13 Αυγούστου 2019—KB4512486 (Αποκλειστικά ενημέρωση ασφαλείας)

Ισχύει για: Windows 7 Service Pack 1Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις


Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Ενημερώσεις ασφαλείας για την πλατφόρμα και τα Framework εφαρμογών των Windows, την ασύρματη δικτύωση των Windows, τον χώρο αποθήκευσης και τα συστήματα αρχείων των Windows, τη λειτουργία αναπαράστασης των Windows, τη δικτύωση κέντρου δεδομένων των Windows, τον μηχανισμό βάσεων δεδομένων Microsoft JET, το Windows Input and Composition, το Windows MSXML και τον Windows Server.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες ασφαλείας που επιλύθηκαν, ανατρέξτε στον Οδηγό ενημερώσεων ασφαλείας.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση


Σύμπτωμα Λύση
Οι συσκευές που εκκινούνται με χρήση ειδώλων Περιβάλλοντος εκτέλεσης πριν από την εκκίνηση (PXE) από τις Υπηρεσίες ανάπτυξης των Windows (WDS) ή το System Center Configuration Manager (SCCM) ενδέχεται να μην εκκινηθούν με το σφάλμα "Κατάσταση: 0xc0000001, Πληροφορίες: Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε μια απαιτούμενη συσκευή ή δεν έχει συνδεθεί" μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης σε έναν διακομιστή WDS.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4512514.

Οι συσκευές IA64 (με οποιαδήποτε ρύθμιση παραμέτρων) και οι συσκευές x64 που χρησιμοποιούν εκκίνηση EFI και παρασχέθηκαν μετά τις ενημερώσεις της 9ης Ιουλίου ή/και παρέλειψαν την προτεινόμενη ενημέρωση (KB3133977) ενδέχεται να μην εκκινηθούν με το ακόλουθο σφάλμα:

"Αρχείο: \Windows\system32\winload.efi

Κατάσταση: 0xc0000428

Πληροφορίες: Δεν είναι δυνατή η επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής για αυτό το αρχείο από τα Windows."

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο άρθρο Συνήθεις ερωτήσεις υποστήριξης SHA-2 για τον κωδικό σφάλματος 0xc0000428.

Η Symantec προσδιόρισε μια ενδεχόμενη αρνητική αλληλεπίδραση η οποία μπορεί να προκύψει μετά την εγκατάσταση κώδικα ενημερώσεων των Windows που έχει υπογραφεί με πιστοποιητικά SHA-2 σε συσκευές με εγκατεστημένα προγράμματα προστασίας από ιούς της Symantec ή της Norton. Το λογισμικό μπορεί να μην αναγνωρίζει σωστά τα αρχεία που περιλαμβάνονται στην ενημέρωση ως κώδικα υπογεγραμμένο από τη Microsoft, θέτοντας τη συσκευή σε κίνδυνο για καθυστερημένη ή ελλιπή ενημέρωση.

Η αναστολή για λόγους προστασίας καταργήθηκε. Η Symantec ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της σχετικά με την επίπτωση αυτής της ενημέρωσης και των μελλοντικών ενημερώσεων στα Windows 7 και τα Windows 2008 R2. Η Symantec διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ψευδούς θετικού εντοπισμού για όλες τις εκδόσεις εντός πεδίου της Προστασίας τελικού σημείου Symantec και των προγραμμάτων προστασίας από ιούς της Norton. Ανατρέξτε στο άρθρο υποστήριξης της Symantec για πρόσθετες λεπτομέρειες και επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Symantec ή της Norton, αν αντιμετωπίσετε προβλήματα.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί με Visual Basic 6 (VB6), οι μακροεντολές που χρησιμοποιούν Visual Basic for Applications (VBA) και οι δέσμες ενεργειών ή οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν Visual Basic Scripting Edition (VBScript) ενδέχεται να σταματήσουν να αποκρίνονται και να εμφανίσουν ένα "σφάλμα μη έγκυρης κλήσης διαδικασίας". Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4517297, η οποία είναι προαιρετική. Είναι τώρα διαθέσιμη στον Κατάλογο του Microsoft Update και στις Υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS).
Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, μπορεί να εμφανιστεί ένα σφάλμα κατά το άνοιγμα ή τη χρήση του Toshiba Qosmio AV Center. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί ένα σφάλμα στο Αρχείο καταγραφής συμβάντων που σχετίζεται με το cryptnet.dll. Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4516048.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης


Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Προαπαιτούμενα:

Πρέπει να εγκαταστήσετε τις παρακάτω ενημερώσεις και να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συνάθροισης. Η εγκατάσταση αυτών των ενημερώσεων βελτιώνει την αξιοπιστία της διαδικασίας ενημέρωσης και μετριάζει πιθανά προβλήματα κατά την εγκατάσταση της συνάθροισης.

  1. Την ενημέρωση SSU (Servicing Stack Update) (KB4490628) της 12ης Μαρτίου 2019. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση SSU, αναζητήστε το στον Κατάλογο του Microsoft Update
  2. Την πιο πρόσφατη ενημέρωση SHA-2 (KB4474419) που κυκλοφόρησε στις 13 Αυγούστου 2019. Αν χρησιμοποιείτε το Windows Update, η πιο πρόσφατη ενημέρωση SHA-2 θα σας προσφερθεί αυτόματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις SHA-2, ανατρέξτε στο θέμα Απαίτηση υποστήριξης υπογραφής κώδικα SHA-2 2019 για τα Windows και το WSUS.
  3. Αν χρησιμοποιείτε την εκκίνηση EFI στη συσκευή ή την εικονική μηχανή σας (VM), πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε την ενημέρωση KB3133977. Προς το παρόν, η ενημέρωση KB3133977 απαιτείται ως λύση για ένα γνωστό πρόβλημα κατά τη χρήση της εκκίνησης EFI και θα πρέπει να εγκατασταθεί ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείτε το BitLocker. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση, ανατρέξτε στις συνήθεις ερωτήσεις στο θέμα Απαίτηση υποστήριξης υπογραφής κώδικα SHA-2 2019 για τα Windows και το WSUS.

 

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Κανάλι κυκλοφορίας Διατίθεται Επόμενο βήμα
Windows Update και Microsoft Update Όχι Δείτε τις άλλες επιλογές παρακάτω.
Κατάλογος του Microsoft Update Ναι Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στον Κατάλογο του Microsoft Update.
Υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS) Ναι

Αυτή η ενημέρωση θα συγχρονίζεται αυτόματα με τις υπηρεσίες WSUS, αν ρυθμίσετε τις παραμέτρους των Προϊόντων και ταξινομήσεων ως εξής:

Προϊόν: Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

Ταξινόμηση: Ενημερώσεις ασφαλείας

 

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για την ενημέρωση 4512486