Βελτίωση των επιδόσεων του υπολογιστή σας σε παιχνίδια

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις επιδόσεις ενός υπολογιστή, όταν παίζετε οποιοδήποτε από τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στην ενότητα "Ισχύει για".

Τα συνήθη συμπτώματα κακής απόδοσης παιχνιδιών είναι τα εξής:
 • Διακεκομμένη αναπαραγωγή των βίντεο κλιπ
 • Αργός ρυθμός καρέ βίντεο
 • Διακοπές στη ροή του παιχνιδιού
 • Μη ομαλή ή κακής ποιότητας εμφάνιση βίντεο
 • Παραμορφωμένη αναπαραγωγή ήχου

Βήματα για την επίλυση του προβλήματος

Μέθοδος 1: Ανάλυση των στοιχείων του υπολογιστή

Ορισμένα παιχνίδια μπορούν να προσδιορίσουν τη δυνατότητα επιδόσεων του υπολογιστή σας και να προσαρμοστούν σε αυτό το επίπεδο όπως απαιτείται. Ωστόσο, εάν προσαρμόσετε μη αυτόματα τις ρυθμίσεις παιχνιδιού σε επίπεδο το οποίο η κάρτα γραφικών και ο επεξεργαστής δεν μπορούν να υποστηρίξουν, θα αντιμετωπίσετε μειωμένες επιδόσεις του παιχνιδιού.

Συνιστούμε να πραγματοποιήσετε τυχόν προσαρμογές παιχνιδιών μία κάθε φορά, ώστε να εξακριβώσετε αν κάθε αλλαγή προκαλεί κάποια διαφορά. Για να πραγματοποιήσετε προσαρμογές, ανοίξτε το παιχνίδι, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (εμφάνιση) (Settings (display)) και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε κάποια ρύθμιση.

Τα Windows Vista και Windows 7 περιλαμβάνουν ένα εργαλείο που ονομάζεται "Πληροφορίες και εργαλεία επιδόσεων". Αυτό το εργαλείο παραθέτει τη βασική βαθμολογία του δείκτη εμπειρίας των Windows σε αυτόν τον υπολογιστή. Αυτή η βαθμολογία υποδεικνύει τις επιδόσεις και τις συνολικές δυνατότητες του υλικού του υπολογιστή σας.

Για να δείτε τη βασική βαθμολογία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), επιλέξτε Σύστημα και Συντήρηση (System and Maintenance) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Πληροφορίες και εργαλεία επιδόσεων (Performance Information and Tools).
 2. Προβάλετε τη βασική βαθμολογία του δείκτη εμπειρίας των Windows και τις δευτερεύουσες βαθμολογίες για τον υπολογιστή σας. Αν αναβαθμίσατε πρόσφατα το υλικό σας και θέλετε να διαπιστώσετε αν η βαθμολογία σας έχει αλλάξει, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση της βαθμολογίας (Update my score) Εάν δεν εμφανίζονται οι δευτερεύουσες βαθμολογίες και η βασική βαθμολογία, κάντε κλικ στην επιλογή Βαθμολογία υπολογιστή (Score this computer).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έννοια της βασικής βαθμολογίας του δείκτη εμπειρίας των Windows, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία web της Microsoft και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για τη βασική βαθμολογία του υπολογιστή σας (About Your Computer Base score):Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, προχωρήστε στη Μέθοδο 2.

Μέθοδος 2: Επανεκκίνηση του υπολογιστή με διαδικασία καθαρής εκκίνησης

Κατά την εκκίνηση των Microsoft Windows, μαζί με το λειτουργικό σύστημα ίσως να ξεκινά αυτόματα και άλλο λογισμικό. Αυτά τα προγράμματα και οι υπηρεσίες μπορούν να περιλαμβάνουν βοηθητικά προγράμματα προστασίας από ιούς και εργαλεία συστήματος τα οποία ενδέχεται να παρεμβαίνουν στο παιχνίδι. Όταν εκτελείτε μια καθαρή εκκίνηση, αποτρέπετε την αυτόματη έναρξη αυτών των προγραμμάτων.

Θα πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας Administrators, για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία. Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, οι ρυθμίσεις της πολιτικής δικτύου ενδέχεται επίσης να αποτρέψουν την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

Για να προβάλετε λεπτομερή βήματα σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης μιας καθαρής εκκίνησης, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
331796 Εκτελέστε μια καθαρή εκκίνηση για να προσδιορίσετε αν τα προγράμματα παρασκηνίου επηρεάζουν το παιχνίδι ή το πρόγραμμά σας

Αφού εκτελέσετε καθαρή εκκίνηση, αδειάστε τον προσωρινό φάκελο στα Windows. Για να αδειάσετε τον προσωρινό φάκελο των Windows, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , πληκτρολογήστε %temp% στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Από το μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή όλων (Select All).
 3. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 5. Ελέγξτε το παιχνίδι.
Σημείωση Ο προσωρινός φάκελος βρίσκεται στο φάκελο κάθε συγκεκριμένου χρήστη. Η διαδρομή είναι η εξής:
C:\Users\όνομα χρήστη\AppData\Local\Temp
Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, προχωρήστε στη Μέθοδο 3.

Μέθοδος 3: Ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης της κάρτας γραφικών και του προγράμματος οδήγησης της κάρτας ήχου

Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών για να αποκτήσετε και να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος οδήγησης για την κάρτα γραφικών σας.
 • Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας ήχου για να αποκτήσετε και να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος οδήγησης για την κάρτα ήχου.

Βήμα 1: Προσδιορίστε το όνομα και τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , πληκτρολογήστε dxdiag στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Οθόνη (Display).
 3. Στην περιοχή Συσκευή (Device), αναζητήστε τα στοιχεία Όνομα (Name) και Κατασκευαστής (Manufacturer).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος (Exit).

Βήμα 2: Προσδιορίστε το όνομα και τον κατασκευαστή της κάρτας ήχου

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , πληκτρολογήστε dxdiag στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο dxdiag.exe της λίστας Προγράμματα (Programs).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ήχος (Sound).
 3. Στην περιοχή Συσκευή (Device), αναζητήστε την επιλογή Όνομα και προγράμματα οδήγησης (Name and Drivers) και έπειτα εντοπίστε το στοιχείο Υπηρεσία παροχής (Provider).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος (Exit).
Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, προχωρήστε στη Μέθοδο 4.

Μέθοδος 4: Βελτίωση των επιδόσεων για πολλούς παίκτες σε παιχνίδια

Παιχνίδια που έχουν λίγους παίκτες γενικά παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις από ό,τι παιχνίδια με πολλούς παίκτες. Για να βελτιώσετε τις επιδόσεις για πολλούς παίκτες σε παιχνίδια, μειώστε τον αριθμό των παικτών που μπορούν να παίξουν στο παιχνίδι όταν εγκαθιστάτε ένα παιχνίδι για πολλούς παίκτες που χρησιμοποιεί LAN ή Internet. Επιπλέον, μειώστε τον αριθμό των παικτών που συμμετέχουν στο παιχνίδι.

Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, προχωρήστε στη Μέθοδο 5.

Μέθοδος 5: Ρύθμιση για βέλτιστη απόδοση

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής (Computer), επιλέξτε Ιδιότητες (Properties) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις συστήματος για προχωρημένους (Advanced system settings).
   Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και, από την ενότητα Επιδόσεις (Performance), κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).
 3. Στην καρτέλα Οπτικά εφέ (Visual Effects) κάντε κλικ στην εντολή Ρύθμιση για βέλτιστη απόδοση (Adjust for best performance) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συστήματος (System Properties).
 5. Ελέγξτε το παιχνίδι.


Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, προχωρήστε στη Μέθοδο 6.

Μέθοδος 6: Έλεγχος του σκληρού δίσκου για σφάλματα

 1. Τερματίστε όλα τα προγράμματα που είναι ανοιχτά.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής (Computer).
 3. Κάνε δεξιό κλικ στον σκληρό δίσκο που ενδέχεται να είναι κατεστραμμένος.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Εργαλεία (Tools).
 5. Στην περιοχή Έλεγχος σφαλμάτων (Error-checking), κάντε κλικ στο κουμπί Έλεγχος (Check Now).
 6. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη διόρθωση σφαλμάτων του συστήματος αρχείων (Automatically fix file system errors).
 7. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ανίχνευση και ανάκτηση κατεστραμμένων τομέων δίσκου (Scan for and attempt recovery of bad sectors).
 8. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αγοράς ενός προσωπικού υπολογιστή που έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να χειριστεί τα σημερινά απαιτητικά παιχνίδια υπολογιστή, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία web της Microsoft:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 815069 - Τελευταία αναθεώρηση: 11 Μαρ 2013 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια