Μήνυμα λάθους κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας με μια δισκέτα μη συστήματος

Συμπτώματα

Όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή σας, ενδέχεται να λάβετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
Δίσκος δεν είναι συστήματος ή παρουσίασε σφάλμα
Αντικαταστήστε και πιέστε ένα πλήκτρο όταν τελειώσετε
Λείπει το NTLDR
Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για επανεκκίνηση
Κατάργηση δίσκους ή άλλο μέσο.
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για επανεκκίνηση.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει, εάν σας Έναρξη συσκευή (όπως μια μονάδα δισκέτας, μια μονάδα σκληρού δίσκου ή μονάδα CD-ROM) περιέχει αρχεία εκκίνησης.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μεθόδους και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας:
  • Αφαιρέστε το δίσκο μη συστήματος από τη συσκευή εκκίνησης. Για παράδειγμα, μπορείτε να αφαιρέσετε το δίσκο μη συστήματος από τη μονάδα δισκέτας ή μονάδα CD-ROM.
  • Αλλάξτε την ακολουθία εκκίνησης του υπολογιστή σας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να αλλάξετε το πρόγραμμα εγκατάστασης του υπολογιστή σας και η επιλογή που ελέγχει ποια συσκευή που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σας για να ξεκινήσετε από. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια συσκευή που έχει εκκίνησης αρχεία (ή αρχεία του λειτουργικού συστήματος) εγκατάσταση.
  • Εάν ξεκινάτε τον υπολογιστή σας από μια μονάδα σκληρού δίσκου, θα πρέπει να εγκαταστήσετε μια δυνατότητα εκκίνησης λειτουργικού συστήματος (όπως τα Windows XP) στη μονάδα δίσκου.

Περισσότερες πληροφορίες

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με άλλες πιθανές αιτίες για αυτά τα μηνύματα λάθους, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

318728 Τρόπος αντιμετώπισης του μηνύματος λάθους "Λείπει το NTLDR" στα Windows 2000

255220 το μήνυμα λάθους "Λείπει το NTLDR" κατά την αναβάθμιση ή εγκατάσταση των Windows 2000 σε Windows 95, Windows 98 ή Windows Millennium Edition

314057 το μήνυμα λάθους "Λείπει το NTLDR" κατά την αναβάθμιση ή εγκατάσταση των Windows XP

318948 "NTLDR λείπει ή είναι κατεστραμμένο" μήνυμα λάθους κατά την αναβάθμιση των Windows 2000 ή Windows NT 4.0

228004 Αλλαγή ενεργού διαμερίσματος μπορεί να κάνει το σύστημά σας αδυναμία εκκίνησης

315261 ο υπολογιστής δεν ξεκινά μετά την αλλαγή του ενεργού διαμερίσματος, χρησιμοποιώντας το εργαλείο διαχείρισης δίσκων

80304 "δεν υπάρχει λειτουργικό σύστημα" και "Χωρίς ROM BASIC" μηνύματα σφάλματος

125480 εγκατάσταση των Windows δεν ήταν δυνατό να ενημερώσει τα αρχεία συστήματος

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 812492 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια