18 Ιουλίου 2018—KB4338831 (Προεπισκόπηση μηνιαίας συνάθροισης)

Ισχύει για: Windows 8.1Windows Server 2012 R2

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις


Αυτή η ενημέρωση που δεν αφορά την ασφάλεια περιλαμβάνει βελτιώσεις και επιδιορθώσεις οι οποίες ήταν μέρος της ενημέρωσης KB4338815 (η οποία κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου 2018) και περιλαμβάνει επίσης τις εξής νέες βελτιώσεις ποιότητας ως προεπισκόπηση της επόμενης Μηνιαίας συνάθροισης:

 • Επιλύθηκαν πρόσθετα προβλήματα με την ενημέρωση των πληροφοριών ζώνης ώρας. 
 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που προκαλεί διαρροές μνήμης μέχρι να είναι απαραίτητη η επανεκκίνηση του συστήματος. Για παράδειγμα, κατά τη χρήση του AppLocker για τη διαχείριση της χρήσης εφαρμογών. 
 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η αντιγραφή αρχείων κρυπτογραφημένων με EFS από έναν υπολογιστή-πελάτη σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο διακομιστή αντιγράφει τα αρχεία ως κρυπτογραφημένα και ο χρήστης δεν ειδοποιείται. 
 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που αποτρέπει την εκτύπωση σε ένα λειτουργικό σύστημα 64 bit, όταν εφαρμογές 32 bit μιμούνται άλλους χρήστες (συνήθως με κλήση του LogonUser). Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται μετά την εγκατάσταση μηνιαίων ενημερώσεων, αρχής γενομένης από την KB4034681, η οποία κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2017. Για να επιλύσετε το πρόβλημα για τις εφαρμογές που επηρεάζονται, εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

Τύπος: DWORD

Τιμή1: 1     

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ο υπερεπόπτης σταματά να λειτουργεί κατά διαστήματα με κωδικό σφάλματος "0x20001". 
 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο τα αιτήματα τροποποίησης LDAP για συμμετοχή σε ομάδα αλλάζουν. Χρησιμοποιείται ο τελεστής LDAP_SERVER_PERMISSIVE_MODIFY_OID και η λειτουργία τροποποίησης συμμετοχής είναι ήδη true (το μέλος έχει ήδη καταργηθεί ή υπάρχει ήδη). Ως εκ τούτου, επιστρέφει η κατάσταση SUCCESS και εμφανίζονται τα συμβάντα ελέγχου 4728 και 4729, που υποδεικνύουν ότι η λειτουργία ολοκληρώθηκε. 
 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η ιδιότητα αρχείου LastAccessTime δεν ενημερώνεται κατά το αναμενόμενο για αρχεία σε τόμο απαλοιφής διπλότυπων, αν η έκταση $Data του αρχείου είναι εντελώς κατακερματισμένη. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, ρυθμίστε τις παραμέτρους των παρακάτω στοιχείων στο μητρώο:
 1. Ορίστε την τιμή στο 0 για το HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\NtfsDisableLastAccessUpdate.
 2. Δημιουργήστε το στοιχείο REG_DWORD και ορίστε την τιμή στο 0 για το HKLM\System\CurrentControlSet\Services\ddpsvc\Settings\DisableLastAccessUpdate
 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ορισμένες συσκευές που εκτελούν φόρτους εργασίας εποπτείας δικτύου λαμβάνουν το σφάλμα Stop 0xD1 λόγω μιας κατάστασης ανταγωνισμού μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης του Ιουλίου.
 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που μπορεί περιστασιακά να προκαλεί αποτυχία επανεκκίνησης της υπηρεσίας SQL Server με το σφάλμα "Η θύρα Tcp χρησιμοποιείται ήδη".
 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται όταν ο διαχειριστής προσπαθεί να τερματίσει την υπηρεσία World Wide Web Publishing Service (W3SVC). Η υπηρεσία W3SVC παραμένει σε κατάσταση "τερματισμού", αλλά δεν μπορεί να τερματιστεί πλήρως ή δεν μπορεί να επανεκκινηθεί.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση


Επί του παρόντος, η Microsoft δεν έχει υπόψη της προβλήματα που να σχετίζονται με αυτήν την ενημέρωση.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης


Παρέχεται ως Προτεινόμενη ενημέρωση στο Windows Update. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του Windows Update, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος λήψης μιας ενημέρωσης μέσω του Windows Update. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4338831