Ο χαρακτήρας νέας γραμμής (\n) ισοδυναμεί με το ASCII χαρακτήρα αλλαγής γραμμής (δεκαεξαδικά 0A)

Σημείωση Microsoft Visual C++ .NET 2002 και Microsoft Visual C++ .NET 2003 υποστήριξη μοντέλου σημαίνει ότι τόσο ο διαχειριζόμενος κώδικας που παρέχεται από το Microsoft .NET Framework και μη διαχειριζόμενη Microsoft Windows εγγενή κώδικα μοντέλο. Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για μη διαχειριζόμενο κώδικα Visual C++. Microsoft Visual C++ 2005 υποστηρίζει το μοντέλο διαχειριζόμενου κώδικα που παρέχεται από το Microsoft .NET Framework και το μη διαχειριζόμενο μοντέλο εγγενή κώδικα Microsoft Windows.

Σύνοψη

Ο χαρακτήρας νέας γραμμής (\n) ισοδυναμεί με το ASCII χαρακτήρα αλλαγής γραμμής (δεκαεξαδικά 0A). Έτσι, για τα αρχεία που έχουν ανοιχτεί σε κατάσταση λειτουργίας κειμένου, ζεύγη CR/LF διαβάζονται στο ως χαρακτήρες αλλαγής γραμμής και χαρακτήρες νέας γραμμής εγγράφονται ως CR/LF.


Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν STDIN, STDOUT και STDERR, που έχουν ανοιχτεί σε κατάσταση λειτουργίας κειμένου από προεπιλογή.

Όταν χρησιμοποιείτε το strtok() για να εξαγάγετε διακριτικά διαχωρισμένα με CR/LF σε ένα αρχείο που έχει ανοιχτεί σε κατάσταση λειτουργίας κειμένου, πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο \n ως διακριτικό διαχωριστικό.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 48885 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια