Μετακίνηση γραμματοκιβωτίων στον Exchange Server 2003

Περίληψη

Η διαδικασία μετακίνησης γραμματοκιβωτίων στον Exchange Server 2003 περιλαμβάνει διάφορες βελτιώσεις στην ίδια διαδικασία του Microsoft Exchange 2000 Server. Αυτό το άρθρο περιγράφει αυτές τις βελτιώσεις, παρέχει υποδείξεις για επιτυχημένες διαδικασίες μετακίνησης γραμματοκιβωτίων και περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες

Μετακίνηση γραμματοκιβωτίων χρησιμοποιώντας τον Exchange System Manager

Για να μετακινήσετε γραμματοκιβώτια στο Exchange 2000, χρησιμοποιείτε την εντολή Move Mailbox του συμπληρωματικού προγράμματος Active Directory Users and Computers. Στον Exchange Server 2003, αυτή η εντολή είναι επίσης διαθέσιμη στον Exchange System Manager. Όταν χρησιμοποιείτε τον Exchange System Manager για να μετακινήσετε γραμματοκιβώτια, μπορείτε εύκολα να μετακινήσετε όλους τους χρήστες από μία βάση δεδομένων ή διακομιστή σε άλλη θέση. Καθώς ο αριθμός των χρηστών του Exchange στην εταιρεία σας παρουσιάζει διακυμάνσεις, μπορείτε να μετακινήσετε γραμματοκιβώτια για να προσαρμόσετε το φορτίο λειτουργίας του διακομιστή.

Σημείωση Οι μετακινήσεις γραμματοκιβωτίων υποστηρίζονται από το Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 3 ή νεότερες εκδόσεις.

Για να μετακινήσετε γραμματοκιβώτια στον Exchange Server 2003, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εκκινήστε τον Exchange System Manager στον υπολογιστή με Exchange Server 2003, στον οποίο θέλετε να εκτελέσετε τη διαδικασία.
 2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Servers και, στη συνέχεια, εντοπίστε το κοντέινερ του διακομιστή όπου βρίσκονται τα γραμματοκιβώτια των χρηστών.

  Για παράδειγμα, εάν θέλετε να μετακινήσετε γραμματοκιβώτια από την προεπιλεγμένη ομάδα αποθήκευσης και το χώρο αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή First Storage Group, έπειτα κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Mailbox Store και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή
  Mailboxes.
 3. Στο δεξιό παράθυρο, κάντε κλικ στα γραμματοκιβώτια που θέλετε να μετακινήσετε.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στους επιλεγμένους χρήστες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Exchange Tasks.
 5. Στην ενότητα Exchange Task Wizard, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 6. Στη σελίδα Available Tasks, κάντε κλικ στην επιλογή Move Mailbox της ενότητας Select a task to perform και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  Next.
 7. Στη σελίδα Move Mailbox, κάντε κλικ σε έναν προορισμό της λίστας Server και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα χώρο αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου, στη λίστα Mailbox Store.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 9. Ρυθμίστε τον τρόπο χειρισμού των κατεστραμμένων αρχείων που εντοπίζονται στη διάρκεια της μετακίνησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.

Επεξεργασία μετακίνησης γραμματοκιβωτίων στον Exchange Server 2003

Στον Exchange Server 2003, μπορείτε να εκτελέσετε πολλές μετακινήσεις γραμματοκιβωτίων ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ξεκινήσετε τη μετακίνηση των γραμματοκιβωτίων σε μία βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, να ξεκινήσετε κάποια άλλη περίοδο λειτουργίας μετακίνησης γραμματοκιβωτίου από άλλη βάση δεδομένων του ίδιου διακομιστή. Η διαδικασία μετακίνησης γραμματοκιβωτίων έχει τώρα δυνατότητα πολλαπλού νήματος και οι διαδικασίες εκτελούνται ξεχωριστά και ταυτόχρονα. Ο αριθμός των μετακινήσεων που μπορείτε να εκτελέσετε ταυτόχρονα εξαρτάται από το υλικό που χρησιμοποιείτε και από τον αριθμό των γραμματοκιβωτίων που θέλετε να μετακινήσετε.

Σημείωση Χρησιμοποιούνται τέσσερα νήματα για κάθε εμφάνιση του στοιχείου
Move Mailbox.

Στον Exchange Server 2003, μπορείτε επίσης να παρακάμψετε και να καταγράψετε αυτόματα τα κατεστραμμένα στοιχεία γραμματοκιβωτίου. Στο Exchange 2000, θα αποτύχει ολόκληρη η διαδικασία μετακίνησης γραμματοκιβωτίου στην περίπτωση που βρεθεί κάποιο κατεστραμμένο στοιχείο. Κατά τη μετακίνηση γραμματοκιβωτίων στον Exchange Server 2003, μπορείτε να διακόψετε την επεξεργασία του γραμματοκιβωτίου προέλευσης στην περίπτωση που βρεθούν κατεστραμμένα στοιχεία ή μπορείτε να παρακάμψετε τα κατεστραμμένα στοιχεία και να συνεχίσετε την μετακίνηση του γραμματοκιβωτίου.


Σημείωση Ο αριθμός των στοιχείων που μπορείτε να παρακάμψετε στη διάρκεια μιας μετακίνησης ρυθμίζεται με την τιμή Maximum number of corrupted items to skip. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 3 και μπορεί να λάβει έως και την τιμή 100. Αυτή η τιμή μπορεί να οριστεί κατά την έναρξη της διαδικασίας μετακίνησης γραμματοκιβωτίου.

Επειδή τα κατεστραμμένα στοιχεία διαγράφονται οριστικά από το γραμματοκιβώτιο, πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των γραμματοκιβωτίων προέλευσης προτού επιχειρήσετε τη μετακίνησή τους. Για παράδειγμα, εάν παρακάμψετε έως και έξι κατεστραμμένα στοιχεία, μπορείτε να διαγράψετε έως και έξι μηνύματα από ένα γραμματοκιβώτιο και να ακόμα να το μετακινήσετε με επιτυχία. Στην περίπτωση που υπερβείτε τον μέγιστο αριθμό κατεστραμμένων στοιχείων, το γραμματοκιβώτιο δεν είναι δυνατό να μετακινηθεί.

Κατά τη μετακίνηση γραμματοκιβωτίων στον Exchange Server 2003, μπορείτε επίσης να καθορίσετε μια ώρα λήξης (ή ώρα απενεργοποίησης) για τη διαδικασία μετακίνησης. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε τη μετακίνηση μιας ομάδας γραμματοκιβωτίων στη διάρκεια της νύχτας. Η διαδικασία μετακίνησης ακυρώνεται αυτόματα για όλα τα γραμματοκιβώτια τα οποία δεν μετακινούνται πλήρως μέχρι την ώρα λήξης που έχετε ορίσει. Τα γραμματοκιβώτια τα οποία δεν έχουν μετακινηθεί πλήρως επαναφέρονται στη θέση προέλευσης. Τα γραμματοκιβώτια που μετακινούνται πριν από την ώρα λήξης παραμένουν στη νέα τους θέση.
Στη διάρκεια της μετακίνησης, δημιουργείται ένα λεπτομερές αρχείο καταγραφής αναφορών γραμματοκιβωτίου. Αυτή η αναφορά εμφανίζεται σε μορφή XML και αποθηκεύεται στο φάκελο μονάδα_δίσκου:\Documents and Settings\Προφίλ\My Documents\Exchange Task Wizard Logs, όπουμονάδα_δίσκου είναι ο σκληρός δίσκος όπου υπάρχουν εγκατεστημένα τα Microsoft Windows και όπου
Προφίλ είναι ο φάκελος προφίλ του χρήστη που ξεκίνησε τη διαδικασία μετακίνησης του γραμματοκιβωτίου.

Σημείωση Το άνοιγμα της αναφοράς μπορεί να γίνει αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησης του γραμματοκιβωτίου.

Εάν κάποιος χρήστης προσπαθήσει να εισέλθει στο γραμματοκιβώτιό του τη στιγμή που αυτό μετακινείται, θα καταγραφεί το ακόλουθο συμβάν στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής του υπολογιστή με Exchange Server 2003, ο οποίος φιλοξενεί το γραμματοκιβώτιο: Η δυνατότητα Move Mailbox του Exchange Server 2003 βοηθά στην αποτροπή της ακούσιας μετακίνησης των γραμματοκιβωτίων του συστήματος. Εάν επιχειρήσετε να μετακινήσετε το γραμματοκιβώτιο System Attendant, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Not available for exchangeAdminService objects
Εάν επιχειρήσετε να μετακινήσετε το γραμματοκιβώτιο Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Not available for mailGateway objects
Εάν επιχειρήσετε να μετακινήσετε ένα γραμματοκιβώτιο συστήματος, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
This is a System Mailbox and it cannot be moved

Προτάσεις κατά τη χρήση της δυνατότητας Move Mailbox

Η Microsoft συνιστά να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του διακομιστή γραμματοκιβωτίου προέλευσης πριν προσπαθήσετε να μετακινήσετε οποιαδήποτε γραμματοκιβώτια. Ακόμη, εκτελέστε μια πλήρη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του διακομιστή προορισμού από το δίκτυο μέσω του Exchange μετά την ολοκλήρωση των μετακινήσεων των γραμματοκιβωτίων. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των μηνυμάτων σε αρχεία .pst. Αυτό θα σας επιτρέψει να κάνετε γρήγορη ανάκτηση στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιτυχής μετακίνηση μεμονωμένων γραμματοκιβωτίων.

Για κάθε gigabyte δεδομένων που μετακινείτε, δημιουργείται ένα πρόσθετο gigabyte αρχείων καταγραφής συναλλαγών στους διακομιστές προέλευσης και προορισμού. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό ελεύθερο χώρο στις μονάδες καταγραφής συναλλαγών. Εάν δεν διαθέτετε επαρκή ελεύθερο χώρο στη μονάδα καταγραφής συναλλαγών για τη δημιουργία αρχείων καταγραφής συναλλαγών, μπορείτε να ενεργοποιήσετε προσωρινά την κυκλική καταγραφή από την καρτέλα General της σελίδας ιδιοτήτων της ομάδας αποθήκευσης. Εάν ενεργοποιήσατε την κυκλική καταγραφή στη διάρκεια της μετακίνησης του γραμματοκιβωτίου, βεβαιωθείτε ότι την έχετε απενεργοποιήσει μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησης του γραμματοκιβωτίου. Στην περίπτωση που αφήσετε ενεργοποιημένη την κυκλική καταγραφή, δεν μπορείτε να κάνετε ανάκτηση μέχρι το σημείο όπου παρουσιάστηκε η αποτυχία, όταν η βάση δεδομένων χρειαστεί να ανακτηθεί από ένα αντίγραφο ασφαλείας. Όταν ένα από τα προβλήματα είναι ο χώρος στο δίσκο, ίσως θελήσετε επίσης να εξετάσετε το ενδεχόμενο εκτέλεσης σταδιακής δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στη διάρκεια της μετακίνησης του γραμματοκιβωτίου, για να καταργηθούν όλα τα αρχεία καταγραφής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μετακίνησης γραμματοκιβωτίων στον Exchange 2000 Server και στον Exchange Server 5.5, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
328810 Μετακίνηση γραμματοκιβωτίων μεταξύ διακομιστών

Μηνύματα συμβάντων και σφαλμάτων τα οποία σχετίζονται με τις μετακινήσεις γραμματοκιβωτίου

Στην περίπτωση που ο οργανισμός σας περιλαμβάνει έναν Microsoft Exchange Server 5.5, ο οποίος είναι συνδεδεμένος μέσω του Microsoft Active Directory Connector, διακόψτε την αναπαραγωγή μέσω ενός ή περισσότερων συμφωνιών σύνδεσης παραλήπτη μέχρι να ολοκληρωθούν οι μετακινήσεις του γραμματοκιβωτίου. Μετά την αναπαραγωγή των αλλαγών σε ολόκληρη την υπηρεσία καταλόγου Microsoft Active Directory, κάντε επανεκκίνηση της αναπαραγωγής.

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων μετακίνησης γραμματοκιβωτίων

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα στη διάρκεια της διαδικασίας μετακίνησης γραμματοκιβωτίου, ανατρέξτε στο αρχείο καταγραφής γραμματοκιβωτίου, το οποίο περιγράφεται παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

Μπορείτε επίσης να αυξήσετε το επίπεδο των λεπτομερειών που καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής, αυξάνοντας το επίπεδο καταγραφής. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στον Exchange System Manager, κάντε δεξιό κλικ στο διακομιστή προέλευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή
  Properties.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Diagnostics Logging.
 3. Στη λίστα Services, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή MSExchangeIS και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή System.
 4. Στη λίστα Categories, κάντε κλικ στην επιλογή Move Mailbox.
 5. Στην ενότητα Logging level, κάντε κλικ στην επιλογή Maximum και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  OK.
Στα υπόλοιπα ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε στη διάρκεια της διαδικασίας μετακίνησης γραμματοκιβωτίου ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:
 • Τα όρια μεγέθους στο διακομιστή προορισμού, συμπεριλαμβανομένων των ορίων μεγέθους γραμματοκιβωτίου, είναι δυνατόν να εμποδίσουν τις επιτυχείς μετακινήσεις γραμματοκιβωτίων. Ο Exchange Server 2003 Standard Edition περιλαμβάνει ένα όριο 16 gigabyte.
 • Ένα γραμματοκιβώτιο πρέπει να σχετίζεται με έναν έγκυρο λογαριασμό. Στην περίπτωση που ένας λογαριασμός που σχετίζεται με ένα γραμματοκιβώτιο είναι απενεργοποιημένος, ο συσχετισμένος εξωτερικός λογαριασμός πρέπει να αναφέρει το στοιχείο SELF στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory ή σε ένα λογαριασμό πόρου.

  Σημείωση Ο λογαριασμός SELF είναι διαθέσιμος σε όλους τους τομείς των Microsoft Windows 2000. Όλοι οι λογαριασμοί SELF κάνουν κοινή χρήση ενός πολύ γνωστού αναγνωριστικού ασφαλείας, το οποίο είναι το ίδιο σε όλους τους τομείς.
 • Προβάλετε το αρχείο Admindmp.txt για να αντιμετωπίσετε ζητήματα που παρουσιάζονται στη διάρκεια ή μετά τη μετακίνηση ενός γραμματοκιβωτίου.
 • Δοκιμάστε να συγκρίνετε τις ιδιότητες γραμματοκιβωτίου των προβληματικών γραμματοκιβωτίων με αυτές των γραμματοκιβωτίων που είναι γνωστό ότι δεν παρουσιάζουν πρόβλημα, για να εξακριβώσετε εάν κάποια διαφορά στις ρυθμίσεις παραμέτρων προκαλεί τα ζητήματα μετακίνησης.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 821829 - Τελευταία αναθεώρηση: 7 Απρ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια