Σημειώσεις έκδοσης για το Service Pack 4 των Windows 2000

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει λίστα των άρθρων της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), τα οποία περιέχουν τις σημειώσεις έκδοσης για το Service Pack 4 (SP4) των Windows 2000. Αυτή η λίστα περιλαμβάνει άρθρα που περιγράφουν γνωστά θέματα με το Windows 2000 SP4. Για να προβάλετε οποιοδήποτε από αυτά τα άρθρα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου.


Αυτό το άρθρο δεν αποτελεί λίστα όλων των ενημερώσεων κώδικα που περιλαμβάνονται στο Windows 2000 SP4.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται από το Windows 2000 Service Pack 4, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου που ακολουθεί, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
327194 Λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο Service Pack 4 των Windows 2000

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του Service Pack 4 των Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
260910 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows 2000

Περισσότερες πληροφορίες

Ασφάλεια

827664 Οι τιμές της τοπικής πολιτικής ασφαλείας επαναφέρουν τις τιμές που αποθηκεύονται στο αρχείο SecEdit.sdb μετά την εγκατάσταση του Service Pack 4 των Windows 2000

Συμβατότητα εφαρμογών

821546 Επισκόπηση των ρυθμίσεων ασφαλείας "Μίμηση προγράμματος-πελάτη μετά τον έλεγχο ταυτότητας" (Impersonate a Client After Authentication) και "Δημιουργία καθολικών αντικειμένων" (Create Global Objects)

823087 Λήγει το χρονικό όριο του Internet Explorer ενώ φορτώνει ιστοσελίδες, σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένο το Norton Internet Security 2001

823485 Προκύπτουν σφάλματα κατά τη χρήση προγράμματος που βασίζεται στο .NET Framework 1.0 σε έναν Terminal Server που βασίζεται στο Windows 2000 Service Pack 4

827803 ΖΗΤΗΜΑ: Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν χρησιμοποιείτε το Service Pack 1 του Αpplication Center 2000 μαζί με το Service Pack 4 των Windows 2000

Δίκτυο

821256 Η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας 802.1X PEAP αντικαθίσταται όταν εγκαθιστάτε το βοηθητικό πρόγραμμα προγράμματος πελάτη της Cisco μαζί με τον προσαρμογέα της Aironet

300684 Πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων των Windows 2000 για τομείς με ονόματα DNS μονής ετικέτας

Εγκατάσταση (Setup)

821258 Απαιτήσεις χώρου που συνιστώνται για την εγκατάσταση του Service Pack 4 των Windows 2000

822384 Ορισμένες επείγουσες επιδιορθώσεις των Windows 2000 μπορεί να προκαλέσουν διένεξη με το Service Pack 4 (SP4) για τα Windows 2000

Άλλα

820101 Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM) και το Windows 2000 Service Pack 4
819758 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το Windows Media Tools 4.1 δεν διατίθεται στο Service Pack 4 των Windows 2000 και στις νεότερες εκδόσεις

818952 XADM: Η υπηρεσία Key Management Service δεν ξεκινά μετά την εγκατάσταση του Service Pack 4 των Windows 2000

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 813432 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Ιουν 2009 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια