Μεγάλη καθυστέρηση πριν να εμφανιστούν τα αρχεία στο εικονίδιο My Computer στα Windows XP

Συμπτώματα

Όταν κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί
Ο υπολογιστής μου, ή όταν κάνετε διπλό κλικ στο Εικονίδιο ο υπολογιστής μου στην επιφάνεια εργασίας των Windows, τα Windows ενδέχεται να κάνουν αναζήτηση (ενδέχεται να εμφανιστεί ένα φακό) για μεγάλο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, 5 λεπτά) πριν από τα αρχεία εμφανίζονται.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει, εάν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα εξής:
 • Λήψη εικόνων Windows (WIA)
 • HP ScanJet 4400C / 4470C
 • HP ScanJet 5400 / 5470C
 • Μόντεμ 215 DSL DCM RCA
 • Καλωδιακό μόντεμ (άγνωστο μοντέλο)

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες διαδικασίες, που είναι κατάλληλη για το λογισμικό ή το υλικό που διαθέτετε που παρατίθενται στην ενότητα "Συμπτώματα" αυτού του άρθρου.

Λήψη εικόνων Windows

Διακόψτε την υπηρεσία WIA. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξηκαι στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί
  Πίνακας ελέγχου.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο " Εργαλεία διαχείρισης".
 3. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο υπηρεσίες.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή υπηρεσίες.
 5. Στη λίστα " Υπηρεσίες (τοπικά) ", κάντε δεξιό κλικ
  Εικόνας των Windows (WIA)και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  Διακοπή.

HP ScanJet 3400C

Αποσυνδέστε το HP ScanJet 3400C από τη θύρα Ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) και ξεκινήστε πάλι τα Microsoft Windows XP.

HP ScanJet 5400 / 5470C

Αποσυνδέστε το HP ScanJet από τη θύρα USB και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του Microsoft Windows XP.

Μόντεμ 215 DSL DCM RCA

Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το μόντεμ, αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές USB.

Καλωδιακό μόντεμ (άγνωστο μοντέλο)

Όταν χρησιμοποιείτε το καλωδιακό μόντεμ USB, αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές USB.

Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 819017 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια