Ορισμός περιορισμών του Microsoft Project

Σύνοψη

Κάθε τύπος περιορισμού στο Microsoft Project μπορεί να οριστεί ως ένας τύπος που χρησιμοποιεί τις ακόλουθες συμβάσεις:
  ES = Early Start of the activity
LS = Late Start of the activity
EF = Early Finish of the activity
LF = Late Finish of the activity
SS = Scheduled Start of the activity
SF = Scheduled Finish of the activity
CD = Constraint Date

Περισσότερες πληροφορίες

Ακολουθούν οι ορισμοί των περιορισμών του Microsoft Project.

 • Όσο το δυνατό: Προγραμματίζει την εργασία όσο πιο αργά μπορεί χωρίς καθυστέρηση στις εργασίες που ακολουθούν. Χρήση χωρίς ημερομηνία περιορισμού.
  ES = (Υπολογισμένη) LS
 • Συντομότερο δυνατό: προγραμματίζει την εργασία ώστε να ξεκινά νωρίς μπορεί. Χρήση χωρίς ημερομηνία περιορισμού.
  (Προγραμματισμένη) ES = (Υπολογισμένη) ES + καθυστέρηση
 • Τέλος δεν παλαιότερες από: προγραμματίζει την εργασία για να ολοκληρώσετε την ή μετά την ημερομηνία του περιορισμού.
  EF = CD (εάν ημερομηνίας < EF)
 • Τέλος δεν αργότερα από: προγραμματίζει την εργασία ώστε να ολοκληρωθεί πριν από την ημερομηνία περιορισμού.
  LF = CD (εάν ημερομηνίας < LF)
 • Υποχρεωτική λήξη στις: Προγραμματίζει την εργασία ώστε να ολοκληρωθεί στην ημερομηνία περιορισμού. Μία φορά επιλεγμένης εργασίας δεν θα είναι κινητά στην κλίμακα χρόνου.
  EF, LF, SF = CD
 • Υποχρεωτική έναρξη στις: Προγραμματίζει την εργασία ώστε να ξεκινά την ημερομηνία περιορισμού. Μία φορά επιλεγμένης εργασίας δεν θα κινητών στην κλίμακα χρόνου.
  ΑΙ, LS, ΔΔ = CD
 • Έναρξη δεν παλαιότερες από: προγραμματίζει την εργασία για να ξεκινήσετε την ή μετά την ημερομηνία του περιορισμού.
  ES = CD (εάν ημερομηνίας < ES)
 • Έναρξη δεν αργότερα από: προγραμματίζει την εργασία ώστε να ξεκινά κατά ή πριν από την ημερομηνία περιορισμού.
  LS = CD (εάν ημερομηνίας < LS)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Contraints, ανατρέξτε στον "Microsoft Project για την αναφορά των Windows" ή το ερώτημα σε:
Winproj και περιορισμού
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 74978 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια