Προστασία συσκευής στην Ασφάλεια των Windows

Ισχύει για: Windows 10Security

Η Ασφάλεια των Windows παρέχει τις ακόλουθες ενσωματωμένες επιλογές ασφαλείας που συμβάλλουν στην προστασία της συσκευής σας από επιθέσεις από κακόβουλο λογισμικό.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις δυνατότητες που περιγράφονται παρακάτω, στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε ασφάλεια των windows, επιλέξτε την από τα αποτελέσματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ασφάλεια συσκευής.

Απομόνωση πυρήνα


Η Απομόνωση πυρήνα παρέχει επιπλέον προστασία από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας και άλλες επιθέσεις απομονώνοντας τις διεργασίες του υπολογιστή από το λειτουργικό σύστημα και τη συσκευή. Επιλέξτε Λεπτομέρειες απομόνωσης πυρήνα για να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις δυνατότητες απομόνωσης πυρήνα.

Check the core isolation details

Ακεραιότητα μνήμης

Η Ακεραιότητα μνήμης είναι μια δυνατότητα της απομόνωσης πυρήνα. Ενεργοποιώντας τη ρύθμιση Ακεραιότητα μνήμης, μπορείτε να αποτρέψετε την πρόσβαση κακόβουλου κώδικα σε διεργασίες υψηλής ασφάλειας σε περίπτωση επίθεσης.

Memory integrity details under core isolation

Πρόγραμμα διαχείρισης ασφάλειας


Το πρόγραμμα διαχείρισης ασφάλειας παρέχει πρόσθετη κρυπτογράφηση για τη συσκευή σας.

Λεπτομέρειες προγράμματος διαχείρισης ασφάλειας

Security processor details link

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον κατασκευαστή του προγράμματος διαχείρισης ασφάλειας και τους αριθμούς έκδοσης, καθώς και σχετικά με την κατάσταση του προγράμματος διαχείρισης ασφάλειας. Επιλέξτε Λεπτομέρειες προγράμματος διαχείρισης ασφάλειας και, στη συνέχεια, στη σελίδα λεπτομερειών, επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων του προγράμματος διαχείρισης ασφάλειας για πρόσθετες πληροφορίες και επιλογές.

Αντιμετώπιση προβλημάτων του προγράμματος διαχείρισης ασφάλειας

Ακολουθούν επιλογές για προχωρημένους για την αντιμετώπιση προβλημάτων του προγράμματος διαχείρισης ασφάλειας. 

Μηνύματα σφάλματος

Εδώ θα εμφανίζονται τα μηνύματα σφάλματος που σχετίζονται με το πρόγραμμα διαχείρισης ασφάλειας. Ακολουθεί μια λίστα με τα μηνύματα σφάλματος που μπορεί να εμφανιστούν:

 • Απαιτείται μια ενημέρωση υλικολογισμικού για το πρόγραμμα διαχείρισης ασφάλειας (TPM).
 • Η μονάδα TPM είναι απενεργοποιημένη και απαιτείται ενέργεια από εσάς.
 • Μη διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης TPM. Εκκαθαρίστε την TPM σας.
 • Η επιβεβαίωση εύρυθμης λειτουργίας της συσκευής δεν είναι διαθέσιμη. Εκκαθαρίστε την TPM σας.
 • Η επιβεβαίωση εύρυθμης λειτουργίας συσκευής δεν υποστηρίζεται σε αυτήν τη συσκευή.
 • Η TPM δεν είναι συμβατή με το υλικολογισμικό σας και ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
 • Το υπολογιζόμενο αρχείο καταγραφής εκκίνησης TPM λείπει. Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τη συσκευής σας.
 • Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την TPM σας. Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τη συσκευής σας.

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα μετά την επιδιόρθωση ενός μηνύματος σφάλματος, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής για βοήθεια.

Εκκαθάριση της TPM

Επιλέξτε την Εκκαθάριση της TPM, για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος διαχείρισης ασφάλειας. Φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν από την εκκαθάριση της TPM.

Αποστολή σχολίων

Επιλέξτε Αποστολή σχολίων(σε παλαιότερες εκδόσεις των Windows 10 λέει Συλλογή αρχείων καταγραφής) για να συλλέξετε περισσότερες πληροφορίες που μπορεί να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε προβλήματα σχετικά με το πρόγραμμα επεξεργασίας ασφαλείας και να υποβάλετε τα σχόλιά σας μέσω του κέντρου σχολίων των Windows. Τα αρχεία καταγραφής θα αποθηκευτούν σε ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας σας.

Ασφαλής εκκίνηση


Η Ασφαλής εκκίνηση εμποδίζει τη φόρτωση εξελιγμένων και επικίνδυνων τύπων λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας –rootkit– κατά την εκκίνηση της συσκευής σας. Τα rootkit χρησιμοποιούν τα ίδια δικαιώματα με το λειτουργικό σύστημα και εκκινούνται πριν από αυτό, κάτι που σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να κρύβονται εντελώς. Τα rootkit συχνά αποτελούν μέρος μιας ολόκληρης οικογένειας λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας που μπορεί να παρακάμπτει τοπικά στοιχεία σύνδεσης, να καταγράφει κωδικούς πρόσβασης και πατήματα πλήκτρων, να διαβιβάζει ιδιωτικά αρχεία και να καταγράφει δεδομένα κρυπτογράφησης.

Ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε την ασφαλή εκκίνηση, για να εκτελέσετε ορισμένες κάρτες γραφικών υπολογιστή, υλικό ή λειτουργικά συστήματα, όπως Linux ή προηγούμενες εκδόσεις των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγίες απενεργοποίησης και επανενεργοποίησης ασφαλούς εκκίνησης.

Δυνατότητα ασφάλειας υλικού


Στο κάτω μέρος της οθόνης ασφάλειας συσκευής, εμφανίζεται ένα από τα ακόλουθα μηνύματα, υποδεικνύοντας τη δυνατότητα ασφάλειας της συσκευής σας.

Η συσκευή σας πληροί τις απαιτήσεις για την τυπική ασφάλεια υλικού

Αυτό σημαίνει ότι τη συσκευή σας υποστηρίζει ακεραιότητα μνήμης και απομόνωση πυρήνα ενώ επίσης διαθέτει:

 • TPM 2.0 (γνωστό και ως πρόγραμμα διαχείρισης ασφάλειας)
 • Η ασφαλής εκκίνηση είναι ενεργοποιημένη
 • DEP
 • UEFI MAT

Η συσκευή σας πληροί τις απαιτήσεις για τη βελτιωμένη ασφάλεια υλικού

Αυτό σημαίνει ότι πέρα από το ότι πληροί όλες τις απαιτήσεις της τυπικής ασφάλειας υλικού, στη συσκευή σας είναι επίσης ενεργοποιημένη η ακεραιότητα μνήμης.

Η συσκευή σας έχει ενεργοποιημένες όλες τις δυνατότητες υπολογιστή ασφαλούς πυρήνα

Αυτό σημαίνει ότι πέρα από το ότι πληροί όλες τις απαιτήσεις για τη βελτιωμένη ασφάλεια υλικού, στη συσκευή σας είναι επίσης ενεργοποιημένη η Λειτουργία διαχείρισης συστήματος (SMM).

Η τυπική ασφάλεια υλικού δεν υποστηρίζεται

Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή σας δεν πληροί τουλάχιστον μία από τις απαιτήσεις τυπικής ασφάλειας υλικού.

Περισσότερες πληροφορίες και πόροι αντιμετώπισης προβλημάτων


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία από ιούς και το τείχος προστασίας στην Ασφάλεια των Windows 

Η Ασφάλεια των Windows είναι η ενσωματωμένη εφαρμογή ασφάλειας που συνοδεύει τα Windows 10. Περιλαμβάνει την Προστασία του Windows Defender από ιούς και το Τείχος προστασίας του Windows Defender.

Πόροι αντιμετώπισης προβλημάτων

 • Αν η Ασφάλεια των Windows εμφανίζεται σε λάθος γλώσσα, ακολουθήστε τις οδηγίες στο άρθρο Πακέτα γλωσσών των Windows για να τον ρυθμίσετε να εμφανίζεται στη γλώσσα της επιλογής σας. Γενικά, η Ασφάλεια των Windows χρησιμοποιεί τη γλώσσα στην οποία τα Windows 10 έχουν ρυθμιστεί στην περιοχή Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Ώρα και γλώσσα
 • Αν η Ασφάλεια των Windows αποκλείει την εγκατάσταση ενός εκτυπωτή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το Τείχος προστασίας του Windows Defender, ενώ εγκαθιστάτε τον εκτυπωτή στον Υπολογιστή σαςΓια να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Τείχους προστασίας του Windows Defender. Αφού εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή, φροντίστε να ενεργοποιήσετε ξανά το τείχος προστασίας.

  Αν έχετε έναν ασύρματο εκτυπωτή σε ένα δίκτυο στο οποίο δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση αφού ενεργοποιήσατε την Ασφάλεια των Windows, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Τείχους προστασίας του Windows Defender για να επιτρέψετε την πρόσβαση. Για βοήθεια σχετικά με αυτή τη διαδικασία, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εκτυπωτή σας.
 • Εάν αντιμετωπίζετε κάποια αποτυχία ελέγχου ασφάλειας πυρήνα, όταν εκτελείτε μια δυνατότητα της Ασφάλειας των Windows, αυτό μπορεί να οφείλεται σε κατεστραμμένο ή παλιό πρόγραμμα οδήγησης. Για να διερευνήσετε και να αντιμετωπίσετε αυτό το περιστατικό, ανατρέξτε στο άρθρο Ενημέρωση προγραμμάτων οδήγησης στα Windows 10.