17 Αυγούστου 2019—KB4512514 (Προεπισκόπηση μηνιαίας συνάθροισης)

Ισχύει για: Windows 7 Service Pack 1Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις


Αυτή η ενημέρωση που δεν αφορά την ασφάλεια περιλαμβάνει βελτιώσεις και επιδιορθώσεις οι οποίες ήταν μέρος της KB4512506 (η οποία κυκλοφόρησε στις 13 Αυγούστου 2019) και περιλαμβάνει επίσης τις εξής νέες βελτιώσεις ποιότητας ως προεπισκόπηση της επόμενης Μηνιαίας συνάθροισης:

  • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου το svchost.exe που φιλοξενεί την Υπηρεσία WSMan (WsmSvc) σταματά να λειτουργεί και διακόπτει άλλες υπηρεσίες στην ίδια διεργασία κεντρικού υπολογιστή. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν εκτελείτε πολλές παρουσίες της Απομακρυσμένης διαχείρισης των Windows (WinRM).
  • Επιλύει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ορισμένες συσκευές μπορεί να μην εκκινούνται, όταν η εκκίνηση πραγματοποιείται με χρήση ειδώλων του περιβάλλοντος εκτέλεσης πριν από την εκκίνηση (PXE) από τις Υπηρεσίες ανάπτυξης των Windows (WDS) ή το System Center Configuration Manager (SCCM). Το σφάλμα είναι "Κατάσταση: 0xc0000001, Πληροφορίες: Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε μια απαιτούμενη συσκευή ή δεν έχει συνδεθεί."

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση


Σύμπτωμα Λύση

Οι συσκευές IA64 (με οποιαδήποτε ρύθμιση παραμέτρων) και οι συσκευές x64 που χρησιμοποιούν εκκίνηση EFI και παρασχέθηκαν μετά τις ενημερώσεις της 9ης Ιουλίου ή/και παρέλειψαν την προτεινόμενη ενημέρωση (KB3133977) ενδέχεται να μην εκκινηθούν με το ακόλουθο σφάλμα:

"Αρχείο: \Windows\system32\winload.efi

Κατάσταση: 0xc0000428

Πληροφορίες: Δεν είναι δυνατή η επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής για αυτό το αρχείο από τα Windows."

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο άρθρο Συνήθεις ερωτήσεις υποστήριξης SHA-2 για τον κωδικό σφάλματος 0xc0000428.

Η Symantec προσδιόρισε μια ενδεχόμενη αρνητική αλληλεπίδραση η οποία μπορεί να προκύψει μετά την εγκατάσταση κώδικα ενημερώσεων των Windows που έχει υπογραφεί με πιστοποιητικά SHA-2 σε συσκευές με εγκατεστημένα προγράμματα προστασίας από ιούς της Symantec ή της Norton. Το λογισμικό μπορεί να μην αναγνωρίζει σωστά τα αρχεία που περιλαμβάνονται στην ενημέρωση ως κώδικα υπογεγραμμένο από τη Microsoft, θέτοντας τη συσκευή σε κίνδυνο για καθυστερημένη ή ελλιπή ενημέρωση.

Η αναστολή για λόγους προστασίας καταργήθηκε. Η Symantec ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της σχετικά με την επίπτωση αυτής της ενημέρωσης και των μελλοντικών ενημερώσεων στα Windows 7 και τα Windows 2008 R2. Η Symantec διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ψευδούς θετικού εντοπισμού για όλες τις εκδόσεις εντός πεδίου της Προστασίας τελικού σημείου Symantec και των προγραμμάτων προστασίας από ιούς της Norton. Ανατρέξτε στο άρθρο υποστήριξης της Symantec για πρόσθετες λεπτομέρειες και επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Symantec ή της Norton, αν αντιμετωπίσετε προβλήματα.

Η VBScript στον Internet Explorer 11 θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή μετά την εγκατάσταση του KB4507437 (Προεπισκόπηση μηνιαίας συνάθροισης) ή του KB4511872 (Συγκεντρωτική ενημέρωση του Internet Explorer) και νεότερων εκδόσεων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η VBScript μπορεί να μην απενεργοποιηθεί κατά το προβλεπόμενο.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4519976.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, μπορεί να εμφανιστεί ένα σφάλμα κατά το άνοιγμα ή τη χρήση του Toshiba Qosmio AV Center. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί ένα σφάλμα στο Αρχείο καταγραφής συμβάντων που σχετίζεται με το cryptnet.dll. Αυτό το πρόβλημα επιλύεται στην ενημέρωση KB4516048.

 

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης


Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Πρέπει να εγκαταστήσετε τις παρακάτω ενημερώσεις και να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συνάθροισης. Η εγκατάσταση αυτών των ενημερώσεων βελτιώνει την αξιοπιστία της διαδικασίας ενημέρωσης και μετριάζει πιθανά προβλήματα κατά την εγκατάσταση της συνάθροισης.

  1. Την ενημέρωση SSU (Servicing Stack Update) (KB4490628) της 12ης Μαρτίου 2019. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση SSU, αναζητήστε το στον Κατάλογο του Microsoft Update
  2. Την πιο πρόσφατη ενημέρωση SHA-2 (KB4474419) που κυκλοφόρησε στις 13 Αυγούστου 2019. Αν χρησιμοποιείτε το Windows Update, η πιο πρόσφατη ενημέρωση SHA-2 θα σας προσφερθεί αυτόματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις SHA-2, ανατρέξτε στο θέμα Απαίτηση υποστήριξης υπογραφής κώδικα SHA-2 2019 για τα Windows και το WSUS.
  3. Αν χρησιμοποιείτε την εκκίνηση EFI στη συσκευή ή την εικονική μηχανή σας (VM), πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε την ενημέρωση KB3133977. Προς το παρόν, η ενημέρωση KB3133977 απαιτείται ως λύση για ένα γνωστό πρόβλημα κατά τη χρήση της εκκίνησης EFI και θα πρέπει να εγκατασταθεί ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείτε το BitLocker. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση, ανατρέξτε στις συνήθεις ερωτήσεις στο θέμα Απαίτηση υποστήριξης υπογραφής κώδικα SHA-2 2019 για τα Windows και το WSUS.

 

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Κανάλι κυκλοφορίας Διατίθεται Επόμενο βήμα
Windows Update ή Microsoft Update Ναι Αυτή η ενημέρωση παρέχεται ως Προαιρετική στο Windows Update. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του Windows Update, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος λήψης μιας ενημέρωσης μέσω του Windows Update.
Κατάλογος του Microsoft Update Ναι Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στον Κατάλογο του Microsoft Update.
Υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS) Ναι

Αυτή η ενημέρωση θα συγχρονίζεται αυτόματα με τις υπηρεσίες WSUS, αν ρυθμίσετε τις παραμέτρους των Προϊόντων και ταξινομήσεων ως εξής:

Προϊόν: Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

Ταξινόμηση: Ενημέρωση

 

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για την ενημέρωση 4512514