Τρόπος ενεργοποίησης και ρύθμισης της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας για Διαχείριση στον Windows Server 2003

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου για τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 306624 .

ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο ενεργοποίησης και ρύθμισης των παραμέτρων της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας για Διαχείριση στον Microsoft Windows Server 2003.

Οι υπηρεσίες Windows Server 2003 Terminal Services περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δύο στοιχεία:
 • Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας για Διαχείριση

  Με την Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας για Διαχείριση, οι διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται από απόσταση τους διακομιστές που βασίζονται στα Microsoft Windows 2000 και τους διακομιστές που βασίζονται στον Windows Server 2003 από οποιονδήποτε υπολογιστή-πελάτη υπηρεσιών Terminal Services. Για σκοπούς επίδειξης και συνεργασίας, δύο διαχειριστές μπορούν να κάνουν κοινή χρήση μιας περιόδου λειτουργίας. Επιπλέον, ένας διαχειριστής μπορεί επίσης να συνδεθεί από απόσταση με την πραγματική κονσόλα ενός διακομιστή χρησιμοποιώντας την εντολή -console.

  Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

  278845 Τρόπος σύνδεσης και σκίασης της περιόδου λειτουργίας της κονσόλας με τις υπηρεσίες Windows Server 2003 Terminal Services

  Σημειώσεις
  • Δεν χρειάζεται να διαθέτετε Άδεια Πρόσβασης Πελάτη για τον Terminal Server για να χρησιμοποιήσετε την Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας για Διαχείριση. Ωστόσο, μόνο τα μέλη της ομάδας Διαχειριστών έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διακομιστή.
  • Από προεπιλογή, η Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας για Διαχείριση εγκαθίσταται κατά την εγκατάσταση του Windows Server 2003. Ωστόσο, η Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας για Διαχείριση είναι απενεργοποιημένη για λόγους ασφαλείας.
 • Terminal Server

  Ο Terminal Server επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόσβαση πολλών απομακρυσμένων υπολογιστών-πελατών σε προγράμματα που βασίζονται στα Windows και εκτελούνται στο διακομιστή. Αυτή είναι η συμβατική ανάπτυξη του Terminal Server.

  Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Terminal Server, ο διακομιστής αποδέχεται περισσότερες από δυο ταυτόχρονες συνδέσεις από άτομα που δεν είναι διαχειριστές. Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να εγκαταστήσετε την υπηρεσία Terminal Services Licensing σε οποιονδήποτε διακομιστή-μέλος. Ωστόσο, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός επιλεγμένου διακομιστή αδειών χρήσης σε όλους τους διακομιστές τερματικού που πρέπει να επικοινωνούν με διακομιστές αδειών χρήσης που δεν είναι ελεγκτές τομέα και έχουν ρυθμιστεί ως διακομιστές αδειών χρήσης τομέα. Οι εταιρικοί διακομιστές αδειών χρήσης τομέα που έχουν αναπτυχθεί σε ελεγκτές που δεν είναι ελεγκτές τομέα εντοπίζονται αυτόματα.

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων ενός επιλεγμένου διακομιστή αδειών χρήσης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

  279561 Τρόπος παράκαμψης της διαδικασίας εντοπισμού διακομιστή αδειών χρήσης στις υπηρεσίες Terminal Services του Windows Server 2003

  301932 Εντοπισμός της υπηρεσίας Terminal Services Licensing

  239107 Καθορισμός προτιμώμενου διακομιστή αδειών χρήσης των υπηρεσιών Windows 2000 Terminal Services

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Terminal Services licensing, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Πριν από την ενεργοποίηση των υπηρεσιών Windows Server 2003 Terminal Services, εξετάστε τους ακόλουθους όρους:
 • διακομιστής
  Ο διακομιστής είναι ο υπολογιστής όπου υπάρχουν οι περισσότεροι από τους πόρους του συστήματος. Ο διακομιστής χρησιμοποιείται στο περιβάλλον δικτύου των υπηρεσιών Terminal Services. Ο διακομιστής λαμβάνει και επεξεργάζεται την πληκτρολόγηση και τις κινήσεις του ποντικιού που γίνονται στον υπολογιστή-πελάτη. Ο διακομιστής εμφανίζει την επιφάνεια εργασίας και τα προγράμματα που εκτελούνται στο διακομιστή σε ένα παράθυρο του υπολογιστή-πελάτη.
 • ανταλλαγή μηνυμάτων
  Ανταλλαγή μηνυμάτων είναι η επικοινωνία που λαμβάνει χώρα μεταξύ του διακομιστή και των υπολογιστών-πελατών μέσω του πρωτοκόλλου RDP (Remote Desktop Protocol) 5.2. Το RDP είναι ένα πρωτόκολλο επιπέδου προγράμματος που βασίζεται στο TCP/IP.
 • υπολογιστής-πελάτης
  Η απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας που λειτουργεί στο διακομιστή εμφανίζεται σε ένα παράθυρο του υπολογιστή-πελάτη. Όταν ξεκινάτε προγράμματα στον υπολογιστή-πελάτη, αυτά τα προγράμματα εκτελούνται στην πραγματικότητα στο διακομιστή. Η Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας ονομάζεται "πρόγραμμα-πελάτης υπηρεσιών Terminal Services" στα Windows 2000. Η Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας χρησιμοποιεί τις τελευταίες εξελίξεις του RDP 5.2, ώστε να παρέχει σημαντικές βελτιώσεις από τις παλαιότερες εκδόσεις. Η Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση με παλαιότερες εκδόσεις των υπηρεσιών Terminal Services.

επιστροφή στην αρχή

Ενεργοποίηση Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας για Διαχείριση

Από προεπιλογή, η Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας για Διαχείριση είναι απενεργοποιημένη. Για να την ενεργοποιήσετε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Σύστημα (System).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Απομακρυσμένη σύνδεση (Remote), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Να συνδέονται χρήστες από μακριά στον υπολογιστή μου (Allow users to connect remotely to your computer) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση Δεν χρειάζεται να διαθέτετε Άδεια Πρόσβασης Πελάτη για τον Terminal Server για την Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας για Διαχείριση. Επιτρέπονται αυτόματα έως δύο ταυτόχρονες συνδέσεις σε ένα διακομιστή τερματικού με ενεργοποιημένη την Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας για Διαχείριση.
επιστροφή στην αρχή

Αλλαγή του επιπέδου κρυπτογράφησης περιόδου λειτουργίας

Από προεπιλογή, το επίπεδο κρυπτογράφησης για τις περιόδους λειτουργίας των υπηρεσιών Terminal Services ορίζεται σε "Συμβατό με υπολογιστή-πελάτη", για να παρέχει το υψηλότερο επίπεδο κρυπτογράφησης που υποστηρίζεται από τον υπολογιστή-πελάτη. Άλλες διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι οι εξής:
 • Υψηλό - Αυτή η ρύθμιση παρέχει αμφίδρομη ασφάλεια χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση 128 bit.
 • Χαμηλό - Αυτή η ρύθμιση χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση 56 bit.
 • Συμβατό με το FIPS - Κρυπτογράφηση όλων των δεδομένων με τις επικυρωμένες μεθόδους του προτύπου Federal Information Processing Standard 140-1.
Όλα τα επίπεδα χρησιμοποιούν την τυπική κρυπτογράφηση RSA RC4.

Για να αλλάξετε το επίπεδο κρυπτογράφησης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων υπηρεσιών τερματικού (Terminal Services Configuration).
 2. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Συνδέσεις (Connections).
 3. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο RDP-tcp και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο επίπεδο κρυπτογράφησης που θέλετε από τη λίστα Κρυπτογράφηση (Encryption) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

επιστροφή στην αρχή

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν οι υπηρεσίες Terminal Services δεν εκτελούνται όπως αναμένεται, εξετάστε τη διεύθυνση IP. Εάν η διεύθυνση IP δεν είναι έγκυρη, ενδέχεται να παρουσιαστούν ζητήματα. Αν ένα πρόγραμμα δεν λειτουργεί σωστά, λάβετε υπόψη τα εξής θέματα:
 • Τα προγράμματα που κλειδώνουν αρχεία ή αρχεία DLL ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει, εάν περισσότεροι από ένας χρήστες προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο πρόγραμμα ταυτόχρονα.
 • Τα προγράμματα που χρησιμοποιούν ένα όνομα υπολογιστή ή μια διεύθυνση IP για λόγους αναγνώρισης ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει, εάν το πρόγραμμα εκτελείται από περισσότερους από ένα χρήστες, οι οποίοι χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα υπολογιστή ή την ίδια διεύθυνση IP.
επιστροφή στην αρχή

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Windows Server 2003 Terminal Services, αναζητήστε το θέμα "Terminal Services" στο Κέντρο Βοήθειας και Υποστήριξης.

επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 814590 - Τελευταία αναθεώρηση: 27 Ιουν 2014 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια