Περιγραφή και χρήση του τον Oδηγό αποθήκευσης ρυθμίσεων

Σύνοψη

Στο Office 2003 όταν εκτελείτε τον Oδηγό αποθήκευσης ρυθμίσεων για να αποθηκεύσετε το προφίλ ή επαναφοράς που είχατε αποθηκεύσει νωρίτερα προφίλ, η μόνη επιλογή σας είναι να τις αποθηκεύσετε σε ένα αρχείο τοπικά ή στο δίκτυό σας. Αρχή με το Office 2003 δεν είναι δεν υπάρχει επιλογή για την αποθήκευση του προφίλ σας στο Internet.

Όταν εκτελείτε τον Oδηγό αποθήκευσης ρυθμίσεων, μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων για προγράμματα του Office 2003. Αυτές οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται σε ένα αρχείο ρυθμίσεων προφίλ (αρχείο .ops). Αυτό το αρχείο είναι ένα στιγμιότυπο των ρυθμίσεων μητρώου και των σχετικών αρχείων για τις παραμέτρους του Office.

Εάν αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις του Office σε ένα αρχείο .ops, οι ρυθμίσεις σας δεν εγγράφονται στο αρχείο μέχρι να κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος. Ομοίως, εάν επαναφέρετε τις ρυθμίσεις σας από ένα αρχείο .ops, ο υπολογιστής δεν ενημερώνεται μέχρι να κάνετε κλικ
Τέλος.

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Oδηγό αποθήκευσης ρυθμίσεων για να εκτελέσετε τις ακόλουθες δύο ενέργειες:
 • Αποθήκευση ρυθμίσεων προγραμμάτων του Office σε ένα αρχείο ρυθμίσεων προφίλ (αρχείο .ops).

  - ή -
 • Επαναφορά ρυθμίσεων που είχαν αποθηκευτεί από ένα αρχείο .ops.

Εγκατάσταση Save My Settings Wizard

Τον Oδηγό αποθήκευσης ρυθμίσεων συνήθως εγκαθίσταται με το Office. Για να προσδιορίσετε εάν είναι εγκατεστημένη η Oδηγό αποθήκευσης ρυθμίσεων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξηκαι, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματα.
 2. Επιλέξτε Εργαλεία του Microsoft Office.
Εάν το Oδηγό αποθήκευσης ρυθμίσεων δεν εμφανίζεται στο του
Μενού Εργαλεία του Microsoft Office , ο οδηγός δεν έχει εγκατασταθεί.

Εάν δεν έχετε τον Oδηγό αποθήκευσης ρυθμίσεων εγκατεστημένα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα του Office.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξηκαι στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί
  Πίνακας ελέγχου.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή " Προσθαφαίρεση προγραμμάτων".
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή ή κατάργηση προγραμμάτων.
 5. Στη λίστα Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα , κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Office 2003και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  Αλλαγή.
 6. Στο παράθυρο διαλόγου Εγκατάσταση του Microsoft Office 2003 , κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ή κατάργηση δυνατοτήτωνκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  Επόμενο.
 7. Στο δέντρο της δυνατότητες προς εγκατάσταση , αναπτύξτε το στοιχείο
  Εργαλεία του office.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί "Οδηγού αποθήκευσης ρυθμίσεων"και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση όλων από τον υπολογιστή μου.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση.
 10. Όταν το πρόγραμμα εγκατάστασης ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί OK .

Αποθήκευση ή επαναφορά ρυθμίσεων

Μπορείτε είτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις του Office από τον υπολογιστή σας, ή μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις σας στον υπολογιστή σας ή σε έναν άλλο υπολογιστή.

Αποθήκευση ρυθμίσεων

Η Αποθήκευση των ρυθμίσεων από αυτόν τον υπολογιστή επιλογή δίνει εντολή στον οδηγό για να καταγράψετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων του Office από προγράμματα του Office που έχετε εγκαταστήσει.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα του Office.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματα, επιλέξτε Microsoft Officeκαι στη συνέχεια επιλέξτε Εργαλεία του Microsoft Office.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Office 2003 Save My Settings Wizard.
 4. Στον "Οδηγό αποθήκευσης μου ρυθμίσεις", κάντε κλικ στο κουμπί
  Επόμενο.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση των ρυθμίσεων από αυτόν τον υπολογιστήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 6. Πληκτρολογήστε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.
Σημείωση Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σε μια θέση διαφορετική από την προεπιλεγμένη (για παράδειγμα, μια κοινόχρηστη θέση δικτύου), κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.


Σημείωση Τον Oδηγό αποθήκευσης ρυθμίσεων αποθηκεύει μόνο επιλογές χρηστών που έχουν αλλάξει από τις προεπιλεγμένες τιμές τους. Για παράδειγμα, εάν ορίσετε την επιλογή Microsoft Word Γρήγορη αποθήκευση , αλλά να μην αλλάξετε την
Η επιλογή να δημιουργείται πάντα αντίγραφο ασφαλείας , το Oδηγό αποθήκευσης ρυθμίσεων αποθηκεύει μόνο τη Γρήγορη αποθήκευση ρύθμιση στο αρχείο .ops.

Σημαντικό Τον Oδηγό αποθήκευσης ρυθμίσεων δεν δημιουργήσετε ή εγγραφή στο αρχείο .ops μέχρι να κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις που είχαν αποθηκευτεί

Η επιλογή Σας προηγουμένως αποθηκευμένες ρυθμίσεις επαναφοράς δίνει εντολή στον οδηγό να επαναφέρει τις ρυθμίσεις παραμέτρων του Office από το αρχείο .ops που καθορίζετε.

Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα του Office.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματα, στην επιλογή Εργαλεία του Microsoft Officeκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Οδηγού αποθήκευσης ρυθμίσεων".
 3. Στον "Οδηγό αποθήκευσης μου ρυθμίσεις", κάντε κλικ στο κουμπί
  Επόμενο.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά αποθηκευμένες ρυθμίσεις σε αυτόν τον υπολογιστήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 5. Στο πλαίσιο για την επαναφορά ρυθμίσεων από το αρχείο , πληκτρολογήστε τη διαδρομή της θέσης του αρχείου .ops και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  Τέλος.
Σημαντικό Τον Oδηγό αποθήκευσης ρυθμίσεων δεν εισάγει τις ρυθμίσεις από το αρχείο .ops μέχρι να κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Αρχεία και φάκελοι που την αποθήκευση αποθηκεύει My Settings Wizard

Τον Oδηγό αποθήκευσης ρυθμίσεων αποθηκεύει μόνο αρχεία και υποφακέλους αποθηκευμένους στις ακόλουθες θέσεις φακέλων:
 • <AppData>\Microsoft\AddIns
 • <AppData>\Microsoft\ClipGallery
 • <AppData>\Microsoft\Excel
 • <AppData>\Microsoft\FrontPage
 • <AppData>\Microsoft\Graph
 • <AppData>\Microsoft\Office
 • <AppData>\Microsoft\Outlook
 • <AppData>\Microsoft\PowerPoint
 • <AppData>\Microsoft\Proof
 • <AppData>\Microsoft\Queries
 • <AppData>\Microsoft\Signatures
 • <AppData>\Microsoft\Stationery
 • <AppData>\Microsoft\Templates
 • <AppData>\Microsoft\Themes
 • <AppData>\Microsoft\InfoPath
 • <AppData>\Microsoft\OneNote
 • <AppData>\Microsoft\InterConnect
 • <AppData>\Microsoft\Word

Σημείωση << AppData >> αναφέρεται από τους παρακάτω φακέλους στον σκληρό σας δίσκο.
Στα Microsoft Windows XP και Microsoft Windows 2000:
C:\Documents and Settings\username\Application δεδομένων

Αρχεία που την αποθήκευση εξαιρεί My Settings Wizard

Εξαιρεί τον Oδηγό αποθήκευσης ρυθμίσεων (δεν αποθηκεύει) τα ακόλουθα αρχεία:
 • *.ost
 • *.pab
 • *.pst
 • *.tmp
 • <AppData>\Microsoft\Word\*.ASD
 • <AppData>\Microsoft\Word\*.WBK


Τα αρχεία που διαγράφονται πριν γίνει επαναφορά δεδομένων από το αρχείο .ops

Τον Oδηγό αποθήκευσης ρυθμίσεων καταργεί τους ακόλουθους φακέλους πριν την εγγραφή δεδομένων από το αρχείο .ops:
 • \Microsoft\Office\Shortcut < AppData > γραμμή
 • <AppData>\Microsoft\FrontPage

Αρχεία που δεν καταργούνται

Τα ακόλουθα αρχεία δεν καταργούνται πριν από την επαναφορά των ρυθμίσεων από το αρχείο .ops:
 • *.pab 
 • *.pst
 • *.dic
 • *.ost

Οι ρυθμίσεις μητρώου που αποθηκεύονται

Τον Oδηγό αποθήκευσης ρυθμίσεων αποθηκεύει τις ρυθμίσεις μητρώου που αποθηκεύονται στα ακόλουθα κλειδιά μητρώου. Περιλαμβάνονται όλες τις τιμές και τα δευτερεύοντα κλειδιά στο καθορισμένο δέντρο:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Graph
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\MS έργου
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\NetFolder
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Osa

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Shortcut γραμμή

Διακομιστής HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Web

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Publisher

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\ClipGallery
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InfoPath
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\OneNote
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Interconnect
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Visio
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\MSProject
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Visio
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Access
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\PowerPoint
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\FrontPage
Αντιστοίχιση Tools\Font HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared
Εργαλεία HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\SharedTools\Proofing

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\SharedTools\Outlook\Journaling

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Office
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\International\NumShape
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\International\Calendars\TwoDigitYearMax

HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\Office97

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\MailSettings\MarkCommentsWith

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows MessagingSubsystem\Profiles\Outlook

Subsystem\Profiles\Outlook μηνύματα HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows
Τον Oδηγό αποθήκευσης ρυθμίσεων αποθηκεύει τις ρυθμίσεις μητρώου για τα ακόλουθα μεμονωμένα κλειδιά μητρώου. Δεν υπάρχουν δευτερεύοντα κλειδιά εισαγωγής και εισάγονται μόνο οι τιμές κάτω από αυτά τα κλειδιά:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\Client\Options
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\LanguageResources
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Trusted

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserInfo

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\Mailsettings\MarkCommentsWith

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\Mailsettings\MarkComments
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Preferences

Ρυθμίσεις μητρώου που δεν αποθηκεύονται

Τον Oδηγό αποθήκευσης ρυθμίσεων δεν εισάγει τα ακόλουθα κλειδιά μητρώου στο προφίλ σας. Εξαιρούνται όλες τις τιμές και τα δευτερεύοντα κλειδιά στο καθορισμένο δέντρο:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Migration
Τον Oδηγό αποθήκευσης ρυθμίσεων δεν εισάγει τα ακόλουθα κλειδιά μητρώου στο προφίλ σας. Τον Oδηγό αποθήκευσης ρυθμίσεων δεν περιλαμβάνει μόνο τις συγκεκριμένες επώνυμες τιμές και όχι τα δευτερεύοντα κλειδιά.
Μετεγκατάσταση HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Settings\Prefs

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\General\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserData
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options\FirstRun
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Setup\First-Run
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\UserData
Αρχείο καταγραφής HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\office\11.0\Outlook\Journal\Item

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\First Run\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options\FirstRun
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\UserData


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Publisher\FirstRun
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InfoPath\FirstBoot
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\OneNote\FirstBoot
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\General\FirstRun
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\OfficeBizcardDesign
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\HomeBizcardDesign
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Bizcard\UtilityBizcardDesign
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\FakeBizcardDesign


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\ActiveDigitalSignatureΡυθμίσεις μητρώου που επαναφέρονται, όταν επαναφέρετε τις ρυθμίσεις σας

Τον Oδηγό αποθήκευσης ρυθμίσεων καταργεί τα ακόλουθα κλειδιά πριν να γράψετε προσαρμοσμένες τιμές από το αρχείο .ops:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\PowerPoint

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\FrontPage

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Visio
Εργαλεία Tools\Proofing HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Office

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Trusted
Subsystem\Profiles\Outlook ανταλλαγή μηνυμάτων NT\CurrentVersion\Windows HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows
Subsystem\Profiles μηνύματα HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows
Τον Oδηγό αποθήκευσης ρυθμίσεων επαναφέρει τα ακόλουθα κλειδιά στις προεπιλεγμένες τιμές τους πριν να γράψετε προσαρμοσμένες τιμές από το αρχείο .ops:
Μετεγκατάσταση HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Settings\Prefs

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\UserData
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\WebDriveUserData
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\General\FirstRun
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Setup\First-Run

Αρχείο καταγραφής HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\office\11.0\Outlook\Journal\Item

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\First Run\FirstRun
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options\FirstRun
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 826809 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Φεβ 2017 - Αναθεώρηση: 4

Microsoft Office Outlook 2003

Σχόλια