Θέματα χορήγησης αδειών χρήσης για τον Windows Server 2003 Terminal Server και απαιτήσεις για την ανάπτυξη

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που μπορεί να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε και να αναπτύξετε με επιτυχία τις υπηρεσίες Terminal Services σε υπολογιστές που εκτελούν τον Microsoft Windows Server 2003. Αυτό το άρθρο ασχολείται με τα ακόλουθα θέματα:
 • Απαιτήσεις χορήγησης αδειών χρήσης για υπολογιστές που έχουν πρόσβαση σε ένα διακομιστή τερματικού που βασίζεται στον Windows Server 2003 (ένα διακομιστή με ενεργοποιημένο τον Terminal Server)
 • Μεταβατικές Άδειες Πρόσβασης Πελάτη (Client Access License - CAL) για υπολογιστές-πελάτες με Microsoft Windows XP Professional
 • Τρόπος ανάπτυξης των υπηρεσιών Windows Server 2003 Terminal Services
 • Περιορισμοί διαχείρισης για Άδειες Πρόσβασης Πελάτη για χρήστες του Terminal Server (TS CAL χρήστη)
 • Πληροφορίες για τον τρόπο εξακρίβωσης εάν πρέπει να επικοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support Services - PSS) ή με το Microsoft Clearinghouse
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Terminal Services licensing του Windows Server 2003, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Περισσότερες πληροφορίες

Απαιτήσεις χορήγησης αδειών χρήσης για υπολογιστές που έχουν πρόσβαση σε ένα διακομιστή τερματικού που βασίζεται στον Windows Server 2003

Το μοντέλο χορήγησης αδειών χρήσης του Windows Server 2003 απαιτεί μια άδεια χρήσης διακομιστή για κάθε αντίγραφο του λογισμικού του διακομιστή που είναι εγκατεστημένο. Οι λειτουργίες των υπηρεσιών Terminal Services περιλαμβάνονται σε αυτήν την άδεια χρήσης του Windows Server 2003. Εκτός από μια άδεια χρήσης διακομιστή, απαιτείται και μια άδεια CAL για τον Windows Server 2003 (Windows CAL). Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια περίοδο λειτουργίας των Windows, απαιτείται επίσης μια Άδεια Πρόσβασης Πελάτη για τον Terminal Server (Terminal Server Client Access License - TS CAL) προσαυξητικού τύπου. Μια περίοδος λειτουργίας των Windows ορίζεται ως περίοδος λειτουργίας όπου το λογισμικό του διακομιστή φιλοξενεί ένα περιβάλλον εργασίας με γραφικά (GUI) σε μια συσκευή. Για τις περιόδους λειτουργίας των Windows, απαιτείται μια άδεια TS CAL για κάθε χρήστη ή συσκευή. Είναι διαθέσιμοι οι ακόλουθοι δύο τύποι αδειών TS CAL:
 • TS CAL συσκευής: Μια άδεια χρήσης TS CAL συσκευής επιτρέπει σε μια συσκευή (που χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε χρήστη) να πραγματοποιεί περιόδους λειτουργίας των Windows σε οποιονδήποτε από τους διακομιστές τερματικού.
 • TS CAL χρήστη: Μια άδεια χρήσης TS CAL χρήστη επιτρέπει σε ένα χρήστη (που χρησιμοποιεί οποιαδήποτε συσκευή) να πραγματοποιεί περιόδους λειτουργίας των Windows σε οποιονδήποτε από τους διακομιστές τερματικού.
Ίσως αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε ένα συνδυασμό αδειών TS CAL συσκευής και TS CAL χρήστη ταυτόχρονα. Μπορείτε να ρυθμίσετε το διακομιστή τερματικού να κάνει αίτηση για άδειες TS CAL χρήστη (ενεργοποιώντας την επιλογή αδειών χρήσης Ανά χρήστη (Per User)) ή άδειες TS CAL συσκευής (ενεργοποιώντας την επιλογή Ανά συσκευή (Per Device) [προεπιλογή]), αλλά όχι και τα δύο ταυτόχρονα.

Με τις υπηρεσίες Microsoft Windows 2000 Terminal Services licensing, εάν μια συσκευή υπολογιστή-πελάτη εκτελεί την πιο πρόσφατη έκδοση του λειτουργικού συστήματος επιτραπέζιων υπολογιστών των Windows, δεν χρειάζεται να διαθέτει άδεια TS CAL για να ικανοποιήσει την απαίτηση χορήγησης άδειας χρήσης. Ωστόσο, με τον Windows Server 2003, απαιτείται μια άδεια TS CAL για κάθε συσκευή ή χρήστη που χρησιμοποιεί τις λειτουργίες των υπηρεσιών Terminal Services, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα που εκτελείται σε αυτήν τη συσκευή.

Μεταβατικές Άδειες Πρόσβασης Πελάτη (Client Access License - CAL) για υπολογιστές-πελάτες με Microsoft Windows XP Professional

Επειδή αυτή η αλλαγή στις απαιτήσεις χορήγησης αδειών πρόσβασης του υπολογιστή-πελάτη σάς επηρεάζει καθώς μεταβαίνετε στους διακομιστές τερματικού που βασίζονται στον Windows Server 2003, η Microsoft παρέχει μια άδεια TS CAL για Windows Server 2003 για κάθε άδεια χρήσης των Windows XP Professional που αποκτήσατε πριν από τις 24 Απριλίου 2003. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις μεταβατικές άδειες, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Licensing Terminal Server στον Windows Server 2003
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/howtobuy/licensing/ts2003.mspx
Σχέδιο μετάβασης στις υπηρεσίες Terminal Server Licensing
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/howtobuy/licensing/overview.mspx#transition
Άδεια Πρόσβασης Πελάτη της Microsoft για τον Terminal Server και συνοδευτική επιστολή
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/docs/TSLicenseLetter.pdf
Σχέδιο μετάβασης σε CAL για τον Terminal Server: Συνήθεις ερωτήσεις
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/howtobuy/licensing/tscaltransfaq.mspx
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να αποκτήσετε μεταβατικές άδειες χρήσης CAL, ανάλογα με τον τρόπο που αποκτήσατε τις άδειες χρήσης του λειτουργικού συστήματος Windows XP Professional.

Μέθοδος 1: Για άδειες χρήσης των Windows XP Professional που αποκτήθηκαν μέσω του προγράμματος αδειών χρήσης βάσει ποσότητας

Χρησιμοποιήστε την εντολή Install Licenses του μενού Action του βοηθητικού προγράμματος Terminal Server Licensing. Πρέπει να δώσετε πληροφορίες για το πρόγραμμα αδειών χρήσης βάσει ποσότητας που διαθέτετε (Αριθμό εγγραφής, Αριθμό συμφωνίας ή αριθμούς εξουσιοδότησης και άδειας χρήσης, ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος) καθώς και τον ζητούμενο αριθμό και τύπο των κωδικών Αδειών Πρόσβασης Πελάτη (CAL) του διακομιστή τερματικού. Οι πληροφορίες που καταχωρείτε στο βοηθητικό πρόγραμμα Terminal Server Licensing επικυρώνονται από το Microsoft Clearinghouse και, εάν η αίτησή σας για κωδικούς είναι εντός των ορίων του προγράμματος εκχώρησης δικαιωμάτων, οι κωδικοί αδειών χρήσης εγκαθίστανται στον Terminal Server License Server.

Μέθοδος 2: Για άδειες χρήσης των Windows XP Professional που αποκτήθηκαν μέσω καναλιών λιανικής πώλησης ή OEM

Εάν αποκτήσατε τις άδειες χρήσης των Windows XP Professional μέσω ενός καναλιού λιανικής πώλησης ή OEM, οι άδειες αυτές θα περιλαμβάνουν ένα κλειδί προϊόντος. Μπορείτε να βρείτε το κλειδί προϊόντος στη συσκευασία λιανικής πώλησης ή στο αυτοκόλλητο του Πιστοποιητικού Αυθεντικότητας (Certificate of Authenticity - COA) που βρίσκεται στο περίβλημα του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε μια μεταβατική άδεια χρήσης CAL, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επισκεφθείτε την τοποθεσία για μετάβαση σε Windows Server 2003 Terminal Server στο Web (στα αγγλικά):
 2. Στη λίστα License Type, κάντε κλικ στον τύπο άδειας χρήσης που θέλετε να αποκτήσετε, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο πλαίσιο eMail Address και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 3. Επιβεβαιώστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 4. Πληκτρολογήστε το κλειδί ή τα κλειδιά προϊόντος των Windows XP Professional στο πλαίσιο ή στα πλαίσια Product Key
  n
  και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί
  Next.

  Σημείωση Δεν χρειάζεται να συμπεριλάβετε τους χαρακτήρες παύλας (-) κατά την καταχώρηση του κλειδιού ή των κλειδιών προϊόντος.
 5. Στη σελίδα License Code Request Successfully Processed, κάντε κλικ στο κουμπί Finish.

  Οι κωδικοί των Αδειών Πρόσβασης Πελάτη του Windows Server 2003 Terminal Server αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καθορίσει.
 6. Στο βοηθητικό πρόγραμμα Terminal Server Licensing, καταχωρήστε τον κωδικό ή τους κωδικούς άδειας χρήσης που λάβατε. Μπορείτε να καταχωρήσετε κωδικούς αδειών χρήσης χρησιμοποιώντας την επιλογή
  Automatic connection (recommended), την επιλογή σύνδεσης
  Web Browser ή την επιλογή σύνδεσης
  Telephone.

Τρόπος ανάπτυξης των υπηρεσιών Windows Server 2003 Terminal Services

Ένας διακομιστής τερματικού που βασίζεται στον Windows Server 2003 επικοινωνεί μόνο με έναν Terminal Server License Server που βασίζεται στον Windows Server 2003. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε τις άδειες TS CAL του Windows Server 2003 σε Terminal Server License Server που βασίζεται στα Windows 2000. Κατά την αναβάθμιση των διακομιστών τερματικού που βασίζονται σε Windows 2000 στον Windows Server 2003, πρέπει να εγκαταστήσετε και να ενεργοποιήσετε τον Terminal Server License Server για Windows Server 2003 ή να αναβαθμίσετε έναν υπάρχοντα Windows 2000 License Server σε Windows Server 2003. Ο Windows Server 2003 Terminal Server License Server έχει δυνατότητα επικοινωνίας και με τους διακομιστές τερματικού που βασίζονται στα Windows 2000 και με αυτούς που βασίζονται στον Windows Server 2003. Κατά την ανάπτυξη των υπηρεσιών Windows Server 2003 Terminal Services σε έναν τομέα των Windows 2000, έχετε τις ακόλουθες επιλογές άδειας χρήσης:
 • Αναβάθμιση των υπαρχόντων ελεγκτών τομέα των Windows 2000 που φιλοξενούν το διακομιστή αδειών χρήσης των Windows 2000 σε ελεγκτές τομέα για Windows Server 2003.
 • Εγκατάσταση του Windows Server 2003 Terminal Server License Server σε ένα διακομιστή-μέλος που εκτελεί τον Windows Server 2003.
 • Υποβίβαση του διακομιστή αδειών χρήσης που βασίζεται στα Windows 2000 σε διακομιστή-μέλος, αναβάθμιση αυτού του υπολογιστή σε Windows Server 2003 και, στη συνέχεια, προσθήκη επιπλέον ελεγκτών τομέα, ανάλογα με τις ανάγκες.
Οι διακομιστές τερματικού που βασίζονται στον Windows Server 2003 έχουν δυνατότητα αυτόματου εντοπισμού ενός Terminal Server License Server που είναι εγκατεστημένος σε ένα διακομιστή-μέλος, ο οποίος εκτελεί τον Windows Server 2003 και έχει ρυθμιστεί ως Enterprise License Server στην τοποθεσία υπηρεσιών του καταλόγου Active Directory.

Εάν ο Terminal Server License Server που βασίζεται στον Windows Server 2003 είναι διακομιστής αδειών χρήσης τομέα, πρέπει να τροποποιήσετε το μητρώο σε καθέναν από τους διακομιστές τερματικού που βασίζονται στον Windows Server 2003, ώστε να έχουν δυνατότητα εντοπισμού ενός συμβατού διακομιστή αδειών χρήσης. Πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του μητρώου σε διακομιστές τερματικού που βασίζονται είτε στα Windows 2000 είτε στον Windows Server 2003 και οι οποίοι εκτελούνται σε λειτουργία εφαρμογών, έτσι ώστε να έχουν δυνατότητα εντοπισμού του διακομιστή αδειών χρήσης που χορηγεί τις άδειες TS CAL για Windows 2000 ή Windows Server 2003.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
279561 Τρόπος παράκαμψης της διαδικασίας εντοπισμού διακομιστή αδειών χρήσης στις υπηρεσίες Terminal Services του Windows Server 2003

Περιορισμοί διαχείρισης για άδειες CAL χρήστη

Ένας Terminal Server Licensing Server που βασίζεται στον Windows Server 2003 και εκτελείται σε λειτουργία χορήγησης αδειών χρήσης TS CAL χρήστη δεν μειώνει τον αριθμό των διαθέσιμων αδειών TS CAL για τον Windows Server 2003 κάθε φορά που ένας χρήσης συνδέεται στο διακομιστή τερματικού. Αυτός ο περιορισμός δεν καταργεί την ευθύνη που έχουν οι διαχειριστές να βεβαιώνονται ότι διαθέτουν έγκυρη άδεια TS CAL για κάθε συνδεδεμένο χρήστη, ανά Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη" (End User License Agreement - EULA).
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
822134 Η λειτουργία των αδειών Terminal Server CAL στον Windows Server 2003

Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στη λευκή βίβλο
Windows Server 2003 Terminal Server Licensing στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο μετάβασης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Τρόπος εξακρίβωσης εάν πρέπει να επικοινωνήσετε με το Microsoft Clearinghouse ή με τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft PSS)

Επικοινωνήστε με το Microsoft Clearinghouse για να ενεργοποιήσετε έναν Terminal Server License Server ή για να εγκαταστήσετε άδειες TS CAL. Για να επικοινωνήσετε με το Microsoft Clearinghouse μέσω τηλεφώνου, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο αριθμό:
(888) 571-2048
Εάν αγοράσατε άδειες TS CAL μέσω των μεθόδων χορήγησης αδειών χρήσης Select, Enterprise Agreement, Campus, School ή Open, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Automatic connection (recommended) ή την επιλογή σύνδεσης Web Browser για να ενεργοποιήσετε και να εγκαταστήσετε τους κωδικούς TS CAL. Για να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο αυτόματης σύνδεσης για την εγκατάσταση των αδειών TS CAL, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Terminal Services Licensing.
 2. Στο μενού View, κάντε κλικ στην εντολή
  Properties.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Required Information και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις απαιτούμενες πληροφορίες χρήστη.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Installation Method, κάντε κλικ στην επιλογή Automatic connection (recommended) της λίστας Installation Method και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Στο μενού Action, κάντε κλικ στην εντολή
  Install Licenses.
 6. Ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού Terminal Server Client Licensing Wizard για να εγκαταστήσετε τις άδειες χρήσης TS CAL.
Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην εγκατάσταση των αδειών TS CAL μέσω Internet ή εάν αγοράσατε τις άδειες TS CAL μέσω ενός καναλιού λιανικής πώλησης και έχετε προηγουμένως ενεργοποιήσει τους κωδικούς αδειών χρήσης, επικοινωνήστε με το Microsoft Clearinghouse. Μην επικοινωνήσετε με το Microsoft Clearinghouse εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην απόκτηση μιας άδειας TS CAL μέσω της διαδικασίας εντοπισμού ή για άλλα ζητήματα που απαιτούν αντιμετώπιση προβλημάτων του λειτουργικού συστήματος.

Επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες Microsoft PSS, εάν αντιμετωπίζετε ζητήματα που σχετίζονται με κάποιο από τα ακόλουθα:
 • Δεν μπορείτε να συνδεθείτε με ένα διακομιστή τερματικού όταν είναι εγκατεστημένες έγκυρες άδειες TS CAL στον Terminal Server Licensing Server.
 • Δεν μπορείτε να αποκτήσετε μια άδεια χρήσης, όταν είναι εγκατεστημένες έγκυρες άδειες TS CAL στον Terminal Server Licensing Server.
 • Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους κατά την εισαγωγή του απαιτούμενου αλφαριθμητικού αναγνωριστικού άδειας χρήσης ή πακέτου κλειδιών.
Οι υπηρεσίες Microsoft PSS δεν μπορούν να σας βοηθήσουν να ενεργοποιήσετε έναν Terminal Server Licensing Server ή να εγκαταστήσετε άδειες CAL.

Σημείωση Οι υπηρεσίες Microsoft PSS και Microsoft Clearinghouse δεν μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε την συμφωνία αγοράς αδειών χρήσης ή αριθμών εξουσιοδότησης για την εγκατάσταση πακέτων κλειδιών αδειών χρήσης. Για να λάβετε αυτές τις πληροφορίες, επικοινωνήστε με το μεταπωλητή από τον οποίο αποκτήσατε το προϊόν της Microsoft.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές αδειών χρήσης μεταξύ των υπηρεσιών Terminal Services στα Windows 2000 και στον Windows Server 2003, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 823313 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια