Τρόπος χρήσης της δυνατότητας "Διαθεσιμότητα Internet" (Internet Free/Busy) στο Outlook 2007 και το Outlook 2003

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft Outlook 2002, ανατρέξτε στο άρθρο
291621 .
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft Outlook 2000, ανατρέξτε στο άρθρο
196484 .

Περίληψη

Το άρθρο αυτό περιγράφει τον τρόπο χρήσης της δυνατότητας "Διαθεσιμότητα Internet" (Internet Free/Busy-IFB) στο Microsoft Outlook 2007 και το Microsoft Outlook 2003 Η δυνατότητα "Διαθεσιμότητα Internet" (Internet Free/Busy-IFB) επιτρέπει τη δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών διαθεσιμότητας σε ένα διακομιστή αρχείων URL. Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες διαθεσιμότητας οποιασδήποτε από τις επαφές σας και να σχεδιάσετε συσκέψεις με άλλους χρήστες χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Διαθεσιμότητα Internet" (Internet Free/Busy-IFB).

Εισαγωγή

Η δυνατότητα "Διαθεσιμότητα Internet" (Internet Free/Busy-IFB) είναι μια δυνατότητα του Outlook 2007 και του Office Outlook 2003 που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τη διαθεσιμότητα άλλων προσώπων ώστε να μπορείτε να προγραμματίσετε συσκέψεις με αποτελεσματικό τρόπο. Οι χρήστες του Outlook έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης των πληροφοριών διαθεσιμότητάς τους σε ένα διακομιστή αρχείων URL που καθορίζει ο χρήστης. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αυτού του διακομιστή αρχείων URL με όλους τους χρήστες ή μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση του σε μια συγκεκριμένη ομάδα χρηστών.

Ένα πρότυπο IETF (Internet Engineering Task Force) που ονομάζεται iCal είναι η βάση της δυνατότητας "Διαθεσιμότητα Internet" (Internet Free/Busy-IFB). Η δυνατότητα "Διαθεσιμότητα Internet" (Internet Free/Busy-IFB) χρησιμοποιεί ένα τμήμα του προτύπου iCal που ονομάζεται iCalendar, το οποίο είναι ένα ανερχόμενο πρότυπο που αφορά τη μορφή και την αποθήκευση πληροφοριών χρονοδιαγράμματος. Το iCalendar καθορίζει μια δομή για την αναπαράσταση των πληροφοριών διαθεσιμότητας με έναν τυποποιημένο τρόπο.

Αυτό το άρθρο αναφέρεται στις εξής πληροφορίες:
 • Τρόπος δημοσίευσης πληροφοριών διαθεσιμότητας στο Internet.
 • Τρόπος προβολής πληροφοριών διαθεσιμότητας άλλων προσώπων στο Internet.
 • Τρόπος σχεδιασμού μιας σύσκεψης χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Διαθεσιμότητα Internet" (Internet Free/Busy-IFB).

Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος δημοσίευσης πληροφοριών διαθεσιμότητας στο Internet

 1. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options).
 2. Στην καρτέλα Προτιμήσεις (Preferences), κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Ημερολογίου (Calendar Options).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές διαθεσιμότητας (Free/Busy Options).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στα τρία παράθυρα διαλόγου για να τα κλείσετε.

Τρόπος προβολής πληροφοριών διαθεσιμότητας άλλων προσώπων στο Internet

Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες διαθεσιμότητας οποιασδήποτε από τις επαφές σας που δημοσιεύει τέτοια δεδομένα στο Internet. Εάν όλες οι επαφές σας αποθηκεύουν αυτές τις πληροφορίες στον ίδιο διακομιστή διαθεσιμότητας, μπορείτε να ορίσετε τη διαδρομή αναζήτησης αυτών των πληροφοριών καθολικά για όλες τις επαφές. Εναλλακτικά, εάν η θέση αυτών των πληροφοριών διαφέρει ανά επαφή, μπορείτε να ορίσετε μια διαδρομή αναζήτησης ειδικά για κάθε επαφή. Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να προβάλετε τις πληροφορίες διαθεσιμότητας άλλων προσώπων στο Internet.

Τρόπος ορισμού της καθολικής διαδρομής αναζήτησης διαθεσιμότητας για όλες τις επαφές

 1. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options).
 2. Στην καρτέλα Προτιμήσεις (Preferences), κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Ημερολογίου (Calendar Options).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές διαθεσιμότητας (Free/Busy Options).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στα τρία παράθυρα διαλόγου για να τα κλείσετε.

Τρόπος ορισμού της διαδρομής αναζήτησης διαθεσιμότητας για μια συγκεκριμένη επαφή

 1. Στο παράθυρο πλοήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή
  Επαφές (Contacts) και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ σε μια καταχώρηση για να ανοίξετε μια επαφή.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Λεπτομέρειες (Details).
 3. Στην περιοχή με το κείμενο Διαθεσιμότητα Internet (Internet Free-Busy), πληκτρολογήστε την έγκυρη διαδρομή της θέσης στην οποία θέλετε να αναζητήσετε τις πληροφορίες διαθεσιμότητας αυτής της επαφής στο πλαίσιο Διεύθυνση (Address). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε έγκυρη μορφή URL, όπως:
  http://..., file://\\... ή
  ftp://....

  Το ακόλουθο αποτελεί παράδειγμα μιας έγκυρης μορφής:
  ftp://Contactserver/Freebusy/Contactname.vfb
  Οι πληροφορίες διαθεσιμότητας εμφανίζονται στην καρτέλα
  Προγραμματισμός (Scheduling) των συναντήσεων και συσκέψεων.

Τρόπος σχεδιασμού μιας σύσκεψης χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Διαθεσιμότητα Internet" (Internet Free/Busy-IFB)

 1. Στο παράθυρο πλοήγησης, κάντε κλικ στο στοιχείο
  Ημερολόγιο (Calendar) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία πρόσκλησης σε σύσκεψη (New Meeting Request)από το μενού Ενέργειες (Actions).
 2. Στην καρτέλα Προγραμματισμός (Scheduling), πληκτρολογήστε το όνομα κάθε συμμετέχοντος στο πλαίσιο
  Όλοι οι συμμετέχοντες (All Attendees).
Το Outlook ακολουθεί τη διαδρομή URL (τη διαδρομή URL που καθορίστηκε προηγουμένως στην ενότητα "Τρόπος ορισμού της διαδρομής αναζήτησης διαθεσιμότητας για μια συγκεκριμένη επαφή" αυτού του άρθρου) για τα πρόσωπα που προσκαλείτε και εισάγει αυτόματα τις πληροφορίες διαθεσιμότητάς τους στο σχεδιασμό σύσκεψης.

Από προεπιλογή, το Outlook δημοσιεύει και ανακτά πληροφορίες διαθεσιμότητας κάθε 15 λεπτά. Για να ενημερώσετε αμέσως τις πληροφορίες διαθεσιμότητας, κάντε κλικ στην εντολή Αποστολή και λήψη (Send And Receive) του μενού Εργαλεία (Tools) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες διαθεσιμότητας (Free/Busy Information).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 827775 - Τελευταία αναθεώρηση: 2 Μαΐ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια