Τρόπος αντιστοίχισης αρχικού φακέλου σε χρήστη

Περίληψη

Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο χρήσης της κονσόλας διαχείρισης "Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory", της κονσόλας "Διαχείριση Υπολογιστή", μιας δέσμης ενεργειών σύνδεσης ή της γραμμής εντολών για αντιστοίχιση ενός αρχικού φακέλου σε χρήστη.

Οι αρχικοί φάκελοι και ο φάκελος "Τα έγγραφά μου" κάνουν ευκολότερη για ένα διαχειριστή τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων χρήστη και τη διαχείριση λογαριασμών χρήστη, συλλέγοντας τα αρχεία χρήστη σε μία θέση. Εάν αντιστοιχίσετε έναν αρχικό φάκελο σε ένα χρήστη, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα χρήστη σε μια κεντρική θέση διακομιστή και να εκτελέσετε δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων ευκολότερα και πιο αξιόπιστα.

Εάν δεν έχει αντιστοιχιστεί αρχικός φάκελος, ο υπολογιστής αντιστοιχίζει τον προεπιλεγμένο τοπικό αρχικό φάκελο στο λογαριασμό χρήστη. Ο αρχικός φάκελος μπορεί να χρησιμοποιήσει την ίδια θέση με το φάκελο "Τα έγγραφά μου". Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Windows 2003 Terminal Services, το προφίλ χρήστη είναι ο προεπιλεγμένος αρχικός φάκελος.

Επιστροφή στην αρχή

Αντιστοίχιση αρχικού φακέλου σε χρήστη τομέα

Σημείωση: Για να καθορίσετε μια διαδρομή δικτύου για τον αρχικό φάκελο, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε το κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου και να ορίσετε δικαιώματα που επιτρέπουν την πρόσβαση χρήστη. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με την επιλογή "Κοινόχρηστοι φάκελοι" στην κονσόλα "Διαχείριση υπολογιστή" στον υπολογιστή διακομιστή.


Για να αντιστοιχίσετε έναν αρχικό φάκελο σε ένα χρήστη τομέα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers).
 2. Στο δέντρο της κονσόλας, κάντε κλικ στο στοιχείο Χρήστες (Users).
 3. Στο παράθυρο Λεπτομέρειες (Details), κάντε δεξιό κλικ στο λογαριασμό χρήστη και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες (Properties), κάντε κλικ στο στοιχείο Προφίλ (Profile).
 5. Κάτω από το φάκελο Αρχικός (Home), πληκτρολογήστε τις πληροφορίες φακέλου. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Για να αντιστοιχίσετε έναν αρχικό φάκελο σε ένα διακομιστή δικτύου, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση (Connect) και κατόπιν καθορίστε ένα γράμμα μονάδας δίσκου.
  2. Στο πλαίσιο Με (To), πληκτρολογήστε μια διαδρομή. Αυτή η διαδρομή μπορεί να είναι οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους τύπους:
  • Διαδρομή δικτύου, για παράδειγμα:
   \\διακομιστής\χρήστες\tester
  • Μπορείτε να υποκαταστήσετε το όνομα_χρήστη με τον τελευταίο υποφάκελο της διαδρομής, για παράδειγμα:
   \\διακομιστής\χρήστες\όνομα_χρήστη
  Σημείωση Σε αυτά τα παραδείγματα, το στοιχείο διακομιστής είναι το όνομα του διακομιστή αρχείων που περιλαμβάνει τους αρχικούς φακέλους και το στοιχείο χρήστες είναι ο κοινόχρηστος φάκελος.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Επιστροφή στην αρχή

Αντιστοίχιση αρχικού φακέλου σε τοπικό χρήστη

Για να αντιστοιχίσετε έναν αρχικό φάκελο σε έναν τοπικό χρήστη:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν διπλό κλικ στο στοιχείο Διαχείριση υπολογιστή (Computer Management).
 2. Στο δέντρο της κονσόλας, κάντε κλικ στο στοιχείο Χρήστες (Users) στην περιοχή Τοπικοί λογαριασμοί Users και Groups (Local Users and Groups).
 3. Κάντε κλικ στο λογαριασμό χρήστη.
 4. Κάντε κλικ στο μενού Ενέργεια (Action) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προφίλ (Profile), κάντε κλικ στο στοιχείο Σύνδεση (Connect) και κατόπιν καθορίστε ένα γράμμα μονάδας δίσκου.
 6. Στο πλαίσιο Με (To), πληκτρολογήστε μια διαδρομή. Αυτή η διαδρομή μπορεί να είναι οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους τύπους:
  • Διαδρομή δικτύου, για παράδειγμα:
   \\διακομιστής\χρήστες\tester
  • Μπορείτε να υποκαταστήσετε το όνομα_χρήστη με τον τελευταίο υποφάκελο της διαδρομής, για παράδειγμα:
   \\διακομιστής\χρήστες\όνομα_χρήστη


   Το στοιχείο διακομιστής είναι το όνομα του διακομιστή αρχείων που περιλαμβάνει τους αρχικούς φακέλους και το στοιχείο χρήστες είναι ο κοινόχρηστος φάκελος.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Επιστροφή στην αρχή

Καθορισμός αρχικού φακέλου για έναν Terminal Server

Στον Windows Server 2003, μπορείτε να καθορίσετε έναν αρχικό φάκελο για έναν terminal server. Αντιστοιχίστε ένα μοναδικό αρχικό φάκελο σε κάθε χρήστη σε έναν terminal server. Αυτό διασφαλίζει ότι αποθηκεύετε τις πληροφορίες προγράμματος ξεχωριστά για κάθε χρήστη στο περιβάλλον πολλών χρηστών.

Σημείωση: Εάν καθορίσετε μόνο τον αρχικό φάκελο για τον Windows Server 2003, τα Windows 2003 και οι υπηρεσίες Terminal Services χρησιμοποιούν αυτόν τον αρχικό φάκελο.

Για να καθορίσετε έναν αρχικό φάκελο για έναν terminal server, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες.

Λογαριασμός χρήστη τομέα

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers).
 2. Στο δέντρο της κονσόλας, αναπτύξτε τον κόμβο του τομέα και κατόπιν κάντε κλικ στο φάκελο Χρήστες (Users).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο λογαριασμό χρήστη.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προφίλ των υπηρεσιών Terminal Services (Terminal Services Profile).
 5. Εάν ο αρχικός φάκελος των υπηρεσιών Terminal Services βρίσκεται στον τοπικό υπολογιστή, κάντε κλικ στο στοιχείο Τοπική διαδρομή (Local path) και κατόπιν πληκτρολογήστε τη διαδρομή του προφίλ.

  Σημείωση Εάν δεν καθορίσετε τη διαδρομή θέσης στο παράθυρο Κεντρικός φάκελος υπηρεσίας Terminal Service (Terminal Service Home folder), ο προεπιλεγμένος τοπικός κεντρικός φάκελος βρίσκεται στην ακόλουθη διαδρομή:
  μονάδα_δίσκου_συστήματος\Έγγραφα και ρυθμίσεις\όνομα_χρήστη
 6. Εάν ο αρχικός φάκελος των υπηρεσιών Terminal Services βρίσκεται σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση (Connect), επιλέξτε μια μονάδα δίσκου για σύνδεση και κατόπιν πληκτρολογήστε τη διαδρομή δικτύου.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Τοπικός λογαριασμός χρήστη

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management).
 2. Στο δέντρο της κονσόλας, κάντε κλικ στο στοιχείο Χρήστες στους τοπικούς λογαριασμούς Users και Groups (Users in Local Users and Groups).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο λογαριασμό χρήστη.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προφίλ των υπηρεσιών Terminal Services (Terminal Services Profile).
 5. Εάν ο αρχικός φάκελος των υπηρεσιών Terminal Services βρίσκεται στον τοπικό υπολογιστή, κάντε κλικ στο στοιχείο Τοπική διαδρομή (Local path) και κατόπιν πληκτρολογήστε τη διαδρομή του προφίλ.

  Σημείωση Εάν δεν καθορίσετε τη διαδρομή θέσης στο παράθυρο Κεντρικός φάκελος υπηρεσίας Terminal Service (Terminal Service Home folder), ο προεπιλεγμένος τοπικός κεντρικός φάκελος βρίσκεται στην ακόλουθη διαδρομή:
  μονάδα_δίσκου_συστήματος\Έγγραφα και ρυθμίσεις\όνομα_χρήστη
 6. Εάν ο αρχικός φάκελος των υπηρεσιών Terminal Services βρίσκεται σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση (Connect), επιλέξτε μια μονάδα δίσκου για σύνδεση και κατόπιν πληκτρολογήστε τη διαδρομή δικτύου.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Επιστροφή στην αρχή

Αντιστοίχιση αρχικού φακέλου σε χρήστη από τη γραμμή εντολών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή net user, για να αντιστοιχίσετε έναν αρχικό φάκελο σε ένα χρήστη από τη γραμμή εντολών. Για παράδειγμα, στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
net user tester /homedir:\\server\tester$
Αυτή η εντολή αντιστοιχίζει τον κρυφό κοινόχρηστο φάκελο tester$ στο διακομιστή στο χρήστη Tester.

Επιστροφή στην αρχή

Αντιστοίχιση αρχικού φακέλου σε χρήστη, χρησιμοποιώντας δέσμη ενεργειών σύνδεσης

Μπορείτε να αυτοματοποιήσετε τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη και την αντιστοίχιση αρχικού φακέλου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή net user, για να δημιουργήσετε τοπικούς λογαριασμούς χρήστη σε δέσμες ενεργειών ρύθμισης παραμέτρων.

Δημιουργία δέσμης ενεργειών σύνδεσης

Το ακόλουθο παράδειγμα δημιουργεί ένα χρήστη με το όνομα tester. Ο χρήστης δημιουργείται με ρυθμισμένες παραμέτρους σχολίου, λήξης κωδικού πρόσβασης, αρχικού φακέλου και διαδρομής προφίλ:
NET USER tester /add /comment:"Example Account for User"
/expires:never
/homedir:\\zippy\%username%$
/profilepath:\\zippy\profile

Αντιστοίχιση δέσμης ενεργειών σύνδεσης σε προφίλ

Για να αντιστοιχίσετε μια δέσμη ενεργειών σύνδεσης σε ένα προφίλ, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Διαχείριση υπολογιστή (Computer Management).
 3. Στο δέντρο της κονσόλας, κάντε κλικ στο στοιχείο Τοπικοί λογαριασμοί Users και Groups (Local Users and Groups) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Χρήστες (Users).
 4. Κάντε κλικ στο λογαριασμό χρήστη, κάντε κλικ στο στοιχείο Ενέργεια (Action) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Ιδιότητες (Properties).
 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Προφίλ (Profile) και κατόπιν πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου της δέσμης ενεργειών στο πλαίσιο Δέσμη ενεργειών σύνδεσης (Logon script).

  Σημείωση: Για τοπικούς λογαριασμούς, η διαδρομή δέσμης ενεργειών σύνδεσης είναι %Systemroot%\System32\Repl\Import\Scripts. Ωστόσο, αυτός ο φάκελος δεν δημιουργείται αν εκτελέσετε καθαρή εγκατάσταση του Windows Server 2003. Εάν η δέσμη ενεργειών σύνδεσης είναι αποθηκευμένη σε έναν υποφάκελο του ελεγκτή τομέα, πληκτρολογήστε την ακόλουθη διαδρομή δέσμης ενεργειών σύνδεσης πριν από το όνομα δέσμης ενεργειών σύνδεσης:
  sysvol\domainname\scripts

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την Πολιτική ομάδας, για να αντιστοιχίσετε αρχικούς φακέλους. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Πολιτικής ομάδας για την αντιστοίχιση αρχικών φακέλων, ανατρέξτε στο θέμα "Αλλαγή διαδρομής αρχικού καταλόγου χρήστη" στα αρχεία βοήθειας του Windows 2003.

επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 816313 - Τελευταία αναθεώρηση: 26 Φεβ 2014 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια