Λαμβάνετε μηνύματα λάθους κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε το Office 2003 ή να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα του Office 2003

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα του Microsoft Office 2003 ή να επισκεφθείτε την τοποθεσία Microsoft Office Update στο Web μετά την εγκατάσταση ενός από τα Microsoft Windows XP service pack, ενημερωμένες εκδόσεις, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
Η εφαρμογή απέτυχε να προετοιμαστεί σωστά (0xc0150002). Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να τερματίσετε την εφαρμογή.
Επιπλέον, όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Office 2003, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το πρόγραμμα Εγκατάστασης εντόπισε ένα μη ολοκληρωμένης εγκατάστασης του Windows XP Service Pack στον υπολογιστή σας. Το Office δεν θα λειτουργεί σωστά μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η ενημερωμένη έκδοση.
Επισκεφθείτε την τοποθεσία Windows Update (< http://update.microsoft.com>) για να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο Service Pack.
Ωστόσο, όταν επισκέπτεστε την τοποθεσία του Microsoft Windows Update στο Web και κάνετε αναζήτηση για τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις, δεν είναι ενημερωμένες εκδόσεις που παρατίθενται.

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να παρουσιαστεί για έναν από τους παρακάτω λόγους:
  • Έχετε μια ελλιπής εγκατάσταση του Windows XP service pack.
  • Δεν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή όταν σας ζητηθεί να αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης του Windows XP service pack.
  • Εγκαταστήσατε το Office 2003 και μια ενημερωμένη έκδοση του service pack των Windows XP στον υπολογιστή.
Επιπλέον, αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει, εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:

  • Μπορείτε να αναβαθμίσετε τον υπολογιστή με Microsoft Windows XP Home σε Microsoft Windows XP Professional.
  • Επανεγκατάσταση των Windows XP στον υπολογιστή.
  • Εκτελέσατε μια επιδιόρθωση των Windows XP στον υπολογιστή.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1

Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή, και στη συνέχεια εγκαταστήσετε ή ξεκινήστε τα προγράμματα του Office 2003. Γενικά, θα πρέπει να επανεκκινήσετε όταν ζητείται για να γίνει αυτό, μετά την εγκατάσταση οποιουδήποτε προϊόντος ή ενημερωμένης έκδοσης.

Μέθοδος 2

Εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο service pack των Windows XP από την ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση των Windows της Microsoft τοποθεσία Web:Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε με επιτυχία το πιο πρόσφατο service pack των Windows XP ή την τοποθεσία Web αναφέρει ένα σφάλμα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων του Windows update:

Η μέθοδος 3

Μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση του Microsoft Windows XP Service Pack 1a (SP1a) ενημερωμένη έκδοση. Για να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε το Windows XP SP1a, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 817117 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια