Τρόπος ελέγχου της έκδοσης των προϊόντων του Office 2003

Για μια έκδοση του Microsoft Office XP αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα
291331 .

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο προσδιορισμού της ακριβούς έκδοσης του προϊόντος του Microsoft Office 2003 που διαθέτετε. Παρέχει επίσης αριθμούς έκδοσης για την πρωτότυπη έκδοση και τα επόμενα service pack.

Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος εύρεσης του αριθμού έκδοσης

Οι ακόλουθες μέθοδοι θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τις εγκατεστημένες εκδόσεις των προγραμμάτων του Microsoft Office.

Σημείωση Όταν μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού δεν περιλαμβάνει μια ενημερωμένη έκδοση του εκτελέσιμου αρχείου του προγράμματος, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με την ενημερωμένη έκδοση για να προσδιορίσετε τα αρχεία που ενημερώνονται και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις εκδόσεις των ενημερωμένων αρχείων.

Μέθοδος 1: Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων"

Μπορείτε να εξετάσετε τις πληροφορίες έκδοσης του εγκατεστημένου προγράμματος του Office ή μεμονωμένων προϊόντων του Office, κάνοντας κλικ στη σύνδεση κάντε κλικ εδώ για πληροφορίες υποστήριξης στο πλαίσιο διαλόγου " Προσθαφαίρεση προγραμμάτων ". Αυτές οι πληροφορίες έκδοσης είναι η πιο ακριβής τεκμηρίωση της έκδοσης του προϊόντος που είναι διαθέσιμη στον υπολογιστή σας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξηκαι στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί
  Πίνακας ελέγχου.
 2. Στον Πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή " Προσθαφαίρεση προγραμμάτων".
 3. Στην Προσθαφαίρεση προγραμμάτων, εντοπίστε και επιλέξτε την κατάλληλη έκδοση του Office ή σε μεμονωμένο προϊόν.
 4. Κάντε κλικ κάντε κλικ εδώ για πληροφορίες υποστήριξης που προκύπτει. Ένα πλαίσιο μηνύματος εμφανίζει τις σωστές πληροφορίες έκδοσης για το προϊόν, όπως καταγράφονται από τον Microsoft Windows Installer.
Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο, το Office 2003 έχει τους ακόλουθους αριθμούς έκδοσης για την αρχική έκδοση και τις εκδόσεις των service pack:
Πρόγραμμα του Office 2003
Τελική έκδοση
Το Service Pack 1 (SP1)Το Service Pack 2 (SP2)Το Service Pack 3 (SP3)
Microsoft Office Access 200311.0.5614.011.0.6355.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office Excel 200311.0.5612.011.0.6355.011.0.7969.011.0.8173.0
Το Microsoft Office FrontPage 200311.0.5516.011.0.6356.011.0.7969.011.0.8173.0
Το Microsoft Office InfoPath 200311.0.5531.011.0.6357.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office 2003, οποιαδήποτε έκδοση11.0.5614.011.0.6361.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office OneNote 200311.0.5614.011.0.6360.011.0.7969.011.0.8173.0
Το Microsoft Office Outlook 200311.0.5510.011.0.6353.011.0.7969.011.0.8173.0
Το Microsoft Office PowerPoint 200311.0.5529.011.0.6361.011.0.7969.011.0.8173.0
Το Microsoft Office Project 2003, Standard ή Professional11.0.5614.011.0.6707.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office Publisher 200311.0.5525.011.0.6255.011.0.7969.011.0.8173.0
Το Microsoft Office Word 200311.0.5604.011.0.6359.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office Visio 2003, Standard ή Professional11.0.3216.561411.0.4301.636011.0.7969.011.0.8173.0

Μέθοδος 2: Επαλήθευση της ιδιότητας έκδοσης του εκτελέσιμου αρχείου

Για να εντοπίσετε το εκτελέσιμο αρχείο και να επιβεβαιώσετε την έκδοση του προγράμματος του Office, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μέθοδο:
 • Εντοπίστε το εκτελέσιμο αρχείο του προγράμματος του Office.

  Η ακόλουθη είναι η προεπιλεγμένη θέση για τα αρχεία του Office 2003:
  Αρχεία προγράμματος\Microsoft Office\Office11
  Σημείωση Η προεπιλεγμένη θέση για το εκτελέσιμο αρχείο του Visio είναι η εξής:
  Αρχεία προγράμματος\Microsoft Office\Visio11
  Τα ονόματα των εκτελέσιμων αρχείων είναι οι εξής:
  Όνομα προγράμματοςΌνομα αρχείου
  Η Access 2003Msaccess.exe
  Excel 2003Excel.exe
  Το FrontPage 2003FrontPg.exe
  Το InfoPath 2003InfoPath.exe
  Office 2003Mso.dll
  Το OneNote 2003OneNote.exe
  Το Outlook 2003OutLLib.dll
  Το PowerPoint 2003PowerPnt.exe
  Το Project 2003WinProj.exe
  Το Word 2003WinWord.exe
  Το Visio 2003VisLib.dll
  Για να αποκτήσετε τον αριθμό έκδοσης για το Microsoft Outlook, ελέγξτε την έκδοση του αρχείου OutLLib.dll αντί να ελέγξετε τον αριθμό έκδοσης του αρχείου Outlook.exe που βρίσκεται στον ίδιο κατάλογο με τα εκτελέσιμα αρχεία που παρατίθενται.

  Για να αποκτήσετε τον αριθμό έκδοσης για το Microsoft Visio, ελέγξτε την έκδοση του αρχείου Vislib.dll αντί να ελέγξετε τον αριθμό έκδοσης του Visio. το αρχείο exe που βρίσκεται στον ίδιο κατάλογο με το εκτελέσιμο αρχείο του Visio.
Για να αναζητήσετε το κατάλληλο αρχείο, αναζήτηση στο σκληρό σας δίσκο. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξηκαι στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί
  Αναζήτηση.
 2. Στο παράθυρο " Αποτελέσματα αναζήτησης ", κάντε κλικ στο κουμπί
  Όλα τα αρχεία και τους φακέλους στην περιοχή Σύντροφος αναζήτησης.
 3. Στο πλαίσιο ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου , πληκτρολογήστε το κατάλληλο όνομα αρχείου όπως παρατίθεται παραπάνω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  Αναζήτηση.
 4. Στη λίστα αρχείων που προκύπτει, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
 5. Στην καρτέλα έκδοση , προσδιορίστε την έκδοση του αρχείου που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο, το Office 2003 έχει τους ακόλουθους αριθμούς έκδοσης για την αρχική έκδοση και τις εκδόσεις των service pack.

Σημείωση Η προεπιλεγμένη θέση του αρχείου MSO.dll είναι πρόγραμμα Εφαρμογών\Κοινά Files\Microsoft Shared\OFFICE11.
Πρόγραμμα του Office 2003
Τελική έκδοση
SP1SP2SP3
Msaccess.exe11.0.5614.011.0.6355.011.0.6566.011.0.8166.0
Excel .exe11.0.5612.011.0.6355.011.0.6560.011.0.8169.0
FrontPg.exe
11.0.5516.011.0.6356.011.0.6552.011.0.8164.0
InfoPath.exe11.0.5531.011.0.6357.011.0.6565.011.0.8165.0
Mso.dll11.0.5614.011.0.6361.011.0.6568.011.0.8172.0
Onenote.exe11.0.5510.011.0.6360.011.0.6554.011.0.8165.0
OutLLib.dll11.0.5510.011.0.6353.011.0.6565.011.0.8169.0
PowerPnt.exe11.0.5529.011.0.6361.011.0.6564.011.0.8169.0
WinProj.exe11.0.2003.81611.1.2004.170711.2.2005.180111.3.2007.1529
Mspub.exe11.0.5525.011.0.6255.011.0.6565.011.0.8166.0
WinWord.exe11.0.5604.011.0.6359.011.0.6568.011.0.8169.0
Vislib.dll11.0.3216.011.0.4301.011.0.5509.011.0.8161.0

Μέθοδος 3: Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου πληροφορίες για το Microsoft όνομα προγράμματος

Στο παράθυρο διαλόγου πληροφορίες για το Microsoft όνομα προγράμματος , εμφανίζεται ένας αριθμός μετά το όνομα του προϊόντος. Για παράδειγμα, στο Microsoft Office Excel 2003, ενδέχεται να μπορείτε να δείτε τον εξής αριθμό:
(11.5207.5207)
Για να εντοπίσετε το παράθυρο διαλόγου πληροφορίες για το Microsoft όνομα προγράμματος , κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το Microsoft
Το όνομα του προγράμματος στο μενού " Βοήθεια " σε οποιοδήποτε πρόγραμμα του Office.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο, το Office 2003 έχει τους ακόλουθους αριθμούς έκδοσης για την αρχική έκδοση και τις εκδόσεις των service pack:
Πρόγραμμα του Office
Τελική έκδοση
SP1SP2SP3
Η Access 2003
11.5614.560611.6355.636011.6566.656811.8166.8172
Excel 200311.5612.560611.6355.636011.6560.656811.8169.8172
Το FrontPage 200311.5516.560611.6356.636011.6552.656811.8164.8172
Το InfoPath 200311.5531.560611.6357.636011.6565.656811.8165.8172
Το OneNote 200311.5510.560611.6360.636011.6554.656811.8165.8172
Το Outlook 200311.5510.560611.6353.636011.6568.656811.8169.8172
Το PowerPoint 200311.5529.560611.6361.636011.6564.656811.8169.8172
Το Project 200311.0.2003.81611.1.2004.170711.2.2005.1801.1511.3.2007.1529
Το Publisher 200311.5525.560611.6255.636011.6565.656811.8166.8172
Το Word 200311.5604.560611.6359.636011.6538.656811.8169.8172
Το Visio 200311.3216.560611.4301.636011.5509.656811.8161.8172

Τρόπος αναγνώρισης του αριθμού έκδοσης

Τα προϊόντα του Microsoft Office χρησιμοποιούν την ακόλουθη σύνταξη για τον αριθμό έκδοσης:
aa.bbbb.cccc
Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει τα ακόλουθα τρία στοιχεία:
 • αα: Η έκδοση του Office.
 • bbbb: Η έκδοση του εκτελέσιμου αρχείου του προγράμματος. Για παράδειγμα, το αρχείο Excel.exe.
 • cccc: Η έκδοση του αρχείου Mso.dll.
Σημαντικό
 • Όταν εγκαθιστάτε ένα service pack, η έκδοση που εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου πληροφορίες για το Microsoft όνομα προγράμματος προσθέτει τα γράμματα "SP" και τον αριθμό των το επίπεδο service pack. Τον τρόπο εμφάνισης αυτών των γραμμάτων εξαρτάται από την έκδοση του αρχείου Mso.dll.
 • Μπορείτε να εφαρμόσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση ή μια δημόσια ενημερωμένη έκδοση που περιέχει ενημερώσεις κώδικα που παρέχονται στο πιο πρόσφατο service pack και η οποία ενημερώνει το αρχείο Mso.dll. Σε αυτήν την περίπτωση, η έκδοση του αρχείου Mso.dll που εμφανίζεται στο το
  Παράθυρο διαλόγου πληροφορίες για το Microsoft όνομα προγράμματοςπροσθέτει τα γράμματα "SP" και τον αριθμό των το επίπεδο service pack. Αυτό συμβαίνει ακόμα και αν δεν είναι εγκατεστημένο το service pack.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  328294 οι πληροφορίες για το Microsoft < όνομα προγράμματος > παράθυρο διαλόγου αναφέρει έκδοση service pack που είναι διαφορετική από αυτή που αναμένεται στα Office XP και Office 2003

 • Δεν είναι όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις, αλλάξτε τον αριθμό έκδοσης που αναγράφεται στο παράθυρο διαλόγου πληροφορίες για το Microsoft όνομα προγράμματος. Επομένως, πρέπει να επαληθεύσετε τις ιδιότητες για το εκτελέσιμο αρχείο του προγράμματος.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
Ενημερωμένες εκδόσεις για το 883677 ιστορικό του Office 2003

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 821549 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια