Ο Internet Explorer αποθηκεύει τις εικόνες ως bitmap (αρχεία .bmp)

Περίληψη

Όταν αποθηκεύετε μια εικόνα στον Microsoft Internet Explorer, η εικόνα αποθηκεύεται από προεπιλογή ως bitmap (.bmp). Δεν έχετε τη δυνατότητα αποθήκευσης της εικόνας χρησιμοποιώντας διαφορετική επέκταση από την .bmp. Η συμπεριφορά αυτή παρουσιάζεται ακόμα και όταν η εικόνα χρησιμοποιεί διαφορετική μορφή (όπως .gif ή .jpeg).

Για παράδειγμα, όταν κάνετε δεξιό κλικ σε μια εικόνα μιας ιστοσελίδας και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση εικόνας ως (Save Picture As), το όνομα αρχείου που εμφανίζεται στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name)
είναι Χωρίς τίτλο (Untitled) και ο τύπος αρχείου που εμφανίζεται στο πλαίσιο Αποθήκευση ως τύπος (Save as type) είναι Bitmap (*.bmp).

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν έχει γίνει λήψη ενός κατεστραμμένου αρχείου προγράμματος (για παράδειγμα, ένα αντικείμενο ActiveX ή Java) στο φάκελο SystemRoot\Downloaded Program Files του σκληρού σας δίσκου.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να αντιμετωπίσετε και να επιλύσετε αυτήν την συμπεριφορά, αδειάστε τα περιεχόμενα του φακέλου "Προσωρινά αρχεία Internet" (Temporary Internet Files) και, στη συνέχεια, διαγράψτε τα αρχεία του φακέλου Downloaded Program Files τα οποία παρατίθενται ως Άγνωστα (Unknown) ή Κατεστραμμένα (Damaged). Για να το κάνετε αυτό:
 1. Ξεκινήστε τον Internet Explorer (αν δεν έχει ήδη ξεκινήσει).
 2. Διαγράψτε τα περιεχόμενα του φακέλου "Προσωρινά αρχεία Internet" (Temporary Internet Files) Για να το κάνετε αυτό:
  • Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General).
  • Στην περιοχή Προσωρινά αρχεία Internet (Temporary Internet Files), κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αρχείων (Delete Files).
  • Όταν σας ζητηθεί να διαγράψετε όλα τα προσωρινά αρχεία Internet, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Στο φάκελο Downloaded Program Files του σκληρού σας δίσκου, καταργήστε τα αρχεία που παρατίθενται ως Άγνωστα (Unknown) ή Κατεστραμμένα (Damaged). Για να το κάνετε αυτό:
  • Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα General (Γενικά).
  • Στην περιοχή Προσωρινά αρχεία Internet (Temporary Internet Files), κάντε κλικ στο κουμπί Settings (Ρυθμίσεις).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή αντικειμένων (View Objects).

   Η λίστα των αρχείων προγράμματος που έχουν ληφθεί στο φάκελο SystemRoot\Downloaded Program Files του σκληρού σας δίσκου εμφανίζεται στο παράθυρο Downloaded Program Files.
  • Στη στήλη Κατάσταση (Status), σημειώστε τα αρχεία που παρατίθενται ως Άγνωστα (Unknown) ή
   Κατεστραμμένα (Damaged). Καταργήστε αυτά τα αρχεία. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή
   Κατάργηση (Remove).
  • Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την κατάργηση, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
  • Κλείστε το παράθυρο Downloaded Program Files και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK και στα δύο παράθυρα διαλόγου.
 4. Αποθηκεύστε μια εικόνα στον Internet Explorer, για να δοκιμάσετε και να προσδιορίσετε αν το ζήτημα έχει επιλυθεί.

  Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται μετά την κατάργηση όλων των ληφθέντων αρχείων προγράμματος που παρατίθενται ως Άγνωστα (Unknown) ή
  Κατεστραμμένα (Damaged), δοκιμάστε να καταργήσετε τα υπόλοιπα αρχεία προγράμματος που βρίσκονται στη λίστα.

  Σημείωση: Την επόμενη φορά που θα χρειαστείτε ένα από τα αρχεία που καταργήσατε από το φάκελο Downloaded Program Files, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας λέει να κάνετε λήψη του αρχείου στον σκληρό σας δίσκο, στον Internet Explorer.
Εάν ακολουθήσετε αυτά τα βήματα και το ζήτημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται, μετακινήστε το φάκελο "Προσωρινά αρχεία Internet" (Temporary Internet Files) σε μια νέα θέση. Για να μετακινήσετε το φάκελο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον Internet Explorer.
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
 3. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις (Settings) στην ενότητα Προσωρινά αρχεία Internet (Temporary Internet Files).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετακίνηση φακέλου (Move Folder).
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση φακέλου (Browse for Folder), επιλέξτε μια νέα θέση για το φάκελο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις (Settings).
 7. Όταν εμφανιστεί το ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
  Για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του φακέλου Temporary Internet Files, τα Windows θα σας αποσυνδέσουν.
  Θέλετε να συνεχίσετε;
  (Όλες οι άλλες αλλαγές έχουν αποθηκευτεί.)

  (Windows will now log you off to finish moving Temporary Internet Files.
  Do you want to continue?
  (All other changes have been saved.))
  Τα Windows σάς αποσυνδέουν αυτόματα από τον υπολογιστή.
 8. Συνδεθείτε ξανά στον υπολογιστή.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης ενός παρόμοιου ζητήματος, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
260650 Ο Internet Explorer δεν αποθηκεύει αρχεία γραφικών με τη σωστή μορφή

250747 Εάν κάνετε δεξιό κλικ, επιλέγοντας το στοιχείο "Αποθήκευση εικόνας ως" (Save Picture As), η εικόνα δεν θα αποθηκευτεί με τη σωστή επέκταση

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 810978 - Τελευταία αναθεώρηση: 28 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια