Τρόπος κατανόησης της δυνατότητας επιδιόρθωσης στο Office 2003 και του Office XP

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας της διαδικασίας επιδιόρθωσης στο Office.

Office εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες αυτόματης επιδιόρθωσης που παρέχονται από τον Microsoft Windows Installer. Εάν λείπει ένας πόρος που απαιτούνται για την εκκίνηση ενός προγράμματος του Office, όπως ένα αρχείο ή κλειδί μητρώου, ο Windows Installer εντοπίζει τον πόρο που λείπει και επιδιορθώνει το πρόγραμμα.

Επιστροφή στην κορυφή

Στοιχεία και δυνατότητες

Η διαδικασία επιδιόρθωσης του Windows Installer αποτελείται από δύο μηχανισμούς: στοιχεία και δυνατότητες.
 • Στοιχεία Το μικρότερο και βασικότερο δομικό στοιχείο; μια συλλογή αρχείων, κλειδιών μητρώου και άλλων πόρων που εγκαθίστανται ή απεγκαθίστανται ως μονάδα. Ένας από τους πόρους ενός στοιχείου μπορεί να οριστεί ως διαδρομή-κλειδί για το στοιχείο. Συνήθως, ένα αρχείο επιλέγεται ως διαδρομή-κλειδί, αλλά η διαδρομή-κλειδί μπορεί επίσης να είναι μια τιμή μητρώου.

  Η διαδρομή-κλειδί αντιπροσωπεύει τα ακόλουθα:
  • Η διαδρομή προς το επιλεγμένο στοιχείο. Όταν ένα πρόγραμμα ζητά μια διαδρομή προς ένα στοιχείο, ο Windows Installer επιστρέφει τη διαδρομή στον πόρο διαδρομής-κλειδιού.
  • Επιβεβαίωση ότι το στοιχείο έχει εγκατασταθεί σωστά. Εάν λείπει ο πόρος της διαδρομής-κλειδιού, ο Windows Installer χειρίζεται ολόκληρο το στοιχείο ως κατεστραμμένο.
 • Δυνατότητες Τα συγκεκριμένα τμήματα ενός προγράμματος που μπορείτε να επιλέξετε να εγκαταστήσετε. Δυνατότητες αντιπροσωπεύουν συνήθως τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος. Ουσιαστικά, μια δυνατότητα είναι μια ομάδα στοιχείων. Όταν εκτελείτε μια προσαρμοσμένη εγκατάσταση, τα στοιχεία που παρατίθενται στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή για προχωρημένους είναι οι δυνατότητες για το Office και τα διάφορα προγράμματα του Office.
Επιστροφή στην κορυφή

Δυναμική επιδιόρθωση κατά το χρόνο εκτέλεσης

Ο Windows Installer ενεργοποιεί τη δυναμική επιδιόρθωση ενός προγράμματος με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ενεργοποιεί την εγκατάσταση δυνατοτήτων κατά την πρώτη χρήση. Κατά την εκκίνηση ενός προγράμματος, ο Windows Installer επιβεβαιώνει ότι κάθε στοιχείο έχει εγκατασταθεί σωστά.

Όπως αναφέρεται στην ενότητα "Στοιχεία και δυνατότητες" αυτού του άρθρου, η ύπαρξη της διαδρομής-κλειδιού χρησιμοποιείται για να προσδιορίσετε εάν ένα στοιχείο είναι κατεστραμμένο ή λείπει. Εάν λείπει ο πόρος της διαδρομής-κλειδιού, ο Windows Installer επανεγκαθιστά αυτόματα το στοιχείο ή τα στοιχεία που έχουν καταστραφεί ή λείπουν.

Εάν είναι δυνατή η πρόσβαση στα αρχεία προέλευσης, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου Windows Installer εμφανίζονται λίγο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιδιόρθωσης και, στη συνέχεια, η εκκίνηση του προγράμματος ολοκληρώνεται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Windows Installer, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

Επισκόπηση 310598 την τεχνολογία του Windows Installer


Σημείωση Εάν εκτελείτε το Office XP ή ένα από τα προγράμματα του Office 2002, πρέπει να έχετε Windows Desktop εγκατεστημένη την ενημερωμένη έκδοση στον υπολογιστή για τη δυνατότητα δυναμική επιδιόρθωση κατά το χρόνο εκτέλεσης για να λειτουργούν όπως αναμένεται. Εάν ο υπολογιστής δεν εκτελεί ενημέρωση επιφάνειας εργασίας των Windows, προκύπτει μόνο περιορισμένη επιδιόρθωση. Για να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες αυτόματης επιδιόρθωσης που περιλαμβάνονται στο Office, πρέπει να έχετε Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 (SP1) ή Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 (SP2) και Windows Update επιφάνειας εργασίας εγκατεστημένη στον υπολογιστή, πριν από την εγκατάσταση του Office XP. Αυτές οι απαιτήσεις θα είναι ένα ζήτημα μόνο σε υπολογιστές που εκτελούν Microsoft Windows NT 4.0. Όλα άλλα λειτουργικά συστήματα που απαιτούνται για το Office XP περιλαμβάνουν την απαιτούμενη έκδοση του Internet Explorer. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το Office 2003 ή μεμονωμένα προγράμματα του Office 2003 στα Microsoft Windows NT 4.0.


Επιστροφή στην κορυφή

Κατ΄ απαίτηση εντοπισμός και επιδιόρθωση

Για να εκτελέσετε τη δυνατότητα "Εντοπισμός και επιδιόρθωση" στα προγράμματα του Office, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα του Office.
 2. Στο μενού Βοήθεια , κάντε κλικ στο κουμπί " Εντοπισμός και επιδιόρθωση".
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου " Εντοπισμός και επιδιόρθωση ", κάντε ένα από τα εξής:
  • Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Επαναφορά των συντομεύσεων κατά την επιδιόρθωση . Από προεπιλογή, αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο. Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή Επαναφορά των συντομεύσεων κατά την επιδιόρθωση , εντοπισμός και επιδιόρθωση "(Detect and Repair θα διατηρήσει προσαρμοσμένες συντομεύσεις του Office. Εάν δεν κάνετε αυτήν την επιλογή, εντοπισμός και επιδιόρθωση "(Detect and Repair θα καταργήσει προσαρμοσμένες συντομεύσεις του Office.
  • Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου " Απόρριψη των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων και επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων ". Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή Απόρριψη των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων και επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων , εντοπισμός και επιδιόρθωση "(Detect and Repair θα επαναφέρει τα παρακάτω στην κατάσταση που εμφανίζονταν σε κατά την πρώτη εγκατάσταση του Office:
   • Επιλογή χαρακτήρα του Βοηθού.
   • Θα καταργηθούν οι καταχωρήσεις πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένων στο μενού αρχείο.
   • Το μέγεθος του παραθύρου προγράμματος για όλα τα προγράμματα.
   • Μενού και η θέση της γραμμής εργαλείων και το τυχόν προσαρμογές.
   • Το επίπεδο ασφαλείας για κάθε πρόγραμμα.
   • Προβολή ρυθμίσεων στο πρόγραμμα, όπως την προβολή ημερολογίου στο Outlook.
   • Πρέπει να εισαγάγετε ξανά το όνομα χρήστη και τα αρχικά όταν κάνετε επανεκκίνηση των προγραμμάτων του Office.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί " Παράβλεψη ", εάν το παράθυρο διαλόγου Κλείσιμο προγραμμάτων του Office εμφανίζει το ακόλουθο μήνυμα (όπου πρόγραμμα είναι οποιοδήποτε πρόγραμμα του Office που εκτελείται εκείνη τη στιγμή):
  Για να σωστά η επιλογή ή η επαναφορά των ρυθμίσεών σας, θα πρέπει να κλείσουν τα ακόλουθα προγράμματα:
  Microsoft πρόγραμμα
 6. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επιδιόρθωσης, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να το ακόλουθο μήνυμα, όπου η έκδοση είναι η έκδοση του Office που έχετε εγκαταστήσει (για παράδειγμα, Microsoft Office Professional Edition 2003):
  Το πρόγραμμα εγκατάστασης του Microsoft Office έκδοση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Επιστροφή στην κορυφή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 822238 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια