Γονική συγκατάθεση και λογαριασμοί παιδιών της Microsoft

Ισχύει για: Λογαριασμός Microsoft

 

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Microsoft είναι να βοηθά τα παιδιά να εξερευνούν την τεχνολογία με ασφάλεια. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εξασφαλίσετε ή να παραχωρήσετε γονική συγκατάθεση, αν ζείτε σε μια περιοχή όπου απαιτείται άδεια για τη δημιουργία λογαριασμού και την πρόσβαση σε υπηρεσίες, όπως το Outlook.com, το Skype και το Xbox. Εκτός από τη συμμόρφωση με αυτούς τους σημαντικούς κανονισμούς, προσφέρουμε δυνατότητες γονικού ελέγχου που περιλαμβάνουν περιορισμό περιεχομένου, χρονικά όρια χρήσης οθόνης και αναφορά δραστηριότητας μέσω της τοποθεσίας account.microsoft.com/family. Από εκεί μπορείτε να διαχειρίζεστε τον λογαριασμό του παιδιού σας.

Παραδείγματα κανονισμών που απαιτούν γονική συγκατάθεση:

  • Νόμος COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act - Νόμος περί προστασίας προσωπικών δεδομένων των παιδιών στο Internet)
  • Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (GDPR) – Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Νόμος PIPA (Personal Information Protection Act - Νόμος περί προστασίας προσωπικών πληροφοριών) στη Νότια Κορέα

Άλλα θέματα σχετικά με τις ομάδες και τις δυνατότητες οικογένειας:

Περισσότερες πληροφορίες για τις δυνατότητες της οικογένειας Microsoft

Πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη ενός λογαριασμού παιδιού σε μια ομάδα οικογένειας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Xbox One