Τρόπος εκτέλεσης μιας επιτόπιας αναβάθμισης του Windows Server 2003

Για την έκδοση Microsoft Windows 2000 αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα 292175 .

Σύνοψη

Εάν έχετε ήδη εκτελέσει τη διαδικασία έκτακτης επιδιόρθωσης και ο υπολογιστής εξακολουθεί να μην λειτουργεί κανονικά, μπορείτε να εκτελέσετε μια επιτόπια αναβάθμιση της υπάρχουσας εγκατάστασης.

Περισσότερες πληροφορίες

Σημείωση Δεν πρέπει να ξεκινήσετε τον υπολογιστή από το CD-ROM του Windows Server 2003 για να γίνει μια επιτόπια αναβάθμιση, εκτός εάν ο υπολογιστής δεν είναι δυνατό να ξεκινήσει με το συνηθισμένο τρόπο. Εάν μπορείτε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή ως συνήθως, απλώς ξεκινήστε την επιτόπια αναβάθμιση από το λειτουργικό σύστημα, εκτελώντας το αρχείο WINNT32.exe στο CD-ROM.

Μια άμεση αναβάθμιση είναι η τελευταία εναλλακτική λύση πριν χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα. Σημειώστε ότι λαμβάνει το ίδιο χρονικό διάστημα για να το κάνετε την αναβάθμιση για να επανεγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα. Επίσης, ορισμένες από τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις των Windows ενδέχεται να χαθούν σε αυτήν τη διαδικασία.

Για να εκτελέσετε μια επιτόπια αναβάθμιση των Windows Server 2003, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Τοποθετήστε το CD του Windows Server 2003 στη μονάδα CD-ROM ή τη μονάδα DVD-ROM και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Ξεκινά το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows.
  2. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο " Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα εγκατάστασης ", πιέστε το πλήκτρο ENTER (για να συνεχίσετε).
  3. Πιέστε το πλήκτρο F8 για να αποδεχθείτε την άδεια χρήσης.
  4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επισημάνετε την εγκατάσταση του Windows Server 2003 που θέλετε να αναβαθμίσετε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο R (για επιδιόρθωση).

    Σημείωση Εάν το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) δεν εντοπίσει μια προηγούμενη εγκατάσταση αλλά προχωρήσει στην οθόνη διαμερισμάτων, μια επιτόπια αναβάθμιση δεν μπορεί να είναι δυνατή. Για να εντοπίσει μια υπάρχουσα εγκατάσταση, πρέπει να είναι σωστή, πρέπει να είναι ανέπαφα τα αρχεία μητρώου εγκατεστημένο και τον αριθμό build πρέπει να είναι το ίδιο το αρχείο Boot.ini. Εάν αυτά δεν είναι όλα, το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν θα βρείτε την εγκατάσταση για να εκτελέσετε μια επιτόπια αναβάθμιση.
  5. Εγκατάσταση του Windows Server 2003 εκτελεί μια επιτόπια αναβάθμιση της υπάρχουσας εγκατάστασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 816579 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια