Τρόπος αντικατάστασης της μητρικής πλακέτας σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows Server 2003, Windows XP ή Windows 2000

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντικατάστασης μιας μητρικής πλακέτας σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP ή Microsoft Windows 2000. Δύο συνηθισμένοι λόγοι για την αντικατάσταση μιας μητρικής πλακέτας είναι η αναβάθμιση μιας υπάρχουσας και η αντικατάσταση μιας κατεστραμμένης. Και στις δύο περιπτώσεις, πρέπει να ρυθμίσετε εκ νέου τις παραμέτρους των Windows ώστε να λειτουργούν με τη νέα μητρική πλακέτα και τα στοιχεία της, επειδή δεν χρησιμοποιούν όλες οι μητρικές πλακέτες το ίδιο HAL (hardware abstraction layer), τους ίδιους ελεγκτές IDE (integrated device electronics), το ίδιο βασικό σύστημα εισόδου εξόδου (BIOS) και άλλα στοιχεία.

Ακολουθούν δύο σενάρια, τα οποία περιγράφουν τα βήματα που πρέπει να εκτελέσετε για να ρυθμίσετε εκ νέου τα Windows ώστε να λειτουργούν με τη νέα μητρική πλακέτα. Ακολουθήστε τα βήματα του σεναρίου που ταιριάζει στην με την περίπτωσή σας.

Επιστροφή στην αρχή

Αναβάθμιση υπάρχουσας μητρικής πλακέτας

Αυτό το σενάριο υποθέτει ότι η υπάρχουσα μητρική πλακέτα λειτουργεί και ότι μπορείτε να ξεκινήσετε την υπάρχουσα εγκατάσταση των Windows στο σκληρό δίσκο.

Για να αντικαταστήσετε μια μητρική πλακέτα που λειτουργεί με μια ενημερωμένη μητρική πλακέτα και, στη συνέχεια, να ρυθμίσετε εκ νέου τις παραμέτρους των Windows ώστε να λειτουργούν με τη νέα μητρική πλακέτα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τα Windows και κατόπιν συνδεθείτε ως διαχειριστής.
 2. Τοποθετήστε το CD των Windows στη μονάδα δίσκου CD-ROM ή DVD-ROM και, στη συνέχεια, περιμένετε να ξεκινήσει η "Αυτόματη εκτέλεση" (Autorun).
 3. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
  • Για τον Windows Server 2003:
   • Κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση του Windows Server 2003 (Install Windows Server 2003).
   • Στο παράθυρο Εγκατάσταση των Windows (Windows Setup), κάντε κλικ στην επιλογή Αναβάθμιση (συνιστάται) (Upgrade (Recommended)) στη λίστα Τύπος εγκατάστασης (Installation Type) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
   • Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη μέχρι να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.
  • Για τα Windows XP:
   • Κάντε κλικ στο στοιχείο Εγκαταστήστε τα Windows XP (Install Windows XP).
   • Στο παράθυρο Εγκατάσταση των Windows (Windows Setup), κάντε κλικ στην επιλογή Αναβάθμιση (συνιστάται) (Upgrade (Recommended)) στη λίστα Τύπος εγκατάστασης (Installation Type) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
   • Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη μέχρι να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.
  • Για τα Windows 2000:
   • Κάντε κλικ στο στοιχείο Εγκαταστήστε τα Windows 2000 (Install Windows 2000).
   • Στο παράθυρο Εγκατάσταση των Windows 2000 (Windows 2000 Setup), κάντε κλικ στην επιλογή Αναβάθμιση σε Windows 2000 (συνιστάται) (Upgrade to Windows 2000 (Recommended)) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
   • Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη μέχρι να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 4. Μόλις ξεκινήσει η επανεκκίνηση του υπολογιστή, σβήστε τον.
 5. Αντικαταστήστε την υπάρχουσα μητρική πλακέτα με τη νέα.
 6. Ανοίξτε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, αφήστε να συνεχιστεί η αναβάθμιση.

  Το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) εγκαθιστά το HAL, τα προγράμματα οδήγησης ελεγκτών IDE καθώς και οποιαδήποτε άλλα προγράμματα οδήγησης τα οποία πρέπει να υπάρχουν στη νέα μητρική πλακέτα.
 7. Μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης, εγκαταστήστε εκ νέου τα Service Pack ή τις επείγουσες επιδιορθώσεις που είχατε εγκατεστημένα προηγουμένως.
Επιστροφή στην αρχή

Αντικατάσταση κατεστραμμένης μητρικής πλακέτας

Αυτό το σενάριο υποθέτει ότι η υπάρχουσα μητρική πλακέτα δεν λειτουργεί και ότι δεν μπορείτε να ξεκινήσετε την υπάρχουσα εγκατάσταση των Windows από το σκληρό δίσκο.

Για να αντικαταστήσετε μια κατεστραμμένη μητρική πλακέτα με μια νέα και, στη συνέχεια, να ρυθμίσετε εκ νέου τις παραμέτρους των Windows ώστε να λειτουργούν με τη νέα μητρική πλακέτα, κάντε τα εξής:
 1. Κλείστε τον υπολογιστή.
 2. Αντικαταστήστε την υπάρχουσα μητρική πλακέτα με τη νέα.
 3. Τοποθετήστε το CD των Windows στη μονάδα δίσκου CD-ROM ή DVD-ROM και ξεκινήστε τον υπολογιστή από το CD.
 4. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
  • Για τον Windows Server 2003:
   • Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Για άμεση εγκατάσταση των Windows, πιέστε το πλήκτρο Enter (To set up Windows now, press Enter), πιέστε το πλήκτρο ENTER.

    Το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) αναζητά προηγούμενες εγκαταστάσεις του Windows Server 2003 στο σκληρό δίσκο και, στη συνέχεια, εμφανίζει μια λίστα προηγούμενων εγκαταστάσεων τις οποίες εντοπίζει.
   • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε την εγκατάσταση που θέλετε να επιδιορθώσετε και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο R για να επιλέξετε το στοιχείο Για να επιδιορθώσετε την επιλεγμένη εγκατάσταση των Windows, πιέστε το πλήκτρο R (To repair the selected Windows installation, press R).

    Με τον τρόπο αυτό θα ξεκινήσει η επιδιόρθωση της προηγούμενης εγκατάστασης του Windows Server 2003.
  • Για τα Windows XP:
   • Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Για άμεση εγκατάσταση των Windows, πιέστε το πλήκτρο Enter (To set up Windows now, press Enter), πιέστε το πλήκτρο ENTER.

    Το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) αναζητά προηγούμενες εγκαταστάσεις των Windows XP στο σκληρό δίσκο και, στη συνέχεια, εμφανίζει μια λίστα προηγούμενων εγκαταστάσεων τις οποίες εντοπίζει.
   • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε την εγκατάσταση που θέλετε να επιδιορθώσετε και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο R για να επιλέξετε το στοιχείο Για να επιδιορθώσετε την επιλεγμένη εγκατάσταση των Windows, πιέστε το πλήκτρο R (To repair the selected Windows installation, press R).

    Με τον τρόπο αυτό θα ξεκινήσει η επιδιόρθωση της προηγούμενης εγκατάστασης των Windows XP.
  • Για τα Windows 2000:
   • Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Για άμεση εγκατάσταση των Windows 2000, πιέστε το πλήκτρο Enter (To set up Windows 2000 now, press Enter), πιέστε το πλήκτρο
    ENTER.

    Το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) αναζητά προηγούμενες εγκαταστάσεις των Windows 2000 στο σκληρό δίσκο και, στη συνέχεια, εμφανίζει μια λίστα προηγούμενων εγκαταστάσεων τις οποίες εντοπίζει.
   • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε την εγκατάσταση που θέλετε να επιδιορθώσετε και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο R για να επιλέξετε το στοιχείο Για να επιδιορθώσετε την επιλεγμένη εγκατάσταση των Windows 2000, πιέστε το πλήκτρο R (To repair the selected Windows 2000 installation, press R).

    Με τον τρόπο αυτό θα ξεκινήσει η επιδιόρθωση της προηγούμενης εγκατάστασης των Windows 2000.
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και περιμένετε έως ότου το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) ολοκληρώσει την επιδιόρθωση της προηγούμενης εγκατάστασης του Windows Server 2003, των Windows XP ή των Windows 2000.

  Το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) εγκαθιστά το HAL, τα προγράμματα οδήγησης ελεγκτών IDE καθώς και οποιαδήποτε άλλα προγράμματα οδήγησης τα οποία πρέπει να υπάρχουν στη νέα μητρική πλακέτα.
 6. Μετά την ολοκλήρωση της επιδιόρθωσης, εγκαταστήστε εκ νέου τα Service Pack ή τις επείγουσες επιδιορθώσεις που είχατε εγκατεστημένα προηγουμένως.

Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 824125 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια