Είναι διαθέσιμο ένα πακέτο συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων για ασύρματη σύνδεση για τα Windows XP

Περίληψη

Η Microsoft έχει δημοσιεύσει ένα πακέτο συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων για τα Microsoft Windows XP, το οποίο περιλαμβάνει τις επείγουσες επιδιορθώσεις και τις ενημερωμένες εκδόσεις που περιγράφονται στην ακόλουθη λίστα: Οι επείγουσες επιδιορθώσεις και οι ενημερωμένες εκδόσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο συλλογής περιλαμβάνονται επίσης στο Windows XP Service Pack 2.Για πρόσθετες πληροφορίες για το πιο πρόσφατο Service Pack για τα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP
Αυτή η μικρή, ολοκληρωμένη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων είναι ένας εύκολος μηχανισμός για τη διαχείριση των ενημερώσεων κώδικα ασύρματης σύνδεσης.

Τα ακόλουθα ζητήματα επιλύονται από αυτήν την ενημερωμένη έκδοση:
 • Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση όταν συνδέεστε με ασύρματο δίκτυο

  Κατά τη σύνδεσή σας με ασύρματο δίκτυο μέσω ελέγχου ταυτότητας 802.1x, για να πραγματοποιηθεί σύνδεση με το δίκτυο μπορεί να μεσολαβήσουν 30 έως 60 δευτερόλεπτα. Αυτό το ζήτημα προκύπτει, επειδή η υπηρεσία "Αρχική ρύθμιση παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας" (Wireless Zero Configuration) καθυστερεί κατά την εκκίνησή της. Η υπηρεσία "Αρχική ρύθμιση παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας" (Wireless Zero Configuration) δεν ξεκινά έγκαιρα, επειδή εξαρτάται από το στοιχείο NETMAN, αλλά το στοιχείο NETMAN δεν έχει φορτωθεί ακόμη κατά την εκκίνηση.
 • Εμφανίζεται εσφαλμένη κατάσταση μέσων για τη διασύνδεση ασύρματης επικοινωνίας

  Όταν ο υπολογιστής σας είναι ο μόνος υπολογιστής στο ασύρματο δίκτυο που βρίσκεται σε ειδική κατάσταση λειτουργίας, το εικονίδιο σύνδεσης ασύρματου δικτύου μπορεί εσφαλμένα να δείχνει ότι ο προσαρμογέας ασύρματου δικτύου είναι συνδεδεμένος.
 • Στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη είναι μεταφρασμένα εσφαλμένα σε άλλες γλώσσες

  Διάφορα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη στην ενημερωμένη έκδοση κώδικα υποστήριξης των Windows XP για WPA (Wireless Protected Access), που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft, είναι μεταφρασμένα εσφαλμένα σε κάποιες γλώσσες της Άπω Ανατολής:
  815485 Επισκόπηση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για ασύρματη επικοινωνία WPA στα Windows XP

 • Η δυνατότητα WPA δεν λειτουργεί σωστά σε μεικτές καταστάσεις λειτουργίας AES/TKIP

  Η δυνατότητα WPA δεν λειτουργεί σωστά με ένα σημείο πρόσβασης που έχει ρυθμιστεί για κρυπτογράφηση AES (Advanced Encryption Standard) για μετάδοση μοναδικής διανομής και για κρυπτογράφηση TKIP (Temporary Key Integrity Protocol) για ευρεία μετάδοση.
 • Η δυνατότητα WPA έχει ως προεπιλογή έναν ασθενέστερο συνδυασμό κρυπτογράφησης

  Από προεπιλογή, όταν ένας υπολογιστής-πελάτης έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με ασύρματο δίκτυο μέσω συνδυασμού κρυπτογράφησης TKIP ή AES, ο υπολογιστής-πελάτης επιλέγει τον ασθενέστερο συνδυασμό κρυπτογράφησης.
 • Ο υπολογιστής-πελάτης ασύρματου δικτύου ανταποκρίνεται εσφαλμένα σε μήνυμα κλειδιού RC4, όταν δεν βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας WEP

  Κατά την ασύρματη σύνδεση μέσω κρυπτογράφησης AES, τα Windows ανταποκρίνονται εσφαλμένα σε μήνυμα αλγορίθμου κρυπτογράφησης RC4.
 • Δεν είναι δυνατή η επανασύνδεση με το προτιμώμενο δίκτυο μετά την αποτυχημένη ανταλλαγή κλειδιών

  Όταν αποτύχει η διαδικασία ανταλλαγής κλειδιών με έναν υπολογιστή-πελάτη ασύρματου δικτύου, ο υπολογιστής-πελάτης δεν μπορεί να συνδεθεί και εμποδίζει τις προσπάθειες αυτόματης επανασύνδεσης. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να επιχειρήσετε την επανασύνδεση με το ασύρματο δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο.
 • Δεν γίνεται επαναφορά του μετρητή αποτυχιών 802.1x μετά την επιτυχημένη ανταλλαγή κλειδιών

  Η υπηρεσία "Αρχική ρύθμιση παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας" (Wireless Zero Configuration) συντηρεί ένα μετρητή ανεπιτυχών προσπαθειών ελέγχου ταυτότητας και ανταλλαγής κλειδιών. Ωστόσο, αυτός ο μετρητής δεν επαναφέρεται αυτόματα, όταν εκτελεστεί με επιτυχία έλεγχος ταυτότητας και ανταλλαγή κλειδιών για έναν υπολογιστή-πελάτη ασύρματου δικτύου.
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει επίσης τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base):
822596 Το πρωτόκολλο DHCP δεν λαμβάνει νέα διεύθυνση όταν πραγματοποιείται νέος έλεγχος ταυτότητας EAP σε σημεία πρόσβασης με δευτερεύοντα δίκτυα IP που διαφέρουν

826239 Μικρή καθυστέρηση σύνδεσης στο δίκτυο κατά την ασύρματη σύνδεση δικτύουΣημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση εξαιρεί μια εξάρτηση από το αρχείο Nwlinkipx.sys, γεγονός που θα προκαλέσει τη διακοπή της ανταπόκρισης του Internet Explorer, όταν αλλάξουν οι ρυθμίσεις παραμέτρων IPX σε ένα σύστημα στο οποίο έχει εφαρμοστεί η επείγουσα επιδιόρθωση Q826942. Εφαρμόστε την επείγουσα επιδιόρθωση Q834565 μετά την Q826942 για να αντιμετωπίσετε το ζήτημα της χαμένης εξάρτησης.

Περισσότερες πληροφορίες

Εκδόσεις 32 bit των Windows XP

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου WindowsXP-KB826942-x86-ENU.exe (Αγγλική έκδοση).

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου WindowsXP-KB826942-x86-ELL.exe (Ελληνική έκδοση). Ημερομηνία κυκλοφορίας: 31 Οκτωβρίου 2003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Έκδοση 64-Bit των Windows XP

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου WindowsXP-KB826942-ia64-enu.exe. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 31 Οκτωβρίου 2003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση απαιτείται το Service Pack 1 (SP1) των Windows XP.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου Service Pack των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP

Πληροφορίες εγκατάστασης

Η βασική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης υποστηρίζει τις ακόλουθες επιλογές του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup):
 • /? Εμφάνιση της λίστας των επιλογών εγκατάστασης.
 • /u Κατάσταση λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση.
 • /f Επιβολή κλεισίματος άλλων προγραμμάτων κατά τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή.
 • /n Χωρίς δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων που καταργούνται.
 • /o Αντικατάσταση αρχείων του κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (Original Equipment Manufacturer - OEM) χωρίς ειδοποίηση.
 • /z Χωρίς επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
 • /q Εγκατάσταση χωρίς μηνύματα (χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη).
 • /l Λίστα με τις εγκατεστημένες επείγουσες επιδιορθώσεις.
 • /x Εξαγωγή αρχείων χωρίς εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).
Επιπλέον, αυτή η ενημερωμένη έκδοση υποστηρίζει τις εντολές γραμμής εντολών που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base):
824687 Διακόπτες γραμμής εντολών για ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων, εργαλεία και πρόσθετα της Microsoft

Για να βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένη αυτή η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Qfecheck.exe.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο Qfecheck.exe, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
282784 Το εργαλείο Qfecheck.exe επαληθεύει την εγκατάσταση των επειγουσών επιδιορθώσεων των Windows 2000 και των Windows XP

Μπορείτε επίσης να επιβεβαιώσετε την εγκατάσταση αυτής της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων, επαληθεύοντας ότι υπάρχει το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826942


Σημείωση Όταν κάνετε εγκατάσταση αυτής της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων, οι υπάρχουσες καταχωρήσεις στο παράθυρο διαλόγου Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) καταργούνται για τις κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων. Επομένως, κάποια εργαλεία ίσως αναφέρουν ότι ορισμένες από τις κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις που περιλαμβάνονται δεν έχουν εγκατασταθεί. Για παράδειγμα, οι λύσεις Marimba Software Change-Management χρησιμοποιούν τις καταχωρήσεις μητρώου για το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs), οι οποίες σχετίζονται με κάθε κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση για να βεβαιώσουν ότι η ενημερωμένη έκδοση έχει εγκατασταθεί. Επομένως, οι λύσεις Marimba Software Change-Management θα αναφέρουν εσφαλμένα ότι λείπουν μεμονωμένες κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων.

Πληροφορίες ανάπτυξης

Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση χωρίς παρέμβαση του χρήστη, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
windowsxp-kb826942-x86-enu.exe -u -q (Αγγλική έκδοση)

windowsxp-kb826942-x86-ell.exe -u -q (Ελληνική έκδοση)


Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση χωρίς να χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
windowsxp-kb826942-x86-enu.exe -z (Αγγλική έκδοση)

windowsxp-kb826942-x86-ell.exe -z (Ελληνική έκδοση)

Σημείωση Μπορείτε να συνδυάσετε αυτές τις επιλογές σε μία γραμμή εντολών.

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας.

Πληροφορίες κατάργησης

Για να καταργήσετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 826942, χρησιμοποιήστε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Σημείωση Όταν κάνετε εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, οι υπάρχουσες καταχωρήσεις στο παράθυρο διαλόγου Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) για τις κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων καταργούνται. Όταν καταργείτε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, γίνεται επαναφορά των προηγούμενων καταχωρήσεων του παραθύρου διαλόγου Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) για τις μεμονωμένες κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων.

Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο Spuninst.exe, για να καταργήσουν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Το αρχείο Spuninst.exe βρίσκεται στο φάκελο %Windir%\$NTUninstallKB826942$\Spuninst. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα υποστηρίζει τους εξής διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup):
 • /? Εμφάνιση της λίστας των διακοπτών εγκατάστασης.
 • /u Κατάσταση λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση.
 • /f Επιβολή κλεισίματος άλλων προγραμμάτων κατά τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή.
 • /z Χωρίς επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
 • /q Εγκατάσταση χωρίς μηνύματα (χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη).

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης κώδικα

Αυτό το πακέτο συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων δεν αντικαθιστά άλλες ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα) που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Εκδόσεις 32 bit των Windows XP


Ημερομηνία Ώρα Έκδοση Μέγεθος Όνομα αρχείου
------------------------------------------------------------
07-Oct-2003 01:30 5.1.2600.1264 99.840 Dhcpcsvc.dll
04-Oct-2003 07:54 5.1.2600.1254 168.192 Ndis.sys
02-Aug-2003 09:38 5.1.2600.1254 12.416 Ndisuio.sys
07-Oct-2003 01:30 5.1.2600.1254 1.630.208 Netshell.dll
07-Oct-2003 01:30 5.1.2600.1276 57.344 Wzcdlg.dll
07-Oct-2003 01:30 5.1.2600.1276 31.232 Wzcsapi.dll
07-Oct-2003 01:30 5.1.2600.1276 281.088 Wzcsvc.dll
03-Oct-2003 23:41 5.1.2600.1301 568.832 Xpsp2res.dll

Έκδοση 64 bit των Windows XP


Ημερομηνία Ώρα Έκδοση Μέγεθος Όνομα αρχείου
------------------------------------------------------------
07-Oct-2003 02:19 5.1.2600.1264 308.736 Dhcpcsvc.dll
02-Aug-2003 11:38 5.1.2600.1254 579.328 Ndis.sys
02-Aug-2003 11:38 5.1.2600.1254 41.088 Ndisuio.sys
07-Oct-2003 02:19 5.1.2600.1254 2.736.128 Netshell.dll
07-Oct-2003 02:30 5.1.2600.1264 99.840 Wdhcpcsvc.dll
07-Oct-2003 02:30 5.1.2600.1254 1.630.208 Wnetshell.dll
07-Oct-2003 02:30 5.1.2600.1276 57.344 Wwzcdlg.dll
07-Oct-2003 02:30 5.1.2600.1276 31.232 Wwzcsapi.dll
07-Oct-2003 02:30 5.1.2600.1276 281.088 Wwzcsvc.dll
04-Oct-2003 00:41 5.1.2600.1301 568.832 Wxpsp2res.dll
07-Oct-2003 02:18 5.1.2600.1276 117.760 Wzcdlg.dll
07-Oct-2003 02:19 5.1.2600.1276 65.024 Wzcsapi.dll
07-Oct-2003 02:19 5.1.2600.1276 685.056 Wzcsvc.dll
04-Oct-2003 00:41 5.1.2600.1301 568.320 Xpsp2res.dll
Μπορείτε επίσης να επιβεβαιώσετε την εγκατάσταση αυτής της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων, επαληθεύοντας ότι υπάρχει το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826942\Filelist


Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ονομασίας των πακέτων επειγουσών επιδιορθώσεων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
816915 Νέα διάταξη ονομασίας για τα πακέτα επειγουσών επιδιορθώσεων των Microsoft Windows
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft


Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 826942 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια