12 Ιουνίου 2018—KB4284826 (Μηνιαία συνάθροιση)

Ισχύει για: Windows 7 Service Pack 1Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις


Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας περιλαμβάνει βελτιώσεις και επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται στην ενημέρωση KB4103713 (η οποία κυκλοφόρησε στις 17 Μαΐου 2018) και επιλύει τα εξής προβλήματα:

  • Παρέχει υποστήριξη για έλεγχο της χρήσης του Indirect Branch Prediction Barrier (IBPB) σε ορισμένους επεξεργαστές AMD (CPU) για μετριασμό του CVE-2017-5715, Spectre Variant 2, κατά την εναλλαγή από περιβάλλον χρήστη σε περιβάλλον πυρήνα. (Ανατρέξτε στα θέματα AMD Architecture Guidelines for Indirect Branch Control (Οδηγίες αρχιτεκτονικής AMD για Indirect Branch Control) και AMD Security Updates (Ενημερώσεις ασφαλείας AMD) για περισσότερες λεπτομέρειες). Για οδηγίες για υπολογιστή-πελάτη Windows (επαγγελματίας IT), ακολουθήστε τις οδηγίες στο KB4073119. Για οδηγίες για Windows Server, ακολουθήστε τις οδηγίες στο KB4072698. Χρησιμοποιήστε αυτά τα έγγραφα οδηγιών, για να ενεργοποιήσετε τη χρήση του IBPB σε ορισμένους επεξεργαστές AMD (CPU) για μετριασμό του Spectre Variant 2 κατά την εναλλαγή από περιβάλλον χρήστη σε περιβάλλον πυρήνα.
  • Παρέχει μέτρα προστασίας από μια επιπλέον υποκατηγορία ευπάθειας μη επιδιωκόμενης εκτέλεσης πλευρικού καναλιού, η οποία είναι γνωστή ως Speculative Store Bypass (CVE-2018-3639). Αυτά τα μέτρα προστασίας δεν είναι ενεργοποιημένα από προεπιλογή. Για οδηγίες για υπολογιστή-πελάτη Windows (επαγγελματίας IT), ακολουθήστε τις οδηγίες στο KB4073119. Για οδηγίες για Windows Server, ακολουθήστε τις οδηγίες στο KB4072698. Χρησιμοποιήστε αυτό το έγγραφο οδηγιών, για να ενεργοποιήσετε μετριασμούς για το Speculative Store Bypass (CVE-2018-3639), επιπροσθέτως των μετριασμών που έχουν ήδη κυκλοφορήσει για το Spectre Variant 2 (CVE-2017-5715) και το Meltdown (CVE-2017-5754).
  • Αυξήθηκε το όριο cookie του Internet Explorer από 50 για καλύτερη ευθυγράμμιση με τα βιομηχανικά πρότυπα.
  • Βελτιώνει την αξιοπιστία του Internet Explorer κατά τη χρήση γεωεντοπισμού.

  • Ενημερώσεις ασφαλείας για τον Internet Explorer, εφαρμογές των Windows, τον Windows Server, τον χώρο αποθήκευσης και τα συστήματα αρχείων των Windows, την ασύρματη δικτύωση των Windows και τη λειτουργία αναπαράστασης και πυρήνα των Windows.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες ασφαλείας που επιλύθηκαν, ανατρέξτε στον Οδηγό ενημερώσεων ασφαλείας.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση


Σύμπτωμα Λύση
Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης, ο ελεγκτής διασύνδεσης δικτύου μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί σε ορισμένες ρυθμίσεις παραμέτρων λογισμικού-πελάτη. Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει πρόβλημα που σχετίζεται με ένα αρχείο που λείπει, oem<number>.inf. Οι συγκεκριμένες προβληματικές ρυθμίσεις παραμέτρων δεν είναι γνωστές προς το παρόν.
  1. Για να βρείτε τη συσκευή δικτύου, εκκινήστε το devmgmt.msc. Μπορεί να εμφανίζεται στην περιοχή Άλλες συσκευές.
  2. Για να εντοπιστεί ξανά αυτόματα το NIC και να εγκατασταθούν τα προγράμματα οδήγησης, επιλέξτε Ανίχνευση για αλλαγές υλικού στο μενού "Ενέργεια".

α. Εναλλακτικά, εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης για τη συσκευή δικτύου κάνοντας δεξιό κλικ στη συσκευή και επιλέγοντας Ενημέρωση. Στη συνέχεια, επιλέξτε Αυτόματη αναζήτηση για ενημερωμένο λογισμικό προγράμματος οδήγησης ή Αναζήτηση λογισμικού προγράμματος οδήγησης στον υπολογιστή μου.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης


Αυτή η ενημέρωση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα από το Windows Update. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για την ενημέρωση 4284826