Πώς μπορείτε να καθορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό Guest

Ισχύει για: Microsoft Windows XP Home EditionMicrosoft Windows XP Professional

Συντάκτη


Soumitra Σένγκουπτα MVP

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΏΝ ΛΎΣΕΩΝ


Η MICROSOFT CORPORATION Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈς ΤΗς ΔΕΝ ΚΆΝΟΥΝ ΚΑΜΊΑ ΔΉΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ Ή ΤΗΝ ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΏΝ ΓΡΑΦΙΚΏΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ. ΌΛΕς ΑΥΤΈς ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΓΡΑΦΙΚΆ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ "Ως ΈΧΟΥΝ", ΧΩΡΊς ΚΑΜΊΑ ΕΓΓΎΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΊΔΟΥς. Η MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈς ΤΗς ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΑΠΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΌΛΕς ΤΙς ΕΓΓΥΉΣΕΙς ΚΑΙ ΤΙς ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙς ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΑΥΤΈς ΤΙς ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΦΉ ΓΡΑΦΙΚΆ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΏΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑς, ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑς ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ, ΈΝΤΕΧΝΗ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑς, ΤΊΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗς. ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΡΗΤΆ ΌΤΙ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ Η MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈς ΤΗς ΔΕΝ ΕΥΘΎΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΜΕΣΗ, ΈΜΜΕΣΗ, ΠΟΙΝΙΚΉ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΉ, ΕΙΔΙΚΉ, ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΕς ΖΗΜΊΕς Ή ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΖΗΜΊΕς, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΧΩΡΊς ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΖΗΜΙΏΝ ΓΙΑ ΑΠΏΛΕΙΑ ΧΡΉΣΗς, ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΏΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΊΑ ΧΡΉΣΗς ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΏΝ ΓΡΑΦΙΚΏΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ, ΕΊΤΕ ΒΑΣΊΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΎΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑ, ΑΜΈΛΕΙΑ, ΑΥΣΤΗΡΉ ΕΥΘΎΝΗ Ή ΆΛΛΩς, ΑΚΌΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η MICROSOFT Ή ΟΠΟΙΟΣΔΉΠΟΤΕ ΑΠΌ ΤΟΥς ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈς ΤΗς ΈΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ

ΣΥΝΟΨΗ


Ένας λογαριασμός Guest παρέχει πρόσβαση στον υπολογιστή για οποιονδήποτε χρήστη ο οποίος δεν έχει λογαριασμό χρήστη στον υπολογιστή. Από προεπιλογή, δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης ή δεν μπορείτε να δημιουργήσετε κανέναν κωδικό πρόσβασης για αυτόν το λογαριασμό. Ακόμα και αν θέλετε να θέσετε έναν κωδικό πρόσβασης για αυτόν τον λογαριασμό επισκέπτη, μπορείτε εύκολα να το κάνετε.

Συμβουλές 


Ένας λογαριασμός Guest παρέχει πρόσβαση στον υπολογιστή για οποιονδήποτε χρήστη ο οποίος δεν έχει λογαριασμό χρήστη στον υπολογιστή. Από προεπιλογή, δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης ή δεν μπορείτε να δημιουργήσετε κανέναν κωδικό πρόσβασης για αυτόν το λογαριασμό. Αν θέλετε να θέσετε έναν κωδικό πρόσβασης για αυτόν τον λογαριασμό επισκέπτη, μπορείτε να κάνετε τα εξής:-1] συνδεθείτε ως διαχειριστής. 2] Έναρξη>εκτέλεση>πληκτρολογήστε "Command" (χωρίς καμία προσφορά) >ok3] στο παράθυρο του DOS πληκτρολογήστε τα εξής:- net user guest *και πατήστε το πλήκτρο ENTER. 4] εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. 5] Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης. [Σημείωση:-για να καταργήσετε τον κωδικό πρόσβασης, πρέπει να ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία και να πατήσετε το πλήκτρο ENTER δύο φορές ή, μπορείτε να ανοίξετε τον πίνακα ελέγχου>τους λογαριασμούς χρηστών>λογαριασμό επισκέπτη και από εκεί μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.