Ενημερωμένη έκδοση για το Surface Book – επιφανειακά NVM ρητή ελεγκτή – ελεγκτές αποθήκευσης

Ισχύει για: Surface Book

Σύνοψη


Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει τις επιδόσεις του χώρου αποθήκευσης.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης


Windows Update

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα. Θα αναγράφεται στο ιστορικό του Windows Update ως εξής:
Microsoft – αποθήκευσης-11.0.0.1

Προϋποθέσεις


Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες επανεκκίνησης


Πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης


Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά ενημέρωση που έχει κυκλοφορήσει προηγουμένως.

Πληροφορίες αρχείων


Επιφανειακά NVM Express ελεγκτή – ελεγκτές αποθήκευσης (11.0.0.1)

Αναφορές


Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού.