Η Γραμμή Συντομεύσεων του Office (Office Shortcut Bar) δεν περιλαμβάνεται στο Office

Περίληψη

Η Γραμμή Συντομεύσεων του Office (Office Shortcut Bar) δεν είναι διαθέσιμη στο Microsoft Office 2007 ή στο Microsoft Office 2003. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Έναρξη (Start) των Microsoft Windows XP για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα του Office ή να ανοίξετε ένα αρχείο ή φάκελο. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή γρήγορης εκκίνησης (Quick Launch) των Windows XP ή των Microsoft Windows 2000 για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα του Office ή να ανοίξετε ένα αρχείο ή φάκελο.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι παρακάτω οδηγίες είναι για το στυλ του μενού
Έναρξη (Start) των Windows XP. Εάν χρησιμοποιείτε το κλασικό στυλ μενού Έναρξη (Start) των Windows ή το στυλ μενού
Έναρξη (Start) των Windows 2000, ανατρέξτε στη Βοήθεια (Help) των Windows.

Προσθήκη ενός προγράμματος του Office στο μενού "Έναρξη" (Start)

Για να προσθέσετε ένα πρόγραμμα του Office στο μενού
Έναρξη (Start), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs) και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Microsoft Office.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο πρόγραμμα του Office που θέλετε να προσθέσετε στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Καρφίτσωμα στο μενού "Έναρξη" (Pin to Start menu).
Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για πρόσθετα προγράμματα τα οποία θέλετε να προσθέσετε στο μενού Έναρξη (Start).
Σημειώσεις
 • Για να καταργήσετε ένα πρόγραμμα από τα καρφιτσωμένα στοιχεία, κάντε δεξιό κλικ στο πρόγραμμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ξεκαρφίτσωμα στο μενού Έναρξη (Start).
 • Για να αλλάξετε τη σειρά των προγραμμάτων στη λίστα των καρφιτσωμένων στοιχείων, σύρετε ένα πρόγραμμα σε νέα θέση.

Προσθήκη αρχείου ή φακέλου στο μενού "Έναρξη"

Στο φάκελο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) ή στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε κλικ στο αρχείο ή το φάκελο που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, σύρετέ τα στο μενού
Έναρξη (Start).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής του μενού Έναρξη (Start), ανατρέξτε στη Βοήθεια (Help) των Windows.

Εμφάνιση της γραμμής γρήγορης εκκίνησης (Quick Launch)

Για να εμφανίσετε τη γραμμή γρήγορης εκκίνησης (Quick Launch), χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους, ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα.

Windows XP

Μέθοδος 1
 1. Κάντε δεξιό κλικ στη γραμμή εργασιών και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Στην καρτέλα Γραμμή εργασιών (Taskbar), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση Γρήγορης εκκίνησης (Show Quick Launch) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί
  Εφαρμογή (Apply).
Μέθοδος 2

Κάντε δεξιό κουμπί σε μια κενή περιοχή της γραμμής εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές εργασιών (Toolbars) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Γρήγορη εκκίνηση (Quick Launch).

Σημείωση Εάν κάνετε δεξιό κλικ σε μια κενή περιοχή της γραμμής εργασιών και δεν εμφανιστεί η επιλογή Γραμμές εργασιών (Toolbars), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Κλείδωμα της γραμμής εργασιών (Lock the Taskbar).

Windows 2000

Κάντε δεξιό κουμπί σε μια κενή περιοχή της γραμμής εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές εργασιών (Toolbars) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Γρήγορη εκκίνηση (Quick Launch).
Σημειώσεις
 • Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμμής Γρήγορη εκκίνηση (Quick Launch) ή για να την μετακινήσετε σε άλλη θέση στη γραμμή εργασιών, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην κατακόρυφη γραμμή που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της γραμμής εργασιών και, στη συνέχεια, σύρετε τη γραμμή προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
 • Για να δημιουργήσετε μια κινητή γραμμή εργαλείων, σύρετε τη γραμμή εργαλείων από τη γραμμή εργασιών προς την επιφάνεια εργασίας.

Προσθήκη ενός προγράμματος στη γραμμή γρήγορης εκκίνησης (Quick Launch)

Στο φάκελο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) ή στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, σύρετε το εικονίδιο στην περιοχή γρήγορης εκκίνησης (Quick Launch) της γραμμής εργασιών. Η περιοχή γρήγορης εκκίνησης (Quick Launch) της γραμμής εργασιών βρίσκεται δίπλα στο κουμπί Έναρξη (Start).

Προσθήκη μιας γραμμής εργαλείων του Office στη γραμμή εργασιών

Για να προσθέσετε μια γραμμή εργαλείων του Office στη γραμμή εργασιών, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ σε μια κενή περιοχή της γραμμής εργασιών.
 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή
  Γραμμές εργαλείων (Toolbars) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία γραμμής εργαλείων (New Toolbar).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία γραμμής εργαλείων (New Toolbar), εντοπίστε το φάκελο C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Προγράμματα (C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs), κάντε κλικ στο φάκελο Microsoft Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Χρήση προηγούμενης έκδοσης του Office με το Office 2007 ή το Office 2003

Το Office 2007 και το Office 2003 δεν μπορούν να συνυπάρξουν με μια παλαιότερη έκδοση του Office. Όταν έχετε δύο εκδόσεις του Office, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Γραμμή Συντομεύσεων του Office (Office Shortcut Bar) με το Office 2007 και το Office 2003. Για να χρησιμοποιήσετε τη Γραμμή Συντομεύσεων του Office (Office Shortcut Bar) με το Office 2007 και το Office 2003, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ σε μια κενή περιοχή της Γραμμής Συντομεύσεων του Office (Office Shortcut Bar) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Προσαρμογή (Customize).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Κουμπιά (Buttons)και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη αρχείου (Add File).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη αρχείου (Add File), εντοπίστε το φάκελο Office11 και κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα του Office που θέλετε να προσθέσετε στη Γραμμή Συντομεύσεων του Office (Office Shortcut Bar).
 4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 μέχρι να προσθέσετε όλα τα προγράμματα του Office που θέλετε στη Γραμμή Συντομεύσεων του Office (Office Shortcut Bar) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  OK.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Office 2003 με παλαιότερες εκδόσεις του Office, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
828956 Εκτέλεση πολλών εκδόσεων του Microsoft Office με το Office 2003

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 822573 - Τελευταία αναθεώρηση: 20 Μαΐ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια