Πώς μπορείτε να εντοπίσετε, να εντοπίσετε και να αντικαταστήσετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο για να εντοπίσετε, να εντοπίσετε και να αντικαταστήσετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος. Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος είναι ένας μοναδικός συνδυασμός αριθμών και γραμμάτων που χρησιμοποιείται κατά την εγκατάσταση λογισμικού της Microsoft για να "ξεκλειδωθεί" ή να ενεργοποιηθεί το προϊόν. Εάν δεν εισάγετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος όταν σας ζητηθεί κατά την εγκατάσταση, το προϊόν ενδέχεται να μην ανοίξει έως ότου εισάγετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος.

Σημείωση Ένας αριθμός-κλειδί προϊόντος δεν αποτελεί αναγνωριστικό αριθμό (PID) προϊόντος. Ένα προσωπικό αναγνωριστικό (PID) δημιουργείται μετά την επιτυχή εγκατάσταση ενός προϊόντος. Τα προσωπικά αναγνωριστικά χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft για να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε το προϊόν όταν καλείτε για υποστήριξη.

Περισσότερες πληροφορίες

Πώς να εντοπίσετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος

Οι αριθμοί-κλειδιά προϊόντων Microsoft περιλαμβάνουν 25 χαρακτήρες που είναι συνήθως χωρισμένοι σε ομάδες των 5.

Πού βρίσκεται ο αριθμός-κλειδί προϊόντος

Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος βρίσκεται συνήθως σε ένα πορτοκαλί ή κίτρινο αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος της θήκης του CD ή του DVD. Εάν το λειτουργικό σύστημα Windows που χρησιμοποιείτε είναι προεγκατεστημένο από τον κατασκευαστή του υπολογιστή, μπορεί να βρείτε το αυτοκόλλητο με τον αριθμό-κλειδί προϊόντος επάνω στον υπολογιστή.

Βεβαιωθείτε ότι αποθηκεύετε τον αριθμό-κλειδί του προϊόντος μαζί με το CD ή το DVD σε ασφαλές μέρος σε περίπτωση που χρειαστεί να εγκαταστήσετε εκ νέου το προϊόν στο μέλλον. Το προϊόν δεν είναι δυνατό να εγκατασταθεί χωρίς τον αριθμό-κλειδί προϊόντος και το CD ή DVD.

Οι αριθμοί-κλειδιά αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα λογισμικού. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος των Windows για το ξεκλείδωμα ενός προϊόντος του Microsoft Office.

Πώς να αποκτήσετε μία αντικατάσταση του αριθμού-κλειδί προϊόντος

Για να αντικαταστήσετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος Microsoft, πρέπει να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και τεχνικής υποστήριξης της Microsoft. Για να βρείτε τον κατάλληλο αριθμό τηλεφώνου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Σημείωση Όταν επικοινωνείτε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και τεχνικής υποστήριξης της Microsoft για αντικατάσταση ενός αριθμού-κλειδί προϊόντος, μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε ένα τέλος. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να παρέχετε πληροφορίες από τον υπολογιστή σας ή από το CD ή το DVD προϊόντος όταν μιλάτε με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 811224 - Τελευταία αναθεώρηση: 4 Μαΐ 2010 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια