Τρόπος εγκατάστασης και ρύθμισης των παραμέτρων διακομιστή DNS Server στα Windows Server 2003

Περίληψη

Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης και ρύθμισης των παραμέτρων του DNS στον υπολογιστή σας που χρησιμοποιεί Windows Server 2003.

επιστροφή στην αρχή

Προτού ξεκινήσετε

Προτού ξεκινήσετε τη ρύθμιση των παραμέτρων του DNS, πρέπει να συλλέξετε τις ακόλουθες βασικές πληροφορίες. Η Internic πρέπει να εγκρίνει τη χρήση ορισμένων από αυτές τις πληροφορίες στο Internet, αλλά εάν ρυθμίζετε αυτόν το διακομιστή μόνο για εσωτερική χρήση, μπορείτε να αποφασίσετε ποια ονόματα και διευθύνσεις IP θα χρησιμοποιήσετε.

Πρέπει να έχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:
 • Το όνομα του τομέα σας (εγκεκριμένο από την Internic).
 • Τη διεύθυνση IP και το όνομα κεντρικού υπολογιστή κάθε διακομιστή για τον οποίο θέλετε να παρέχετε ανάλυση ονόματος.
Σημείωση: Οι διακομιστές μπορεί να είναι οι διακομιστές αλληλογραφίας σας, διακομιστές δημόσιας πρόσβασης, διακομιστές FTP, διακομιστές WWW και άλλοι.

Προτού ρυθμίσετε τις παραμέτρους του υπολογιστή σας ως DNS, βεβαιωθείτε ότι ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Το λειτουργικό σας σύστημα είναι ρυθμισμένο σωστά. Στην οικογένεια προγραμμάτων Windows Server 2003, η υπηρεσία DNS εξαρτάται από τη σωστή ρύθμιση των παραμέτρων του λειτουργικού συστήματος και των υπηρεσιών του, όπως το TCP/IP. Εάν έχετε μια νέα εγκατάσταση ενός λειτουργικού συστήματος του Windows Server 2003, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις υπηρεσιών. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια πρόσθετη ενέργεια.
 • Έχετε εκχωρήσει όλο τον διαθέσιμο χώρο στο δίσκο.
 • Όλοι οι υπάρχοντες τόμοι του δίσκου χρησιμοποιούν το σύστημα αρχείων NTFS. Οι τόμοι FAT32 δεν είναι ασφαλείς και δεν υποστηρίζουν συμπίεση αρχείων και φακέλων, όρια δίσκου, κρυπτογράφηση αρχείων ή μεμονωμένα δικαιώματα αρχείων
Επιστροφή στην αρχή

Εγκατάσταση DNS

 1. Άνοιγμα του Οδηγού στοιχείων των Windows (Windows Components Wizard). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και τέλος στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows (Add/Remove Windows Components).
 2. Στην ενότητα Στοιχεία (Components), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Υπηρεσίες δικτύου (Networking Services) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες (Details).
 3. Στην ενότητα Δευτερεύοντα στοιχεία υπηρεσιών δικτύου (Subcomponents of Networking Services), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Domain Name System (DNS), κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Εάν σας ζητηθεί, στο πλαίσιο Αντιγραφή αρχείων από (Copy files from), πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή των αρχείων διανομής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Επιστροφή στην αρχή

Ρύθμιση παραμέτρων DNS

 1. Ξεκινήστε τον Οδηγό "Ρύθμιση διακομιστή" (Configure Your Server Wizard). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός "Ρύθμιση διακομιστή" (Configure Your Server Wizard).
 2. Στη σελίδα Ρόλος διακομιστή (Server Role), κάντε κλικ στην επιλογή Διακομιστεής DNS (DNS server) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Στη σελίδα Σύνοψη επιλογών (Summary of Selections), προβάλετε και επιβεβαιώστε τις επιλογές που έχετε επιλέξει. Τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να εμφανίζονται σε αυτήν τη σελίδα:
  • Εγκατάσταση του DNS
  • Εκτελέστε τον "Οδηγό ρύθμισης DNS" (Configure a DNS Wizard) για να ρυθμίσετε το DNS
  Εάν η σελίδα Σύνοψη επιλογών (Summary of Selections) παραθέτει αυτά τα δύο στοιχεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). IΕάν η σελίδα Σύνοψη επιλογών (Summary of Selections) δεν παραθέτει αυτά τα δύο στοιχεία, κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω (Back) για να επιστρέψετε στη σελίδα Ρόλος διακομιστή (Server Role), κάντε κλικ στην επιλογή DNS και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Μόλις ο Οδηγός Ρύθμιση διακομιστή (Configure Your Server) εγκαταστήσει την υπηρεσία DNS, καθορίζει πρώτα αν η διεύθυνση IP αυτού του διακομιστή είναι στατική ή έχει ρυθμιστεί αυτόματα. Εάν ο διακομιστής σας είναι αυτή τη στιγμή ρυθμισμένος για αυτόματη λήψη της δικής του διεύθυνσης IP, η σελίδα Ρύθμιση παραμέτρων στοιχείων (Configuring Components) του οδηγού στοιχείων των Windows (Windows Components Wizard) σας ζητά να ρυθμίσετε αυτόν το διακομιστή με μια στατική διεύθυνση IP. Για να το κάνετε αυτό:
  1. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Τοπική σύνδεση (Local Area Connection Properties), κάντε κλικ στην επιλογή Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP)) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιιλογή Ιδιότητες (Properties).
  2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Πρωτόκολλα (TCP/IP) (Internet Internet Protocols (TCP/IP) Properties), κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση της ακόλουθης διεύθυνσης IP (Use the following IP address) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη στατική διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου και την προεπιλεγμένη πύλη για αυτόν το διακομιστή.
  3. Στην ενότητα Προτιμώμενο DNS (Preferred DNS), πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP αυτού του διακομιστή.
  4. Στην ενότητα Εναλλακτικό DNS (Alternate DNS), πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ενός άλλου εσωτερικού διακομιστή DNS ή αφήστε αυτό το πλαίσιο κενό.
  5. Μόλις ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της στατικής διεύθυνσης για το DNS, κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο (Close).
 5. Μόλις κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close), θα ξεκινήσει ο Οδηγός "Ρύθμιση διακομιστή DNS" (Configure a DNS Server Wizard). Στον οδηγό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στη σελίδα Επιλέξτε ενέργεια ρύθμισης παραμέτρων (Select Configuration Action), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία μιας ζώνης προοδευτικής έρευνας (Create a forward lookup zone) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  2. Για να καθορίσετε ότι αυτό το DNS φιλοξενεί μια ζώνη DNS που περιέχει εγγραφές πόρων DNS για τους πόρους του δικτύου σας, στη σελίδα Θέση κύριου διακομιστή (Primary Server Location), κάντε κλικ στην επιλογή Αυτός ο διακομιστής διατηρεί τη ζώνη (This server maintains the zone) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  3. Στη σελίδα Όνομα ζώνης (Zone Name), στο πεδίο Όνομα ζώνης (Zone Name), καθορίστε το όνομα της ζώνης DNS για το δίκτυό σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Το όνομα της ζώνης είναι το ίδιο με το όνομα του τομέα DNS που αφορά τη μικρή εταιρεία ή το υποκατάστημα.
  4. Στη σελίδα Δυναμική ενημέρωση (Dynamic Update), κάντε κλικ στην επιλογή Δυνατότητα ασφαλών και μη ασφαλών δυναμικών ενημερώσεων (Allow both nonsecure and secure dynamic updates) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Αυτό εξασφαλίζει ότι οι εγγραφές πόρων DNS που αφορούν τους πόρους του δικτύου σας ενημερώνονται αυτόματα.
  5. Στη σελίδα Προωθήσεις (Forwarders), κάντε κλικ στην επιλογή Ναι, πρέπει να προωθούνται ερωτήματα σε διακομιστές DNS με τις ακόλουθες διευθύνσεις IP (Yes, it should forward queries to DNS servers with the following IP addresses) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Μόλις επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση, προωθείτε όλα τα ερωτήματα DNS που αφορούν ονόματα DNS εκτός του δικτύου σας,σε ένα DNS που βρίσκεται είτε στην υπηρεσία ISP είτε στα κεντρικά γραφεία. Πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες διευθύνσεις IP, τις οποίες χρησιμοποιεί είτε η υπηρεσία ISP είτε οι διακομιστές DNS των κεντρικών γραφείων.
  6. Στη σελίδα Ολοκλήρωση του οδηγού ρύθμισης παραμέτρων DNS (Completing the Configure a DNS Wizard) του Οδηγού "Ρύθμιση παραμέτρων DNS", μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Πίσω (Back) για να αλλάξετε οποιαδήποτε από αυτές τις ρυθμίσεις. Για να εφαρμόσετε τις επιλογές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος (Finish).
Μετά την ολοκλήρωση του Οδηγού "Ρύθμιση παραμέτρων DNS" (Configure a DNS Wizard), ο Οδηγός ρύθμισης διακομιστή εμφανίζει τη σελίδα Ο διακομιστής είναι τώρα διακομιστής DNS (This Server is Now a DNS Server). Για να κάνετε ανασκόπηση όλων των αλλαγών που έχετε κάνει στο διακομιστή σας από τον Οδηγό ρύθμισης διακομιστή ή για να βεβαιωθείτε ότι ένας νέος ρόλος έχει εγκατασταθεί με επιτυχία, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση αρχείου καταγραφής διακομιστή (Configure Your Server log). Ο οδηγός ρύθμισης διακομιστή βρίσκεται στη θέση %systemroot%\Debug\Configure Your Server.log. Για να κλείσετε τον οδηγό ρύθμισης διακομιστή, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).


Επιστροφή στην αρχή

Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη' (Start), ανοίξτε τη Βοήθεια του Windows Server 2003 και, στη συνέχεια, αναζητήστε το στοιχείο "Διακομιστής DNS" (DNS Server.)

Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 814591 - Τελευταία αναθεώρηση: 27 Ιουν 2014 - Αναθεώρηση: 1

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

Σχόλια