10 Νοεμβρίου 2020 — KB4586786 (εκδόσεις OS 18362,1198 και 18363,1198)

Ισχύει για: Windows 10, version 1903, all editionsWindows Server version 1903Windows 10, version 1909, all editions

Κύρια σημεία


  • Ενημερώνει την ημερομηνία έναρξης της θερινής ΏΡΑΣ 2020 για τις Νήσους Φίτζι έως τις 20 Δεκεμβρίου 2020. 
  • Ενημερώσεις για βελτιώσεις ασφαλείας κατά τη χρήση προϊόντων του Microsoft Office.
  • Ενημερώσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας όταν χρησιμοποιείτε συσκευές εισόδου, όπως το ποντίκι, το πληκτρολόγιο ή την πένα.
  • Ενημερώσεις για βελτιώσεις ασφαλείας, της εκτέλεσης βασικών λειτουργιών των Windows.

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις


Αν εγκαταστήσατε ενημερώσεις νωρίτερα, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση θεμάτων ευπαθειών ασφαλείας, ανατρέξτε στη νέα τοποθεσία Web του Οδηγού ενημέρωσης ασφαλείας .

 

Γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση


Σύμπτωμα Λύση

Τα πιστοποιητικά συστήματος και χρήστη μπορεί να χαθούν κατά την ενημέρωση μιας συσκευής από τα Windows 10, έκδοση 1809 ή νεότερες σε μια νεότερη έκδοση των Windows 10. Οι συσκευές θα επηρεάζονται μόνο εάν έχουν ήδη εγκαταστήσει οποιαδήποτε πιο πρόσφατη αθροιστική ενημέρωση (ΕΝΤΑΤΙΚΉ) που κυκλοφόρησαν στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 ή νεότερες και, στη συνέχεια, πραγματοποιήσουν την ενημέρωση σε νεότερη έκδοση των Windows 10 από το Media ή από μια προέλευση εγκατάστασης που δεν έχει ΕΝΤΑΤΙΚΉ κυκλοφορήσει στις 13 Οκτωβρίου 2020 ή αργότερα. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν οι διαχειριζόμενες συσκευές ενημερώνονται με τη χρήση απαρχαιωμένων δεσμών ή πολυμέσων μέσω ενός εργαλείου διαχείρισης ενημερώσεων, όπως οι υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS) ή το Microsoft Endpoint Configuration Manager. Αυτό μπορεί επίσης να συμβεί κατά τη χρήση μη πρόσφατων φυσικών μέσων ή εικόνων ISO που δεν έχουν ενσωματωμένες τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις.

Σημείωση Οι συσκευές που χρησιμοποιούν το Windows Update για επιχειρήσεις ή που συνδέονται απευθείας με το Windows Update δεν επηρεάζονται. Κάθε συσκευή που συνδέεται με το Windows Update θα πρέπει να λαμβάνει πάντα τις πιο πρόσφατες εκδόσεις της ενημέρωσης δυνατοτήτων, καθώς και τις πιο πρόσφατες ΕΝΤΑΤΙΚΉ, χωρίς επιπλέον βήματα.

Εάν έχετε ήδη αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα στη συσκευή σας, μπορείτε να το Αμβλύνετε στο παράθυρο "Κατάργηση εγκατάστασης", επιστρέφοντας στην προηγούμενη έκδοση των Windows, χρησιμοποιώντας τις οδηγίες εδώ. Το παράθυρο "Κατάργηση εγκατάστασης" μπορεί να είναι 10 ή 30 ημέρες, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων του περιβάλλοντός σας και την έκδοση που ενημερώνετε. Στη συνέχεια, θα πρέπει να κάνετε ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση των Windows 10 μετά την επίλυση του ζητήματος στο περιβάλλον σας. Σημείωση Μέσα στο παράθυρο κατάργησης εγκατάστασης, μπορείτε να αυξήσετε τον αριθμό των ημερών που πρέπει να επιστρέψετε στην προηγούμενη έκδοση των Windows 10, χρησιμοποιώντας την εντολή DISM/Set-OSUninstallWindow. Πρέπει να κάνετε αυτή την αλλαγή προτού λήξει το προεπιλεγμένο παράθυρο κατάργησης εγκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα επιλογές γραμμής εντολών για την κατάργηση εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος του DISM.

Εργαζόμαστε για την επίλυση του ζητήματος και θα παράσχουμε ενημερωμένα πακέτα και ανανεωμένα πολυμέσα εντός των επόμενων εβδομάδων.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης σε ελεγκτές τομέα (DCs) και ελεγκτές τομέα μόνο για ανάγνωση (RODCs) στο περιβάλλον σας, μπορεί να αντιμετωπίσετε ζητήματα ελέγχου ταυτότητας Kerberos και ανανέωσης δελτίων. Αυτό οφείλεται σε ένα ζήτημα στον τρόπο με τον οποίο η CVE-2020-17049 συζητήθηκε σε αυτές τις ενημερώσεις.

Για συγκεκριμένα συμπτώματα και συμπεριφορές που σχετίζονται με αυτό το πρόβλημα, ανατρέξτε στη σελίδα εύρυθμης κυκλοφορίας των Windows για Windows Server, έκδοση 1909 ή Windows server, έκδοση 1903

Σημείωση Αυτό το πρόβλημα επηρεάζει μόνο τους διακομιστές Windows, τις συσκευές και τις εφαρμογές των Windows 10 σε εταιρικά περιβάλλοντα.

Αυτό το πρόβλημα επιλύθηκε στο KB4594443.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης


Πριν την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Η Microsoft συνιστά ανεπιφύλακτα να εγκαταστήσετε την τελευταία ενημέρωση SSU (Servicing Stack Update) για το λειτουργικό σας σύστημα πριν από την εγκατάσταση της τελευταίας συγκεντρωτικής ενημέρωσης (LCU). Οι ενημερώσεις SSU βελτιώνουν την αξιοπιστία της διαδικασίας ενημέρωσης, μετριάζοντας πιθανά προβλήματα κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης LCU και την εφαρμογή επιδιορθώσεων ασφαλείας της Microsoft. Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις SSU, ανατρέξτε στο θέμα Ενημερώσεις στοίβας συντήρησηςκαι Ενημερώσεις στοίβας συντήρησης (SSU): Συνήθεις ερωτήσεις.

Εάν χρησιμοποιείτε το Windows Update, θα σας προσφερθεί αυτόματα το τελευταίο "Hey" (KB4586863). Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για την τελευταία ενημέρωση SSU, αναζητήστε το στον Κατάλογο του Microsoft Update.

Εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης

Κανάλι κυκλοφορίας Διατίθεται Επόμενο βήμα
Windows Update και Microsoft Update Ναι Κανένα. Αυτή η ενημέρωση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα από το Windows Update.
Κατάλογος του Microsoft Update Ναι Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.
Υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS) Ναι

Αυτή η ενημέρωση θα συγχρονίζεται αυτόματα με τις υπηρεσίες WSUS, αν ρυθμίσετε τις παραμέτρους των Προϊόντων και ταξινομήσεων ως εξής:

Προϊόν : Windows 10, έκδοση 1903 και νεότερες

Ταξινόμηση: Ενημερώσεις ασφαλείας

 

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτή την ενημέρωση, κάντε λήψη των πληροφοριών αρχείου για την αθροιστική ενημέρωση 4586786

Σημείωση Ορισμένα αρχεία έχουν εσφαλμένα "δεν ισχύει" στη στήλη "έκδοση αρχείου" του αρχείου CSV. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα κατά τη χρήση ορισμένων εργαλείων εντοπισμού σάρωσης τρίτου κατασκευαστή για την επικύρωση της δομής.