ΚΈΛΥΦΟΣ ανακατεύθυνση στη συσκευή NUL αποκρύπτει το μήνυμα MS-DOS

Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής βάσης που έχει αποσυρθεί

Αυτό το άρθρο αφορά προϊόντα για τα οποία η Microsoft δεν παρέχει πλέον υποστήριξη. Συνεπώς, το παρόν άρθρο παρέχεται "ως έχει" και δεν θα ενημερώνεται πλέον.

Σύνοψη

Από ένα βασικό πρόγραμμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εντολή SHELL για να εκτελέσετε μια εντολή του MS-DOS. Κανονικά, πολλές εντολές MS-DOS δώστε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Εάν θέλετε να αποκρύψετε το μήνυμα (έτσι τη λειτουργία SHELL λιγότερο ορατή), μπορείτε να ανακατευθύνετε την τυπική έξοδο MS-DOS στη συσκευή NUL.


Ακολουθεί ένα παράδειγμα:
   SHELL "copy file1 file2 > NUL"
Η παραπάνω εντολή αντιγράφει αρχείο1 αρχείο2 και ανακατευθύνει την αναφορά επιτυχίας "Αντιγράφηκαν 1 αρχεία" στη συσκευή NUL, η οποία δεν εμφανίζεται ποτέ. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο ανακατεύθυνσης για να αποτρέψετε την εκτύπωση της συσκευής εκτυπωτή (PRN) την αναφορά επιτυχίας DOS:
   SHELL "copy file1 PRN > NUL"

Περισσότερες πληροφορίες

Οι παραπάνω πληροφορίες ισχύουν για τα ακόλουθα προϊόντα:


  1. Εκδόσεις Microsoft QuickBasic 2.00, 2.01, 3.00, 4.00, 4.00b και 4.50 για το IBM PC
  2. Βασικό πρόγραμμα μεταγλώττισης Microsoft εκδόσεις 6,00 και 6.00b για το MS OS/2 και του MS-DOS
  3. Microsoft βασικές επαγγελματική ανάπτυξη συστήματος (PDS) εκδόσεων 7.00 και 7.10 για MS-DOS και MS OS/2
  4. Εκδόσεις μεταφραστή GW Basic Microsoft 3.20, 3.22 και 3.23 για το MS-DOS
Στο MS-DOS, το μεγαλύτερο-από το σύμβολο, ">", ανακατευθύνει στην τυπική της έξοδο σε τυπική είσοδο. Το μικρότερο-από το σύμβολο, "<", ανακατευθύνει την τυπική είσοδο στην τυπική της έξοδο.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 40592 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια