Βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων του μητρώου για προχωρημένους χρήστες

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων καταστροφής του μητρώου.

Εάν ο υπολογιστής σας δεν ξεκινά πάλι, οι ομάδες μητρώου ενδέχεται να έχουν καταστραφεί. Τα μηνύματα λάθους ενδέχεται να ποικίλλουν. Είναι δυνατό να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε από τα εξής:
Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση των Windows, επειδή το ακόλουθο αρχείο λείπει ή είναι κατεστραμμένο:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.ced
(Windows could not start because the following file is missing or corrupt:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.ced)
Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση των Windows, επειδή το ακόλουθο αρχείο λείπει ή είναι κατεστραμμένο:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
(Windows could not start because the following file is missing or corrupt:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM)
Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση των Windows, επειδή το ακόλουθο αρχείο λείπει ή είναι κατεστραμμένο:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
(Windows could not start because the following file is missing or corrupt:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE)
Σφάλμα ομάδας System
(System hive error)
Διακοπή 0xc0000218 (0xe11a30e8, 0x00000000, 0x000000000, 0x00000000) UNKNOWN_HARD_ERROR

(Stop 0xc0000218 (0xe11a30e8, 0x00000000, 0x000000000, 0x00000000) UNKNOWN_HARD_ERROR)
Διακοπή: 0xc0000218 {Αποτυχία αρχείου μητρώου} Το μητρώο δεν είναι δυνατό να φορτώσει το αρχείο: \SystemRoot\System32\Config\Κατεστραμμένη_ομάδα ή το αρχείο καταγραφής του ή το εναλλακτικό του. Είναι κατεστραμμένο, δεν υπάρχει ή δεν είναι εγγράψιμο.
(Stop: 0xc0000218 {Registry File Failure} The registry cannot load the hive (file): \SystemRoot\System32\Config\CorruptHive or its log or alternate. It is corrupt, absent, or not writable.)

Περισσότερες πληροφορίες

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να είναι κατεστραμμένη μια ομάδα μητρώου. Τις περισσότερες φορές, η καταστροφή παρουσιάζεται όταν τερματίζεται η λειτουργία του υπολογιστή και δεν μπορείτε να εντοπίσετε την αιτία επειδή ο υπολογιστής καταργεί τη φόρτωση των διεργασιών και των προγραμμάτων οδήγησης κατά τον τερματισμό. Ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να εντοπίσετε την αιτία της καταστροφής του μητρώου. Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν τρεις πιθανές αιτίες του ζητήματος και παρέχουν βήματα για την αντιμετώπισή του.

Διακοπή ρεύματος

Η διακοπή ρεύματος ή κάποιο άλλο συμβάν απροσδόκητου τερματισμού ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφή της ομάδας μητρώου. Για να προσδιορίσετε αν αυτή είναι η αιτία του ζητήματος, αναζητήστε τις καταχωρήσεις αναγνωριστικού συμβάντος 6008. Οι καταχωρήσεις αναγνωριστικού συμβάντος 6008 δηλώνουν ότι έγινε απροσδόκητος τερματισμός. Σε αυτήν την περίπτωση, κάποια διαδικασία μπορεί να βρισκόταν σε στάδιο τροποποίησης μέρους της ομάδας μητρώου και ο υπολογιστής έσβησε προτού να ολοκληρωθεί εκείνη η αλλαγή . Αυτό αφήνει την ομάδα μητρώου σε ασυνεπή κατάσταση. Κατά την επανεκκίνηση, όταν το λειτουργικό σύστημα προσπαθεί να φορτώσει την ομάδα μητρώου, ίσως εντοπίσει δεδομένα σε αυτήν την ομάδα μητρώου τα οποία δεν είναι δυνατό να ερμηνεύσει και ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα μηνύματα λάθους που περιλαμβάνονται στην ενότητα "Περίληψη".

Καταστροφή αρχείων και ελαττωματικό υλικό

Υπάρχει περίπτωση να έχουν καταστραφεί και άλλα αρχεία. Πρέπει να προσδιορίσετε αν έχουν καταστραφεί μόνο οι ομάδες μητρώου ή και άλλα αρχεία (συστήματος και δεδομένων). Εάν η καταστροφή δεν περιορίζεται στις ομάδες μητρώου, ενδέχεται να οφείλεται σε ελαττωματικό υλικό. Αυτό το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει οποιοδήποτε στοιχείο έχει σχέση με την εγγραφή σε δίσκο, όπως τα ακόλουθα:
 • Τη μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM)
 • Τη μνήμη cache
 • Τον επεξεργαστή
 • Τον ελεγκτή δίσκου
Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχει ελαττωματικό υλικό, ο προμηθευτής του υλικού πρέπει να εξετάσει προσεκτικά την κατάσταση όλων των στοιχείων του υπολογιστή.

Γίνεται εγγραφή στο μητρώο κατά τον τερματισμό

Εάν μία ή δύο ομάδες μητρώου καταστρέφονται συνεχώς χωρίς λόγο, το ζήτημα είναι πιθανό να προκύπτει κατά τον τερματισμό και δεν αποκαλύπτεται μέχρι να προσπαθήσετε να φορτώσετε την ομάδα μητρώου κατά την επόμενη επανεκκίνηση. Σε αυτό το σενάριο, γίνεται εγγραφή της ομάδας μητρώου κατά τον τερματισμό του υπολογιστή και αυτή η διαδικασία ενδέχεται να διακόψει τη λειτουργία του υπολογιστή ή ενός στοιχείου του υπολογιστή πριν από την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα.
 1. Επαναφέρετε τον υπολογιστή σε προηγούμενη κατάσταση πριν από την καταστροφή του μητρώου. Εάν δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  307545 Τρόπος ανάκτησης από ένα κατεστραμμένο μητρώο που αποτρέπει την εκκίνηση των Windows XP

  Ένα από τα εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ομάδων μητρώου είναι η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων και επαναφοράς μητρώου στα Windows XP και Windows Vista

  307654 Τρόπος εγκατάστασης και χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) στα Windows XP

  216417 Τρόπος εγκατάστασης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows

 2. Ελέγξτε το υλικό, το δίσκο, τα προγράμματα οδήγησης υλικολογισμικού και το BIOS. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Τα βήματα αυτά ενδέχεται να απαιτούν κάποιο χρονικό διάστημα εκτός λειτουργίας για τον υπολογιστή.
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ξεπεραστεί το χρονικό όριο της CPU.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία καταγραφής συμβάντων του συστήματος δεν περιέχουν τα αναγνωριστικά συμβάντων 9, 11 ή 15 (ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών των συμβάντων). Τα συμβάντα αυτά ενδέχεται να δηλώνουν ζητήματα υλικού τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν.
  • Εκτελέστε την εντολή γραμμής εντολών chkdsk με το διακόπτη /r στο δίσκο που περιέχει τα αρχεία της ομάδας μητρώου. Αυτή η εντολή σάς βοηθά να επιβεβαιώσετε ότι η περιοχή του δίσκου που περιέχει τα αρχεία της ομάδας μητρώου δεν σχετίζεται με το ζήτημα.
  • Εφαρμόστε τις τελευταίες αναθεωρήσεις υλικολογισμικού στους ελεγκτές δίσκων και χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες εκδόσεις προγραμμάτων οδήγησης. Βεβαιωθείτε ότι τα προγράμματα οδήγησης έχουν υπογραφή και ότι έχετε εγκαταστήσει τις κατάλληλες αναθεωρήσεις υλικολογισμικού.
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε εφαρμόσει τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις του βασικού συστήματος εισόδου/εξόδου (BIOS) στον υπολογιστή.
 3. Αφού ολοκληρώσετε το βήμα 2, ίσως να μην διαπιστώσετε καμία αλλαγή στη συμπεριφορά. Για να αποτρέψετε την καταστροφή, προσπαθήστε να κλείσετε όλες τις εκτελούμενες διεργασίες πριν να τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή σας. Ίσως μπορέσετε να περιορίσετε το εύρος του ζητήματος σε μια μεμονωμένη διαδικασία. Ακόμα και αν εντοπίσετε τη διεργασία, ίσως να μην μπορέσετε να αποτρέψετε την κατάργηση φόρτωσης ενός στοιχείου πριν να γίνει εγγραφή στην ομάδα μητρώου. Ωστόσο, εάν διακόψετε τη διεργασία πριν από τον τερματισμό, ίσως να έχετε τη δυνατότητα να αποτρέψετε την καταστροφή της ομάδας μητρώου.
 4. Όταν ολοκληρώσετε το βήμα 3, εάν δεν διαπιστώσετε οποιαδήποτε αλλαγή στη συμπεριφορά, συγκρίνετε τις ομάδες μητρώου. Κάντε καταγραφή μιας μη κατεστραμμένης ομάδας μητρώου και μιας κατεστραμμένης ομάδας μητρώου και, στη συνέχεια, συγκρίνετε αυτές τις δύο ομάδες χρησιμοποιώντας εργαλεία σύγκρισης όπως το Windiff.exe.
 5. Προσδιορίστε την ενότητα ομάδας μητρώου που μεγαλώνει. Εάν μια ενότητα στην ομάδα μητρώου φαίνεται να μεγαλώνει υπερβολικά, ίσως μπορέσετε να προσδιορίσετε την ενότητα που μεγαλώνει και να εντοπίσετε τη διεργασία που κάνει εγγραφή στην ομάδα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 822705 - Τελευταία αναθεώρηση: 11 Φεβ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια