Μετατροπή ενός αριθμού με το σύμβολο μείον στο δικαίωμα μείον στα αριστερά

Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής βάσης που έχει αποσυρθεί

Αυτό το άρθρο αφορά προϊόντα για τα οποία η Microsoft δεν παρέχει πλέον υποστήριξη. Συνεπώς, το παρόν άρθρο παρέχεται "ως έχει" και δεν θα ενημερώνεται πλέον.

Συμπτώματα

Όταν εισάγετε ένα φύλλο εργασίας στο Microsoft Excel και το φύλλο εργασίας περιέχει αριθμούς, με αρνητικά πρόσημα στα δεξιά (για παράδειγμα, 12345-), το Microsoft Excel ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δεν αυτούς τους αριθμούς ως αρνητικούς αριθμούς.

Αιτία

Το Microsoft Excel αντιμετωπίζει αυτούς τους αριθμούς ως κείμενο, επειδή το αρνητικό πρόσημο εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του αριθμού.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Υπάρχουν δύο τρόποι για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα:
 1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο φύλλου εργασίας. - ή -

 2. Δημιουργήστε μια μακροεντολή.
Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω τύπο σε ένα φύλλο εργασίας:
  =IF(RIGHT(A1,1)="-","-"&LEFT(A1,LEN(A1)-1),A1)*1

Για παράδειγμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες πληροφορίες σε ένα φύλλο εργασίας:
     A1: 3
  A2: 2-
  A3: 1-
  A4: 4
  A5: 6-

 2. Στο κελί Β1, πληκτρολογήστε τον παραπάνω τύπο.
 3. Συμπληρώστε τον τύπο του κελιού B1 σε B5.
 4. Επιλέξτε κελιά B1:B5 και κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή στο μενού "Επεξεργασία".
 5. Επιλέξτε το κελί A1 και κάντε κλικ στην εντολή "Ειδική επικόλληση" στο μενού "Επεξεργασία".
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί τιμές και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Επιλέξτε B1:B5 και κάντε κλικ στο κουμπί "Διαγραφή" στο μενού "Επεξεργασία".
Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μακροεντολή παρακάτω για τη δική σας έκδοση του Microsoft Excel.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: πρέπει να επιλέξετε την περιοχή κελιών που περιέχει τις τιμές που θέλετε να αλλάξετε πριν από την εκτέλεση της μακροεντολής.

Εκδόσεις του Microsoft Excel έκδοση 5.0 και νεότερες εκδόσεις

  Sub move_minus_left()   Dim currentcell As Object

For Each currentcell In Selection
If Right(currentcell.Value, 1) = "-" Then
currentcell.Formula = "-" & Left(currentcell.Value, _
Len(currentcell.Value) - 1)
End If
Next currentcell

End Sub

Εκδόσεις του Microsoft Excel 3.0, 4.0 και 4.0a

  A1: =FOR.CELL("Current")
A2: =SELECT(Current)
A3: =IF(RIGHT(Current,1)="-",FORMULA("-"&LEFT(Current,LEN(Current)-1)),)
A4: =NEXT()
A5: =RETURN()

Microsoft Excel έκδοση 2.x

  A1: Switch Minus Sign
A2: =ACTIVE.CELL()
A3: =IF(RIGHT(A2,1)="-",FORMULA("-"&LEFT(A2,LEN(A2)-1)),)
A4: =RETURN()

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 42964 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια