ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Ανάπτυξη εφαρμογών που είναι ενσωματωμένες στο .NET Framework

ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει σημαντικά θέματα για την ανάπτυξη εφαρμογών που είναι ενσωματωμένες στο .NET Framework. Πρόκειται για μια σειρά άρθρων που παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τις εφαρμογές που είναι ενσωματωμένες στο .NET Framework.

Τα άρθρα αυτής της σειράς είναι οι εξής:
818016 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ανάπτυξη εφαρμογών που είναι ενσωματωμένες στο .NET Framework
818013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: υποστήριξη εφαρμογών που είναι ενσωματωμένες στο .NET Framework
818015 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: συντονισμός και κλιμάκωση των επιδόσεων εφαρμογών που είναι ενσωματωμένες στο .NET Framework
818014 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ασφαλείς εφαρμογές που είναι ενσωματωμένες στο .NET Framework
Επιστροφή στην κορυφή

Δημιουργίας του αρχείου Web.Config για μια εφαρμογή του ASP.NET

Το αρχείο Web.config είναι ένα αρχείο XML που περιέχει τις ρυθμίσεις της εφαρμογής που αντικαθιστούν τις προεπιλογές του συστήματος. Ενώ οι περισσότερες εφαρμογές ASP που είναι ενσωματωμένες στο .NET Framework αναπτύσσονται με ένα αρχείο Web.config, το αρχείο Web.config είναι προαιρετική. Ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα αρχείο Web.config για να υπερισχύουν των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων σε εφαρμογής-βάση.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να δημιουργήσετε ένα αρχείο Web.config για μια εφαρμογή που δεν διαθέτει ήδη ένα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
815178 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: δημιουργία του αρχείου Web.Config για μια εφαρμογή του ASP.NET
Επιστροφή στην κορυφή

Επεξεργασία της ρύθμισης παραμέτρων μιας εφαρμογής ASP.NET

Όλα τα συστήματα όπου έχει αναπτυχθεί το .NET Framework έχει ρυθμίσεις παραμέτρων ASP.NET σε όλο το σύστημα που καθορίζονται στο στοιχείο < system.web > του αρχείου Machine.config. Μπορείτε να τροποποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις (συχνά, πρέπει να τροποποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις) σε βάση εφαρμογής-.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αντικαταστήσετε το .NET framework προεπιλεγμένες ρυθμίσεις παραμέτρων για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
307626 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Επισκόπηση της ρύθμισης παραμέτρων ASP.NET
815178 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: επεξεργασία της ρύθμισης παραμέτρων μιας εφαρμογής ASP.NET
Επιστροφή στην κορυφή

Προσδιορίστε εάν ένα σύστημα υπολογιστή-πελάτη να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εγκατάσταση του .NET Framework

Για να αναπτύξετε εφαρμογές που είναι ενσωματωμένες στο .NET Framework σε ένα σύστημα υπολογιστή-πελάτη, που πρέπει να διαθέτει σύστημα στοιχεία συγκεκριμένου λογισμικού και ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα. Τα περισσότερα συστήματα υπολογιστών-πελατών πληροί τις απαιτήσεις. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να με μη αυτόματο τρόπο, βεβαιωθείτε ότι ένα συγκεκριμένο σύστημα είναι έτοιμη να λάβει το redistributables του .NET Framework.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης του .NET framework σε συστήματα υπολογιστών-πελατών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
815177 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: προσδιορισμού αν ένας υπολογιστής-πελάτης πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εγκατάσταση του .NET Framework
Επιστροφή στην κορυφή

Προσδιορίστε εάν ένα σύστημα διακομιστή πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εγκατάσταση του .net Framework

Για να αναπτύξετε εφαρμογές που είναι ενσωματωμένες στο .NET Framework σε ένα διακομιστή, ο διακομιστής πρέπει να διαθέτει στοιχεία συγκεκριμένου λογισμικού και ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα. Τα περισσότερα συστήματα διακομιστών πληροί τις απαιτήσεις. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να με μη αυτόματο τρόπο, βεβαιωθείτε ότι ένα συγκεκριμένο σύστημα είναι έτοιμη να λάβει το redistributables του .NET Framework.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης του .NET framework σε συστήματα διακομιστή, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
815176 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εξακρίβωση αν ένας διακομιστής πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εγκατάσταση του .NET Framework
Επιστροφή στην κορυφή

Επιλεκτικά ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργικότητας του ASP.NET στις υπηρεσίες IIS


Όταν το .NET Framework έχει εγκατασταθεί σε έναν υπολογιστή διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Internet Information Services (IIS), ASP.NET ενεργοποιείται αυτόματα για τους εικονικούς διακομιστές. Ωστόσο, ίσως δεν θέλετε αυτή η ρύθμιση παραμέτρων. Κατά την ανάπτυξη νέων εφαρμογών ASP Web που είναι ενσωματωμένες στο .NET Framework σε έναν υπολογιστή διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες IIS 5.0, μπορείτε να ελέγχετε τους διακομιστές και καταλόγους υποστήριξη ASP.NET και τους διακομιστές δεν.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης λειτουργικότητα ASP.NET για εικονικούς διακομιστές και καταλόγους στον IIS 5.0, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
815175 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: επιλεκτικά Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργικότητας του ASP.NET στις υπηρεσίες IIS
Επιστροφή στην κορυφή

Ρύθμιση παραμέτρων προσαρμοσμένων μηνυμάτων σφάλματος για μια εφαρμογή του ASP.NET

Πολλές τοποθεσίες αλλάξετε το προεπιλεγμένο μήνυμα λάθους του IIS για να εμφανίσετε μια σελίδα φιλικό προς το χρήστη ή να ειδοποιεί ένα διαχειριστή. Όταν ένας υπολογιστής διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες IIS 5.0 έχει προσαρμοσμένα μηνύματα σφαλμάτων και μια εφαρμογή ASP Web που βασίζεται στο .NET Framework έχει αναπτυχθεί σε αυτόν τον υπολογιστή διακομιστή, σφάλματα στην εφαρμογή ASP.NET δεν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες IIS 5.0 προσαρμοσμένων μηνυμάτων σφάλματος εκτός και αν η εφαρμογή έχει ρυθμιστεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων προσαρμοσμένων μηνυμάτων σφάλματος για εφαρμογές ASP που δημιουργήθηκε στο .NET Framework, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
306355 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: δημιουργία προσαρμοσμένων σφαλμάτων αναφοράς σελίδες του ASP.NET με χρήση της Visual C# .NET
308132 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: δημιουργία προσαρμοσμένων σφαλμάτων αναφοράς σελίδες του ASP.NET με χρήση της Visual Basic .NET
Επιστροφή στην κορυφή

Κάνετε ρυθμίσεις παραμέτρων εφαρμογής και καταλόγου σε μια εφαρμογή του ASP.NET

Είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να παρακάμψετε τις προεπιλογές του συστήματος για μια ολόκληρη εφαρμογή ASP.NET για να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα αρχείο Web.config για αυτήν την εφαρμογή. Ωστόσο, αλλαγές στη ρύθμιση παραμέτρων συχνά πρέπει να ισχύουν μόνο για συγκεκριμένα αρχεία ή φακέλους σε μια εφαρμογή. Υπάρχουν δύο τρόποι για να περιορίσετε την εμβέλεια του αλλαγές ρύθμισης παραμέτρων:
  • Προσθέστε το στοιχείο ρύθμισης παραμέτρων < θέση > στο αρχείο Machine.config στο αρχείο Web.config.

    - ή -
  • Προσθήκη επιπλέον αρχείων Web.config υποφακέλους.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να εφαρμόσετε τις αλλαγές που επηρεάζουν τις συγκεκριμένες εφαρμογές και καταλόγων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
815174 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: κάνετε εφαρμογή και καταλόγου συγκεκριμένες ρυθμίσεις σε μια εφαρμογή του ASP.NET
Επιστροφή στην κορυφή

Ρύθμιση παραμέτρων κατάστασης περιόδου λειτουργίας διαχείρισης για εφαρμογές ASP.NET

ASP.NET έχει νέες δυνατότητες για τη διαχείριση της κατάστασης περιόδου λειτουργίας. Ρυθμίσεις κατάστασης περιόδου λειτουργίας στο ASP.NET ρυθμίζονται μέσω του αρχείου Web.config μιας εφαρμογής ASP.NET. Υπάρχουν πολλές επιλογές διαχείρισης κατάστασης περιόδων λειτουργίας στο ASP.NET. Οι επιλογές αυτές περιλαμβάνουν λειτουργία (inproc, κατάσταση διακομιστή, SQL Server), Διαχείριση χωρίς κατάσταση, εκτός από τη διαδικασία λειτουργία stateserver και τις ρυθμίσεις της θύρας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαχείριση κατάστασης περιόδου λειτουργίας ASP.NET, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
307626 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Επισκόπηση της ρύθμισης παραμέτρων ASP.NET
Επιστροφή στην κορυφή

Δημιουργήστε και αναπτύξτε ένα πακέτο ανάπτυξης του πολιτική ασφαλείας .NET

Εισάγει την πολιτική ασφαλείαςτου .NET Framework. Η πολιτική ασφαλείας είναι ένας νέος τρόπος για τον έλεγχο των πόρων ότι μια εφαρμογή μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα σύστημα. Καθορίζει μια εφαρμογή εξουσιοδότησης με βάση την θέση ή την προέλευση της εφαρμογής. Ως διαχειριστής, μπορείτε να ελέγξετε την πολιτική ασφαλείας με βάση τον υπολογιστή με υπολογιστή. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πακέτα ανάπτυξης ως πιο κλιμακούμενη μέθοδος για την ανάπτυξη και τη διαχείριση πολιτικών ασφαλείας σε περιβάλλοντα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και ανάπτυξης πολιτικών ασφαλείας .NET, χρησιμοποιώντας τα πακέτα ανάπτυξης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
815173 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: δημιουργία και να αναπτύξετε ένα πακέτο ανάπτυξης του πολιτική ασφαλείας .NET
Επιστροφή στην κορυφή

Μετεγκατάσταση μιας εφαρμογής Web ASP σε ASP.NET διατηρώντας τα υπάρχοντα ονόματα αρχείων

ASP.NET προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα από την προηγούμενη περιβάλλον δέσμης ενεργειών ASP 3.0. Συγκεκριμένα, οι εφαρμογές ASP που είναι ενσωματωμένες στο .NET Framework προσφέρουν βελτιωμένη απόδοση, δυνατότητα κλιμάκωσης και αξιοπιστία. Ως αποτέλεσμα, πολλές νέες εφαρμογές ASP που είναι ενσωματωμένες στο .NET Framework είναι στην πραγματικότητα αναβαθμίσεις σε υπάρχουσες εφαρμογές ASP 3.0.

Μια από τις προκλήσεις αναβάθμισης μιας εφαρμογής από ASP 3.0 σε ASP.NET είναι ότι τα δύο περιβάλλοντα χρησιμοποιούν διαφορετικές επεκτάσεις ονομάτων. Από προεπιλογή, οι ASP 3.0 χρησιμοποιεί επεκτάσεις ονόματος αρχείου .asp. Ωστόσο, το ASP.NET χρησιμοποιεί επεκτάσεις ονόματος αρχείου .aspx. Παρόλο που οι επεκτάσεις ονόματος αρχείου διαφορετική επιτρέπει δύο εφαρμογές να βρίσκονται σε έναν μεμονωμένο φάκελο, απαιτούν σελιδοδείκτες και υπερ-συνδέσεις για να αλλάξει πριν από την εφαρμογή ASP 3.0 έχει τεθεί εκτός σύνδεσης.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μετεγκατάστασης από ASP 3.0 ASP.NET ενώ χρησιμοποιείτε τα ίδια ονόματα αρχείων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
815172 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: μετεγκατάσταση μιας εφαρμογής Web ASP σε ASP.NET διατηρώντας την υπάρχουσα επεκτάσεις ονόματος αρχείου
Επιστροφή στην κορυφή

Ρύθμιση παραμέτρων μιας εφαρμογής ASP.NET για να χρησιμοποιήσετε το ίδιο ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης ως μια υπάρχουσα εφαρμογή Web ASP

Το ASP.NET περιλαμβάνει πιο ευέλικτη και εξελιγμένες ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης συστήματα από ASP 3.0. Από προεπιλογή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τον έλεγχο ταυτότητας των Windows για τον έλεγχο ταυτότητας εφαρμογών ASP 3.0. Επίσης, μπορείτε να ελέγξετε εξουσιοδότησης χρησιμοποιώντας μόνο τα δικαιώματα αρχείου NTFS.

ASP.NET υποστηρίζει έλεγχο ταυτότητας των Windows και μπορεί να απομιμηθεί ο τελικός χρήστης με τον ίδιο τρόπο που εκτελεί ASP 3.0. Ωστόσο, από προεπιλογή, αυτή η ρύθμιση δεν είναι ενεργοποιημένη.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων μιας εφαρμογής ASP.NET για τον έλεγχο ταυτότητας και εξουσιοδότηση χρηστών με τρόπο που να είναι παρόμοια με τον τρόπο που κάνει μια υπάρχουσα εφαρμογή ASP 3.0, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
815171 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ρύθμιση παραμέτρων μιας εφαρμογής ASP.NET για να χρησιμοποιήσετε τα ίδια διαπιστευτήρια ως μια ASP 3.0 εφαρμογής
Επιστροφή στην κορυφή

Ανάπτυξη μιας εφαρμογής Web του ASP.NET με χρήση της εντολής XCopy ανάπτυξης

Μπορείτε να αναπτύξετε την εφαρμογή Web του ASP.NET με χρήση του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών xcopy του MS-DOS. Ωστόσο, είναι καλή ιδέα να αναπτύξετε το έργο σας, αντί να χρησιμοποιήσετε την εντολή xcopy. Ως με την εντολή Αντιγραφή έργου , xcopy δεν καταχωρήσετε ή επιβεβαιώστε τη θέση των συγκροτημάτων. Επίσης, για τα σχέδια Web, xcopy αυτόματα ρυθμίσετε ρυθμίσεις καταλόγου IIS.
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
326355 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ανάπτυξη μιας εφαρμογής Web του ASP.NET χρησιμοποιώντας την εντολή Xcopy ανάπτυξης
Επιστροφή στην κορυφή

Πολλές εφαρμογές του διακομιστή Web του ASP.NET και υπηρεσίες Web

Για τις περισσότερες χρήσεις του ASP.NET, ένα διακομιστή μπορεί να χειριστεί όλες τις αιτήσεις έγκαιρα. Ωστόσο, πολλά περιβάλλοντα πρέπει να αναπτύξουν πολλαπλούς διακομιστές για το χειρισμό σταθερά υψηλή όγκος της κυκλοφορίας, ώστε να υποστηρίζει εφαρμογές εντατικής χρήσης επεξεργαστή, για να απαντήσετε σε βίαιες καταιγισμό στην κυκλοφορία ή ανάγκες πλεονασμού.
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
815162 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: εγκατάσταση πολλών διακομιστών Web ASP.NET εφαρμογές και υπηρεσίες Web
Επιστροφή στην κορυφή

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη εφαρμογών που είναι ενσωματωμένες στο .NET Framework, και σχετικά με τη διαλειτουργικότητα .NET, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
308488 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κάντε λήψη και εγκαταστήστε το .NET Framework
Σφάλμα #: 6712 (Συντήρηση περιεχομένου)

Επιστροφή στην κορυφή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 818016 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια