Διακόπτες γραμμής εντολών για τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Περίληψη

Η Microsoft υιοθετεί ένα συνεπές σύνολο διακοπτών γραμμής εντολών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ανάπτυξη πακέτων που περιέχουν ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού, όπως ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, κρίσιμες ενημερώσεις και επείγουσες επιδιορθώσεις. Αυτό το άρθρο περιγράφει αυτούς τους νέους διακόπτες γραμμής εντολών και τις συμπεριφορές τους.

Σημείωση Τα πακέτα που υποστηρίζουν αυτούς τους νέους διακόπτες γραμμής εντολών υποστηρίζουν επίσης και παλαιότερους διακόπτες, για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις. Ωστόσο, πρέπει να διακοπεί η χρήση των παλαιότερων διακοπτών, επειδή αυτή η υποστήριξη μπορεί να καταργηθεί στις μελλοντικές ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους τρέχοντες διακόπτες γραμμής εντολών που χρησιμοποιούνται από πακέτα IExpress, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
197147 Διακόπτες γραμμής εντολών για τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού IExpress

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους διακόπτες γραμμής εντολών που χρησιμοποιούνται από τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού των Windows, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
262841 Διακόπτες γραμμής εντολών για τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού των Windows

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διακόπτες γραμμής εντολών που χρησιμοποιούνται από τον Windows Installer, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη βασική ορολογία που υιοθετεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Περισσότερες πληροφορίες

Η Microsoft χρησιμοποιεί τους ακόλουθους διακόπτες γραμμής εντολών για πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού:
  • /help; /h; /? - Εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου που παρουσιάζει τη σωστή χρήση της εντολής του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup), περιλαμβάνοντας μια λίστα με όλους τους διακόπτες της γραμμής εντολών της και τις συμπεριφορές τους. Μπορείτε να εμφανίσετε αυτές τις πληροφορίες βοήθειας στο περιβάλλον γραμμής εντολών (CLI) ή το περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά (GUI). Εάν χρησιμοποιήσετε εσφαλμένα κάποιο διακόπτη γραμμής εντολών, ενεργοποιείται αυτός ο διακόπτης βοήθειας και εμφανίζεται η σωστή χρήση. Το παράθυρο διαλόγου παρέχει επίσης παραπομπές σε περισσότερες ηλεκτρονικές πληροφορίες.
  • /quiet - Εκτελεί το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) ή το πρόγραμμα κατάργησης σε λειτουργία χωρίς μηνύματα. Το πρόγραμμα δεν εμφανίζει μηνύματα στο χρήστη. Το πρόγραμμα καταχωρεί όλα τα μηνύματα σε ένα αρχείο καταγραφής. Από προεπιλογή, το πρόγραμμα επανεκκινεί τον υπολογιστή χωρίς ερώτηση ή προειδοποίηση, σε περίπτωση που η διαδικασία απαιτεί επανεκκίνηση προκειμένου να ισχύσουν οι αλλαγές. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά επανεκκίνησης, χρησιμοποιήστε διαφορετική λειτουργία επανεκκίνησης.
  • /passive - Εκτελεί το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) ή το πρόγραμμα κατάργησης σε κατάσταση παθητικής λειτουργίας. Το πρόγραμμα δεν εμφανίζει μηνύματα λάθους στο χρήστη. Ο χρήστης βλέπει μια γραμμή προόδου που υποδεικνύει ότι πραγματοποιείται η εγκατάσταση ή η κατάργηση. Ο χρήστης δεν μπορεί να ακυρώσει την εγκατάσταση ή την κατάργηση. Από προεπιλογή, το πρόγραμμα ανακαλεί το διακόπτη /warnrestart. Εάν το πρόγραμμα εγκαθιστά πολλές ενημερωμένες εκδόσεις, η γραμμή προόδου υποδεικνύει την πρόοδο της εγκατάστασης ή της κατάργησης για κάθε ενημερωμένη έκδοση.
  • /norestart - Δεν κάνει επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση ή την κατάργηση, ακόμα και στην περίπτωση που η διαδικασία απαιτεί επανεκκίνηση προκειμένου να ισχύσουν οι αλλαγές.
  • /forcerestart - Κάνει επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση ή την κατάργηση, ακόμα και στην περίπτωση που η διαδικασία δεν απαιτεί επανεκκίνηση προκειμένου να ισχύσουν οι αλλαγές. Η επανεκκίνηση απαιτεί το κλείσιμο των προγραμμάτων που εκτελούνται.
  • /warnrestart[:x] - Ενεργοποιεί ένα παράθυρο διαλόγου που προειδοποιεί το χρήστη ότι θα γίνει επανεκκίνηση σε x δευτερόλεπτα (σε 30 δευτερόλεπτα, αν δεν έχει οριστεί καμία τιμή). Για παράδειγμα, για να προειδοποιήσετε ότι μια επανεκκίνηση θα συμβεί σε 60 δευτερόλεπτα, πληκτρολογήστε /warnrestart:60. Το παράθυρο διαλόγου περιέχει ένα κουμπί Cancel και ένα κουμπί Restart Now. Εάν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί Cancel, δεν γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή.
  • /promptrestart - Ειδοποιεί το χρήστη ότι πρέπει να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή προκειμένου να ισχύσουν οι αλλαγές. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν θα ξεκινήσει ξανά τον υπολογιστή.
  • /uninstall - Καταργεί το πακέτο.
  • /log - Επιτρέπει στο χρήστη να ορίσει τη διαδρομή για το τοπικό αρχείο καταγραφής. Αυτός ο διακόπτης ενεργοποιεί την προεπιλεγμένη συμπεριφορά καταγραφής.
  • /extract - Σας επιτρέπει να εξαγάγετε τα αρχεία εγκατάστασης σε έναν καθορισμένο φάκελο.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 824687 - Τελευταία αναθεώρηση: 20 Φεβ 2009 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια