30 Αυγούστου 2018—KB4343893 (Δομή λειτουργικού συστήματος 16299.637)

Ισχύει για: Windows 10, version 1709

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις


Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτήν την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται και οι εξής:

 • Επιλύει ένα πρόβλημα σε εφαρμογές Microsoft Foundation Class (MFC) εξαιτίας του οποίου οι εφαρμογές μπορεί να τρεμοπαίζουν.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το win32kfull.sys σταματά να λειτουργεί (Stop 3B) κατά την ακύρωση λειτουργιών αγκίστρου μπλοκ σημειώσεων ή την αποσύνδεση μιας απομακρυσμένης περιόδου λειτουργίας. 
 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου οι πελάτες έπρεπε να πατήσουν τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Alt + Delete δύο φορές, για να τερματιστεί η λειτουργία εκχωρημένης πρόσβασης όταν ήταν ενεργοποιημένη η αυτόματη σύνδεση. 
 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η εφαρμογή PackageInspector.exe του Device Guard δεν συμπεριλάμβανε όλα τα αρχεία που απαιτούνται για τη σωστή εκτέλεση μιας εφαρμογής μετά την ολοκλήρωση της πολιτικής ακεραιότητας κώδικα. 
 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου οι χρήστες έξυπνων καρτών PIV/CAC δεν μπορούν να εκτελέσουν έλεγχο ταυτότητας για να χρησιμοποιήσουν εταιρικούς πόρους ή εξαιτίας του οποίου δεν γίνεται ρύθμιση παραμέτρων του Windows Hello για επιχειρήσεις κατά την πρώτη σύνδεση. 
 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ο Microsoft Edge σταματά να λειτουργεί μετά τη ρύθμιση ενός κανόνα DLL στο AppLocker. 
 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η απαλοιφή αποκρυπτογραφημένων δεδομένων από τη μνήμη αποτυγχάνει μετά την ολοκλήρωση μιας λειτουργίας αποκρυπτογράφησης CAPI. 
 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ο έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi EAP-TTLS (CHAP) αποτυγχάνει, αν ένας χρήστης αποθηκεύσει πληροφορίες διαπιστευτηρίων πριν από τον έλεγχο ταυτότητας.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου προκαλείται υψηλή χρήση CPU σε υπολογιστές με ενσωματωμένες μονάδες ευρείας ζώνης Sierra κατά την αλλαγή από WLAN σε LAN. Η υπηρεσία WWanSvc καταναλώνει συνεχώς πρόσθετη μνήμη, μέχρι ο υπολογιστής να σταματήσει να αποκρίνεται και να εμφανιστεί μια μαύρη οθόνη.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου δεν μπορεί να εφαρμοστεί εκ νέου ένα σημείο ελέγχου που δημιουργήθηκε σε ένα σύμπλεγμα Windows Server 2016. Αυτό συμβαίνει όταν οι εικονικές μηχανές εκτελούνται σε έναν τόμο κοινόχρηστου συμπλέγματος (CSV) και το σφάλμα είναι "Απέτυχε η ανάγνωση από τη ροή. HRESULT = 0xC00CEE3A." 
 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η ανακατεύθυνση φακέλου αποτυγχάνει να ενημερώσει τη διαδρομή UNC διακομιστή, όταν αυτή αλλάζει λόγω αλλαγής σε μια μεταβλητή περιβάλλοντος (%HOMESHARE% or %USERNAME%). Για να αποτρέψετε αυτό το πρόβλημα, ορίστε την πολιτική ανακατεύθυνσης φακέλου ώστε να μην μετακινούνται τα δεδομένα όταν αλλάζει η διαδρομή.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου πρέπει να εισαγάγετε δύο φορές τον κωδικό πρόσβασης, αν συνδεθείτε σε μια κλειδωμένη συσκευή χρησιμοποιώντας τη Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου οι συσκευές στις οποίες είναι ενεργοποιημένο το 802.1x Extensible Authentication Protocol (EAP) σταματούν να λειτουργούν τυχαία με κωδικό σφάλματος διακοπής "0xD1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL". Το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν έχει καταστραφεί ο χώρος συγκέντρωσης μνήμης πυρήνα. Τα σφάλματα θα παρουσιάζονται συνήθως στο nwifi.sys.
 • Παρέχει μια λύση σταθερότητας για την εγγενή απαρίθμηση Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) και την κατάσταση περιβάλλοντος εκτέλεσης D3 (RTD3).
 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να καταργήσει μια επιλογή πρωτοκόλλου δυναμικής ρύθμισης παραμέτρων κεντρικών υπολογιστών (DHCP) από μια δέσμευση μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων εμβέλειας DHCP.
 • Επιλύει ένα πρόβλημα που μπορεί να εμποδίσει το άνοιγμα του μενού Έναρξη μετά την ανανέωση του υπολογιστή.
 • Επεκτείνει την Υπηρεσία διαχείρισης κλειδιών (KMS) για υποστήριξη των προσεχών εκδόσεων του προγράμματος πελάτη Windows 10 Enterprise LTSC και του Windows Server. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο KB4347075.

Αν εγκαταστήσατε προηγούμενες ενημερώσεις, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις αυτού του πακέτου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες ασφαλείας που επιλύθηκαν, ανατρέξτε στον Οδηγό ενημερώσεων ασφαλείας.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση


Σύμπτωμα Λύση
Σε ορισμένες μη αγγλικές πλατφόρμες ενδέχεται να εμφανιστεί η ακόλουθη συμβολοσειρά στα αγγλικά αντί για την τοπική γλώσσα: "Η ανάγνωση προγραμματισμένων εργασιών από το αρχείο δεν υποστηρίζεται σε αυτήν τη λειτουργία γλώσσας". Αυτό το σφάλμα εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να διαβάσετε τις προγραμματισμένες εργασίες που έχετε δημιουργήσει και το Device Guard είναι ενεργοποιημένο.

Μετά από αξιολόγηση, η Microsoft αποφάνθηκε ότι αυτή η πιθανότητα είναι μικρή και πρόκειται για πρόβλημα περιορισμένου κινδύνου, επομένως, δεν θα παράσχει προς το παρόν κάποια λύση για τα Windows 10, έκδοση 1709. 

Αν πιστεύετε ότι επηρεάζεστε από αυτό το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Microsoft.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Device Guard, ορισμένες μη αγγλικές πλατφόρμες μπορεί να εμφανίζουν τις ακόλουθες συμβολοσειρές στα Αγγλικά και όχι στην τοπική γλώσσα:

 • "Cannot use '&' or '.' operators to invoke a module scope command across language boundaries." (Δεν είναι δυνατή η χρήση τελεστών '&' ή '.' για την κλήση μιας εντολής εμβέλειας μονάδας σε γλωσσικά όρια.)
 • "'Script' resource from 'PSDesiredStateConfiguration' module is not supported when Device Guard is enabled. (Ο πόρος 'Script' από τη μονάδα 'PSDesiredStateConfiguration' δεν υποστηρίζεται όταν είναι ενεργοποιημένο το Device Guard.) Please use 'Script' resource published by PSDscResources module from PowerShell Gallery." (Χρησιμοποιήστε τον πόρο 'Script' που έχει δημοσιευτεί από τη μονάδα PSDscResources από το PowerShell Gallery."

Μετά από αξιολόγηση, η Microsoft αποφάνθηκε ότι αυτή η πιθανότητα είναι μικρή και πρόκειται για πρόβλημα περιορισμένου κινδύνου, επομένως, δεν θα παράσχει προς το παρόν κάποια λύση για τα Windows 10, έκδοση 1709. 

Αν πιστεύετε ότι επηρεάζεστε από αυτό το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Microsoft.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, ορισμένοι χρήστες που χρησιμοποιούν VPN με IKEv2 ενδέχεται να μην καταφέρνουν να δημιουργήσουν σύνδεση VPN. Η σύνδεση αποτυγχάνει με το σφάλμα, "Σφάλμα απομακρυσμένης πρόσβασης 809". Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4464217.
Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, τα Windows δεν αναγνωρίζουν πλέον το πιστοποιητικό ανταλλαγής προσωπικών πληροφοριών (PFX) που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ταυτότητας σε μια σύνδεση Wi-Fi ή VPN. Ως εκ τούτου, το Microsoft Intune καθυστερεί πολύ να παράσχει τα προφίλ χρήστη, επειδή δεν αναγνωρίζει ότι το απαιτούμενο πιστοποιητικό βρίσκεται στη συσκευή. Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4464217.

Μετά την εγκατάσταση της Προεπισκόπησης συνάθροισης ενημερώσεων ποιότητας του Αυγούστου ή της ενημέρωσης του .NET Framework της 11ης Σεπτεμβρίου 2018, η δημιουργία του SqlConnection μπορεί τώρα να παρουσιάσει μια εξαίρεση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόβλημα, διαβάστε το ακόλουθο άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

4470809 Εξαίρεση δημιουργίας SqlConnection στο .NET 4.6 και νεότερες εκδόσεις μετά τις ενημερώσεις του .NET Framework Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2018

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4480967.

 

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης


Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.

Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για τη συγκεντρωτική ενημέρωση 4343893