Χρήση πολυτονικών στα Microsoft Windows 2000/XP

Περίληψη

Οι εκδόσεις των Microsoft Windows (εκδόσεις 2000/XP) υποστηρίζουν πολυτονική Ελληνική γραφή (ψιλή, δασεία, περισπωμένη, υπογεγραμμένη, βαρεία, οξεία, κλπ.) και ακολουθεί το επίσημο Unicode(i) πρότυπο για τους ελληνικούς πολυτονικούς χαρακτήρες όπως έχουν κωδικοποιηθεί(ii) από το "Unicode Consortium”(iii).

Περισσότερες πληροφορίες

Για να είναι δυνατή η γραφή πολυτονικών κειμένων στα Windows 2000/XP πρέπει να είναι εγκατεστημένα α.) Το Ελληνικό πολυτονικό πληκτρολόγιο (αναφερθείτε στα αντίστοιχα άρθρα της Ελληνικής Γνωσιακής βάσης δεδομένων: GR750052 για τα Windows 2000, GR750106 για τα Windows XP) και β.) γραμματοσειρές οι οποίες υποστηρίζουν το πολυτονικό σύστημα. Οι γραμματοσειρές της Microsoft που υποστηρίζουν την πολυτονική γραφή είναι:
 1. Palatino Linotype (διαθέσιμη με τα Windows 2000/XP)
 2. Arial Unicode MS (διαθέσιμη με το Microsoft Office 2000/XP)
Οι συνδυασμοί πλήκτρων για πολυτονική γραφή είναι οι εξής (εφόσον έχει επιλέγει το Greek Polytonic πληκτρολόγιο με alt+shift):

 • Για πεζά
  Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο* + φωνήεν
  • Πατήστε τα πλήκτρα Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο.
  • Ελευθερώστε τα πλήκτρα και στην συνέχεια πατήστε το επιθυμητό φωνήεν.
  *νεκρό πλήκτρο: Είναι το πλήκτρο που κρατάει στη μνήμη το σημείο στίξης, ώστε να εμφανιστεί μόλις πατηθεί το επιθυμητό φωνήεν.
 • Για ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ο συνδυασμός γίνεται ως εξής:
  Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο + φωνήεν
  1ος τρόπος
  • Πατήστε τα πλήκτρα Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο.
  • Ελευθερώστε τα πλήκτρα.
  • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Shift κάνοντας κλικ στο επιθυμητό φωνήεν.
  2ος τρόπος
  • Πατήστε το Caps Lock.
  • Πατήστε τα πλήκτρα Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο.
  • Ελευθερώστε τα πλήκτρα και στην συνέχεια πατήστε το επιθυμητό φωνήεν.
Πίνακας νεκρών πλήκτρων και συνδυασμών
Επιθυμητό αποτέλεσμαΣυνδυασμός πλήκτρωνΙσχύει για...
άνω τελείαAlt + Shift + }
βαρείανεκρό πλήκτρο ( ] ) + φωνήενΌλα τα φωνήεντα
βαρεία υπογεγραμμένηAlt + νεκρό πλήκτρο ( ] ) + φωνήεν** Τα φωνήεντα α, η και ω
βραχύShift + νεκρό πλήκτρο ( _ ) + φωνήεν** Τα φωνήεντα α, υ και ι
δασείαShift + νεκρό πλήκτρο ( " ) + φωνήεν ή το γράμμα ροΌλα τα φωνήεντα και το σύμφωνο "ρ"
δασεία βαρείαShift + νεκρό πλήκτρο ( | ) + φωνήενΌλα τα φωνήεντα
δασεία βαρείαυπογεγραμμένη Alt + Shift + νεκρό πλήκτρο ( | ) + φωνήεν** Τα φωνήεντα α, η και ω
δασεία οξείαShift + νεκρό πλήκτρο ( ? ) + φωνήενΌλα τα φωνήεντα
δασεία οξεία υπογεγραμμένηAlt + Shift + νεκρό πλήκτρο ( ? ) + φωνήεν** Τα φωνήεντα α, η και ω
δασεία περισπωμένηShift + νεκρό πλήκτρο ( + ) + φωνήεν** Τα φωνήεντα α, ι, υ, η και ω
δασεία περισπωμένη υπογεγραμμένηAlt + Shift + νεκρό πλήκτρο ( + ) + φωνήεν** Τα φωνήεντα α, η και ω
δασεία υπογεγραμμένηAlt + Shift + νεκρό πλήκτρο ( " ) + φωνήεν** Τα φωνήεντα α, η και ω
διαλυτικά βαρείαShift + νεκρό πλήκτρο ( ~ ) + φωνήεν** Τα φωνήεντα υ και ι
διαλυτικά οξείανεκρό πλήκτρο ( ` ) + φωνήεν** Τα φωνήεντα υ και ι
διαλυτικά περισπωμένηAlt + νεκρό πλήκτρο ( ` ) + φωνήεν** Τα φωνήεντα υ και ι
μακρόνShift + νεκρό πλήκτρο ( - ) + φωνήεν** Τα φωνήεντα α, υ και ι
οξείανεκρό πλήκτρο ( ; ) + φωνήενΌλα τα φωνήεντα
οξεία υπογεγραμμένηAltGr (δεξί Alt κουμπί)+ νεκρό πλήκτρο ( Q ) + φωνήεν** Τα φωνήεντα α, η και ω
περισπωμένηνεκρό πλήκτρο ( [ ) + φωνήεν* Τα φωνήεντα α, ι, υ, η και ω
περισπωμένηυπογεγραμμένη Alt + νεκρό πλήκτρο ( [ ) + φωνήεν** Τα φωνήεντα α, η και ω
υπογεγραμμένηShift + νεκρό πλήκτρο ( { ) + φωνήεν** Τα φωνήεντα α, η και ω
ψιλή νεκρό πλήκτρο ( ' ) + φωνήεν και γράμμα ροΌλα τα φωνήεντα
ψιλή βαρείανεκρό πλήκτρο ( \ ) + φωνήενΌλα τα φωνήεντα
ψιλή βαρείαυπογεγραμμένη Alt + νεκρό πλήκτρο ( \ ) + φωνήεν** Τα φωνήεντα α, η και ω
ψιλή οξείανεκρό πλήκτρο ( / ) + φωνήενΌλα τα φωνήεντα
ψιλή οξεία υπογεγραμμένηAlt + νεκρό πλήκτρο ( / ) + φωνήεν** Τα φωνήεντα α, ι, υ, η και ω
ψιλή περισπωμένη υπογεγραμμένηAlt + νεκρό πλήκτρο ( = ) + φωνήεν** Τα φωνήεντα α, η και ω
ψιλή υπογεγραμμένηAlt + νεκρό πλήκτρο ( ' ) + φωνήεν** Τα φωνήεντα α, η και ω


(i) Unicode™- Unicode είναι σήμα κατατεθέν της Unicode, Inc.


(ii) Ελληνική πολυτονική κωδικοσελίδα σύμφωνα με το Unicode 2.0 standard (η απεικόνιση της Ελληνικής πολυτονικής κωδικοσελίδας βρίσκεται το αρχείο W2kus003.exe το οποίο συνοδεύει αυτό το άρθρο).

(iii) Unicode Consortium: Είναι υπεύθυνο για τον ορισμό της συμπεριφοράς και των σχέσεων μεταξύ Unicode χαρακτήρων και την παροχή τεχνικών πληροφοριών για αυτά.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 750052 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Σεπ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια