Περιγραφή της μορφής των άρθρων της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) που αφορούν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας της Microsoft

Περίληψη

Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας της Microsoft συνοδεύονται από δύο έγγραφα: ένα ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft και ένα άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base). Αυτό το άρθρο περιγράφει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) τα οποία συσχετίζονται με ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) που συσχετίζονται με ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που έχουν κυκλοφορήσει από τις 15 Οκτωβρίου 2003

Στις 15 Οκτωβρίου 2003, η Microsoft εφάρμοσε αλλαγές στον τρόπο κυκλοφορίας των ενημερωτικών δελτίων ασφαλείας, ανταποκρινόμενη σε πολλά σχόλια πελατών. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις αλλαγές, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), τα οποία συσχετίζονται με ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που έχουν κυκλοφορήσει από τις 15 Οκτωβρίου 2003, παρέχουν μια σύνδεση στο αντίστοιχο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, χωρίς να αναπαράγουν τις ίδιες πληροφορίες στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας. Όλες οι πληροφορίες που ήταν προηγουμένως διαθέσιμες μόνο στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) (όπως οι πληροφορίες αρχείου) παρέχονται τώρα στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας.

Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν πριν από τις 15 Οκτωβρίου 2003

 • Τίτλος - Ο τίτλος αρχίζει με τον αριθμό του ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας (για παράδειγμα, MS03-001), ο οποίος ακολουθείται από άνω και κάτω τελεία και έναν τίτλο που μοιάζει με τον τίτλο του συσχετισμένου ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας της Microsoft.
 • Η ενότητα "Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για" - Αυτή η ενότητα αναγράφει τα προϊόντα της Microsoft που επηρεάζονται.
 • Λέξεις-κλειδιά - Η λέξη-κλειδί "kbSecBulletin" χρησιμοποιείται για όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) που συσχετίζονται με ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας.
 • Συμπτώματα - Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες με την ενότητα "Τεχνική περιγραφή" του ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας της Microsoft. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες από την ενότητα "Παράγοντες που αμβλύνουν τις επιπτώσεις" του ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας.
 • Αιτία - Αυτή η ενότητα είναι προαιρετική. Περιλαμβάνεται μόνο αν η αιτία του θέματος ευπάθειας ασφαλείας δεν επεξηγείται στην ενότητα "Συμπτώματα".
 • Επίλυση - Αυτή η ενότητα περιέχει τις ακόλουθες υπο-ενότητες.

  Σημείωση Σε περίπτωση που μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας είναι διαθέσιμη για πολλά προϊόντα (ή για πολλές εκδόσεις του ίδιου προϊόντος), αυτή η ενότητα μπορεί να περιέχει ενότητες που αφορούν το προϊόν ή την έκδοση, οι οποίες περιέχουν τις ακόλουθες υπο-ενότητες.
  • Πληροφορίες λήψης - Αυτή η υπο-ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και το σημείο λήψης της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
  • Προϋποθέσεις - Αυτή η υπο-ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας (για παράδειγμα, ένα service pack ή μια προηγούμενη έκδοση του προϊόντος μπορεί να είναι απαραίτητη). Εάν δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, αυτή η υπο-ενότητα περιέχει τη φράση "Δεν απαιτούνται προϋποθέσεις".
  • Πληροφορίες εγκατάστασης - Αυτή η υπο-ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους διακόπτες εγκατάστασης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, καθώς και πληροφορίες μητρώου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιβεβαιώσετε ότι η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας είναι εγκατεστημένη.
  • Πληροφορίες ανάπτυξης - Αυτή η υπο-ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με διακόπτες γραμμής εντολών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι διαχειριστές για να εγκαταστήσουν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας χωρίς παρέμβαση του χρήστη και χωρίς επανεκκίνηση του υπολογιστή. Αυτή η υπο-ενότητα περιέχει επίσης άλλες πληροφορίες ανάπτυξης που αφορούν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας ή το προϊόν.
  • Πληροφορίες κατάργησης - Αυτή η υπο-ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάργησης της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, σε περίπτωση που υποστηρίζεται η κατάργηση.
  • Απαίτηση επανεκκίνησης - Αυτή η υπο-ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το αν απαιτείται επανεκκίνηση μετά την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας ή αν μπορείτε να διακόψετε και κατόπιν να επανεκκινήσετε μια υπηρεσία, ώστε να μην χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.
  • Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης κώδικα - Αυτή η υπο-ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το αν η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας αντικαθιστά ή αντικαθίσταται από άλλη ενημερωμένη έκδοση λογισμικού.
  • Πληροφορίες αρχείου - Αυτή η υπο-ενότητα περιέχει μια λίστα των αρχείων που ενημερώνονται από την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας (και τη θέση μητρώου για τη λίστα αρχείων, αν υπάρχει).
 • Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης - Πρόκειται για μια προαιρετική ενότητα, που περιέχει πληροφορίες τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αντιμετωπίσετε το ζήτημα χωρίς να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
 • Κατάσταση - Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες κατάστασης.
 • Περισσότερες πληροφορίες - Αυτή η ενότητα περιέχει μια σύνδεση στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 824689 - Τελευταία αναθεώρηση: 20 Φεβ 2009 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια