Περιγραφή της κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης του Office 2003: 4 Νοεμβρίου 2003

Σύνοψη

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Office 2003. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που παρουσιάζεται κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε ένα αρχείο του Microsoft Office PowerPoint 2003, ένα αρχείο του Microsoft Office Word 2003 ή ένα αρχείο του Microsoft Office Excel 2003 που περιλαμβάνει μια κορνίζας που προηγουμένως είχε τροποποιηθεί και αποθηκευτεί σε μια παλαιότερη έκδοση του Microsoft Office. Όταν ανοίγει ένα αρχείο του PowerPoint 2003, ένα αρχείο του Word 2003 ή ένα αρχείο του Excel 2003 σε προηγούμενη έκδοση του Office, κενές "πολύπλοκες" Ιδιότητες μπορούν να εισάγονται στο αρχείο και λίγο μπορεί να αλλάξει στην εγγραφή του αρχείου που περιγράφει αυτές τις ιδιότητες. Προηγούμενη έκδοση του Office θα αγνοήσει αυτήν την τιμή bit, αλλά όταν αυτή η τιμή εντοπίζεται στο Office 2003, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Το έγγραφο ενδέχεται να μην ανοίξει πλήρως.
 • Το έγγραφο ενδέχεται να είναι κατεστραμμένο.
 • Μπορεί να ανοίξει το έγγραφο, αλλά λείπει περιεχόμενο.
 • Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος.
Όταν ανοίγετε μια παρουσίαση του PowerPoint στο PowerPoint 2003, ενδέχεται να λάβετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους όταν
το όνομα αρχείου είναι το όνομα του αρχείου που προσπαθείτε να ανοίξετε:
Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση
όνομα αρχείου.
Το PowerPoint δεν είναι δυνατό να ανοίξει όνομα αρχείου γιατί λείπει ένα μέρος του αρχείου.
Το PowerPoint δεν είναι δυνατό να ανοίξει τον τύπο αρχείου που αντιπροσωπεύεται από το όνομα του αρχείου.
Όταν ανοίγετε μια παρουσίαση του PowerPoint στο PowerPoint Viewer 2003, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους, όπου το όνομα αρχείου είναι το όνομα του αρχείου που προσπαθείτε να ανοίξετε:
Πρόγραμμα προβολής του PowerPoint δεν μπορεί να ανοίξει το όνομα αρχείου του αρχείου, επειδή το αρχείο είναι κατεστραμμένο.
Σημείωση Αν και αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα προβολής του PowerPoint 2003, η κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση πρέπει να εγκατασταθεί δεν εκτός εάν το Office 2003 και του PowerPoint 2003 έχουν επίσης εγκατασταθεί, επειδή αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν θα διορθώσει το ζήτημα στο πρόγραμμα προβολής που φορτώθηκε. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα διορθώσει το ζήτημα στο πρόγραμμα προβολής που περιλαμβάνεται στο Office 2003 ή στο PowerPoint 2003 μόνο.

Για να ενημερώσετε το PowerPoint Viewer 2003, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Εάν χρησιμοποιείτε το PowerPoint Viewer 2003 που περιλαμβάνεται στο Microsoft Office 2003 ή στο Microsoft Office PowerPoint 2003 και διανέμεται ως μέρος του πακέτου για CD δυνατότητα, εγκαταστήστε το Microsoft Office Service Pack 1.
  870924 τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου service pack για το Office 2003

 • Εάν εγκαταστήσατε προηγουμένως το PowerPoint Viewer 2003 από το Web, μπορείτε να την αντικαταστήσετε με την πιο πρόσφατη έκδοση του PowerPoint Viewer 2003. Μπορείτε να κάνετε λήψη της τελευταίας έκδοσης του PowerPoint Viewer 2003 από το Web μετά την εγκατάσταση την προηγούμενη έκδοση, η οποία εκθέτει το πρόβλημα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο.
Για να κάνετε λήψη της τελευταίας έκδοσης του PowerPoint Viewer 2003, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Τρόπος διαπίστωσης αν έχει ενημερωθεί το πρόγραμμα προβολής

Ο φάκελος του προγράμματος προβολής θα περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις των ακόλουθων αρχείων:
Όνομα αρχείου έκδοση

------------------------

Pptview.exe 11.0.5703.0

Gdiplus.dll 6.0.3264.0

Λίστα θεμάτων που επιδιορθώνονται από την ενημερωμένη έκδοση

Η ενημερωμένη έκδοση KB828041 του Office 2003 επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στην ενότητα "Σύνοψη".

Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο του Word στο Word 2003, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το Word αντιμετώπισε σφάλμα κατά το άνοιγμα του αρχείου. Δοκιμάστε τα εξής.

* Ελέγξτε τα δικαιώματα αρχείου για το έγγραφο ή τη μονάδα δίσκου.
* Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος μνήμης και δίσκου.
* Ανοίξτε το αρχείο με τον μετατροπέα ανάκτησης κειμένου.
Επιπλέον, όταν ανοίγετε το έγγραφο σε ένα πρόγραμμα του Office 2003, ενδέχεται να λαμβάνετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους όταν
το όνομα αρχείου είναι το όνομα του αρχείου του Office:
Θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε
όνομα αρχείου;
Δεν υπάρχει αρκετή μνήμη. Αποθηκεύστε το έγγραφο τώρα.
το όνομα αρχείου είναι μόνο για ανάγνωση. Θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές με διαφορετικό όνομα αρχείου;
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αποτελεί μέρος των συνεχών προσπαθειών της Microsoft να παρέχει τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων στους πελάτες.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης της κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης για το Office 2003: KB828041.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση συμπεριλήφθηκε πρώτη φορά στο Microsoft Office 2003 Service Pack 1.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο service pack για το Office 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
870924 τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου service pack για το Office 2003

Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Εάν εγκαταστήσατε το Office από CD-ROM, έχετε τις εξής δύο επιλογές:
 • Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office Web για αυτόματη εγκατάσταση όλων των τελευταίων ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα service pack και τις δημόσιες ενημερωμένες εκδόσεις.
 • Εγκατάσταση μόνο της ενημερωμένης έκδοσης του Office 2003: KB828041, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω σε αυτό το άρθρο.
Σημείωση Συνιστούμε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη χρησιμοποιώντας την τοποθεσία του Office στο Web ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων. Η τοποθεσία ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office Web εντοπίζει τη συγκεκριμένη εγκατάσταση του Microsoft Office και σας ζητά να εγκαταστήσετε ακριβώς ό, τι χρειάζεται, για να βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση του Office είναι πλήρως ενημερωμένη.

Τοποθεσία Web των ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων του Office

Για να ρυθμίσετε την τοποθεσία ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office Web εντοπίζει τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις που πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Μετά την ολοκλήρωση του εντοπισμού, λαμβάνετε μια λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων που προτείνονται για την έγκρισή σας. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη εγκατάστασης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

Download Άμεση λήψη της έκδοσης προγράμματος-πελάτη της κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης του Office 2003: KB828041 πακέτου.

Ημερομηνία έκδοσης: Nov-4-2003

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.


Για να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί " Αποθήκευση " για να αποθηκεύσετε το αρχείο Office2003-kb828041-client-enu.exe στον επιλεγμένο φάκελο.
 2. Στην Εξερεύνηση των Windows, κάντε διπλό κλικ στο
  Office2003-kb828041-client-enu.exe.
 3. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στο κουμπί
  Ναι.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να αποδεχτείτε την άδεια χρήσης.
 5. Τοποθετήστε το CD-ROM του Office 2003, εάν σας ζητηθεί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι πρέπει να επανεκκινήσετε το σύστημά σας για τις αλλαγές για να τεθούν σε ισχύ, κάντε κλικ στο κουμπί
  Ναι.
Σημείωση Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, δεν μπορείτε να το καταργήσετε. Για να επιστρέψετε σε μια εγκατάσταση πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να καταργήσετε το Office 2003 και, στη συνέχεια, να το εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό CD-ROM.

Διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση

Εάν εγκαταστήσατε το προϊόν του Office 2003 από μια θέση διακομιστή, ο διαχειριστής του διακομιστή πρέπει να ενημερώσει τη θέση διακομιστή με τη διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση και να αναπτύξει την ενημερωμένη εκείνη έκδοση στον υπολογιστή σας.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:
Ημερομηνία έκδοσης: Nov-4-2003

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.


Εάν είστε ο διαχειριστής του διακομιστή, κάντε λήψη της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί " Αποθήκευση " για να αποθηκεύσετε το αρχείο office2003-KB828041-Fullfile-ENU.exe στον επιλεγμένο φάκελο.
 2. Στην Εξερεύνηση των Windows, κάντε διπλό κλικ στο
  office2003-KB828041-Fullfile-ENU.exe.
 3. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στο κουμπί
  Ναι.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να αποδεχτείτε την άδεια χρήσης.
 5. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση όπου θέλετε να τοποθετήσετε τα εξαγόμενα αρχεία , πληκτρολογήστε c:\828041και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί " Ναι " όταν σας ζητηθεί να δημιουργήσετε το φάκελο.
 7. Εάν είστε εξοικειωμένοι με τη διαδικασία ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  Εκτέλεση. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα
  msiexec /a Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο MSI /p C:\828041\Αρχείο MSPSHORTFILENAMES = TRUE
  όπου Διαδρομή διαχειριστή είναι η διαδρομή του σημείου διαχειριστικής εγκατάστασης για το Office 2003 (για παράδειγμα, C:\Office2003),
  Το αρχείο MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων .msi για το προϊόν του Office 2003 (για παράδειγμα, Pro11.msi) και Αρχείο MSPείναι το όνομα της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης (για παράδειγμα, mso-FullFile-GLB.msp.)


  Σημείωση Μπορείτε να προσαρτήσετε/qb + στη γραμμή εντολών, έτσι ώστε το παράθυρο διαλόγου Διαχειριστική εγκατάσταση του Office 2003 και το παράθυρο διαλόγου Άδεια χρήσης τελικού χρήστη δεν εμφανίζονται.
 8. Για να αναπτύξετε την ενημερωμένη έκδοση στους σταθμούς εργασίας προγράμματος-πελάτη, κάντε κλικ στο κουμπί
  Έναρξη, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα
  msiexec /i Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο MSIREINSTALL =Λίστα δυνατοτήτων REINSTALLMODE = vomu
  όπου Διαδρομή διαχειριστή είναι η διαδρομή του σημείου διαχειριστικής εγκατάστασης για το Office 2003 (για παράδειγμα, C:\Office2003),
  Το αρχείο MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων MSI για το προϊόν του Office 2003 (για παράδειγμα, Pro11.msi) και Λίστα χαρακτηριστικών είναι η λίστα ονόματα των δυνατοτήτων (με διάκριση πεζών-κεφαλαίων) που πρέπει να επανεγκατασταθούν για την ενημερωμένη έκδοση. Για να εγκαταστήσετε όλες τις δυνατότητες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε REINSTALL = ALL, ή μπορείτε να εγκαταστήσετε την ακόλουθη δυνατότητα:
  ProductFiles
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης και ανάπτυξής της σε σταθμούς εργασίας-πελάτες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
829197 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: εγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης σε διαχειριστική εγκατάσταση του Office 2003

Αυτό το άρθρο περιέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης μιας διαχειριστικής δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το άρθρο στο Microsoft Office Resource Kit, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Πώς να προσδιορίσετε εάν είναι εγκατεστημένη η ενημερωμένη έκδοση

Η ενημερωμένη έκδοση περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις των ακόλουθων αρχείων:
  File name  Version
------------------------
Mso.dll 11.0.5703.0

Για να προσδιορίσετε την έκδοση του Office 2003 που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξηκαι στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί
  Αναζήτηση.
 2. Στο παράθυρο " Αποτελέσματα αναζήτησης ", κάντε κλικ στο κουμπί
  Όλα τα αρχεία και τους φακέλους στην περιοχή Σύντροφος αναζήτησης.
 3. Στο πλαίσιο ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου , πληκτρολογήστε Mso.dllκαι στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΑναζήτηση.
 4. Στη λίστα αρχείων, εντοπίστε το αρχείο Mso.dll, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.

  Σημείωση Εάν το παράθυρο Αποτελεσμάτων αναζήτησης περιέχει πολλά αρχεία Mso.dll, εντοπίστε το αρχείο Mso.dll που υπάρχει στην ακόλουθη θέση.
  drive:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11
  όπου μονάδα δίσκου είναι η μονάδα δίσκου όπου ήταν εγκατεστημένο το Microsoft Windows.
 5. Στην καρτέλα έκδοση , προσδιορίστε την έκδοση του αρχείου Mso.dll που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης του Office 2003 στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

821549 Τρόπος ελέγχου της έκδοσης των προϊόντων του Office 2003

Σημείωση Εάν ενημερώσετε την κρίσιμη του Office 2003: KB828041 είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας για την εγκατάσταση της κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης του Office 2003: KB828041:
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει ήδη εφαρμοστεί ή συμπεριλαμβάνεται σε μια ενημερωμένη έκδοση που έχει ήδη εφαρμοστεί.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 828041 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια