Επιλογές υποστήριξης για τηλέφωνα Nokia, Lumia και απλά κινητά τηλέφωνα

Ισχύει για: Mobile Device

Από τον Οκτώβριο του 2016, η Microsoft έχει συνάψει σύμβαση με την B2X για την παροχή διάφορων υπηρεσιών βοηθητικής υποστήριξης για τηλέφωνα Nokia, Lumia και απλά κινητά τηλέφωνα. Στην τοποθεσία της B2X, μπορείτε να ορίσετε την επιλογή υποστήριξης που προτιμάτε για να επιλύσετε το πρόβλημά σας.