Όγκος εκκίνησης με δυνατότητα μονταρίσματος

Ισχύει για: Microsoft Windows XP Home EditionMicrosoft Windows XP Professional

Συντάκτη


Soumitra Σένγκουπτα MVP

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΏΝ ΛΎΣΕΩΝ


Η MICROSOFT CORPORATION Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈς ΤΗς ΔΕΝ ΚΆΝΟΥΝ ΚΑΜΊΑ ΔΉΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ Ή ΤΗΝ ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΏΝ ΓΡΑΦΙΚΏΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ. ΌΛΕς ΑΥΤΈς ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΓΡΑΦΙΚΆ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ "Ως ΈΧΟΥΝ", ΧΩΡΊς ΚΑΜΊΑ ΕΓΓΎΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΊΔΟΥς. Η MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈς ΤΗς ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΑΠΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΌΛΕς ΤΙς ΕΓΓΥΉΣΕΙς ΚΑΙ ΤΙς ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙς ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΑΥΤΈς ΤΙς ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΦΉ ΓΡΑΦΙΚΆ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΏΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑς, ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑς ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ, ΈΝΤΕΧΝΗ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑς, ΤΊΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗς. ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΡΗΤΆ ΌΤΙ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ Η MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈς ΤΗς ΔΕΝ ΕΥΘΎΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΜΕΣΗ, ΈΜΜΕΣΗ, ΠΟΙΝΙΚΉ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΉ, ΕΙΔΙΚΉ, ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΕς ΖΗΜΊΕς Ή ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΖΗΜΊΕς, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΧΩΡΊς ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΖΗΜΙΏΝ ΓΙΑ ΑΠΏΛΕΙΑ ΧΡΉΣΗς, ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΏΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΊΑ ΧΡΉΣΗς ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΏΝ ΓΡΑΦΙΚΏΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ, ΕΊΤΕ ΒΑΣΊΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΎΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑ, ΑΜΈΛΕΙΑ, ΑΥΣΤΗΡΉ ΕΥΘΎΝΗ Ή ΆΛΛΩς, ΑΚΌΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η MICROSOFT Ή ΟΠΟΙΟΣΔΉΠΟΤΕ ΑΠΌ ΤΟΥς ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈς ΤΗς ΈΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ

ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ


Κατά την εκκίνηση για να κερδίσετε XP, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος που αναφέρει ότι "ο τόμος εκκίνησης με δυνατότητα μονταρίσματος".

ΑΙΤΊΑ


 1. το σύστημα αρχείων είναι κατεστραμμένο και δεν είναι δυνατό να μονταριστεί. 2. χρησιμοποιείτε ένα τυπικό καλώδιο σύνδεσης 40-Wire για να συνδέσετε τη μονάδα δίσκου UDMA στο χειριστήριο αντί του απαιτούμενου καλωδίου 80-Wire, 40-pin.  3. Οι ρυθμίσεις του βασικού συστήματος εισόδου/εξόδου (BIOS) έχουν ρυθμιστεί ώστε να επιβάλλει τις πιο γρήγορες λειτουργίες UDMA.

ΨΉΦΙΣΜΑ


Εάν είναι το πρόβλημα του καλωδίου σύνδεσης, στη συνέχεια, αντικαταστήστε το καλώδιο 40-Wire με ένα καλώδιο UDMA του 80-Wire. Εάν πρόκειται για πρόβλημα με τις ρυθμίσεις του BIOS, στη συνέχεια, φορτώστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις "ασφαλείς" και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά τις επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνότερα, όπως η υποστήριξη USB. Εάν πρόκειται για μια κατεστραμμένη υπόθεση συστήματος αρχείων, τότε: -1. Τοποθετήστε το CD-ROM των Windows XP στη μονάδα CD-ROM και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Κάντε κλικ για να επιλέξετε τις επιλογές που απαιτούνται για την εκκίνηση του υπολογιστή από τη μονάδα CD-ROM, εάν σας ζητηθεί. 2. Όταν εμφανιστεί η οθόνη "Καλώς ορίσατε στο Setup", πατήστε το πλήκτρο R για να ξεκινήσετε την κονσόλα αποκατάστασης. 3. Εάν έχετε υπολογιστή διπλής εκκίνησης ή πολλαπλής εκκίνησης, επιλέξτε την εγκατάσταση στην οποία πρέπει να έχετε πρόσβαση από την κονσόλα αποκατάστασης. 4. όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή. Εάν ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή είναι κενός, απλώς πατήστε το πλήκτρο ENTER. 5.At τη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε chkdsk/r και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.  6.At τη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε exit και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Αυτό απαιτεί λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά το σύστημα θα πρέπει να εκκινήσει ξανά στα Windows. 

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕς ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς


Μήνυμα σφάλματος "Stop 0x000000ED unmountable_boot_volume" κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας ή την αναβάθμιση σε Windows XP Περιγραφή της κονσόλας ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗς των Windows XP , εάν η παραπάνω διαδικασία αποτύχει να αποκαταστήσει το σύστημα, στη συνέχεια, στην εντολή Number # 5 Step use fixboot αντί για την εντολή chkdsk/r .