Ο χώρος αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου του Exchange Server 2003 δεν ενεργοποιείται, όταν η βάση δεδομένων του χώρου αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου φθάσει το όριο των 16 GB

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

Συμπτώματα

Όταν η βάση δεδομένων του χώρου αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου στον Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition φθάσει το όριο μεγέθους των 16 GB, ο χώρος αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου δεν ενεργοποιείται. Επιπλέον, ενδέχεται να καταγραφούν τα ακόλουθα αναγνωριστικά συμβάντων στο αρχείο καταγραφής συμβάντων εφαρμογών:Σημείωση Αν και η περιγραφή για το αναγνωριστικό συμβάντος 445 αναφέρει ότι το αρχείο Priv1.edb έχει φθάσει στο μέγεθος των 16.383 MB, αυτό μπορεί να μην είναι αλήθεια. Το αναγνωριστικό συμβάντος 445 ενεργοποιείται, εάν το συνολικό μέγεθος των αρχείων Priv1.edb και Priv1.stm φθάσει τα 16.383 MB. Το αρχείο Priv1.edb μπορεί από μόνο του να είναι μικρότερο από 16.383 MB.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συμβάν MSExchangeIS 1112 και το συμβάν ESE 445, επισκεφθείτε την τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βελτιώσεις στη διαμόρφωση και τη διαχείριση του ορίου μεγέθους της βάσης δεδομένων κατά τη χρήση του Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2), ανατρέξτε στο θέμα Database Size Limit Configuration and Management (στα αγγλικά) στον Technical Reference Guide for Exchange Server 2003.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί αν η βάση δεδομένων χώρου αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου Exchange του Exchange Server 2003 Standard Edition έχει φτάσει στο όριο μεγέθους 16 GB. Η βάση δεδομένων MDB (Messaging Database) τερματίζεται αυτόματα μόλις η βάση δεδομένων χώρου αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου φθάσει στο μέγιστο όριο μεγέθους. Επιπλέον, η MDB δεν κάνει επανεκκίνηση μόλις η βάση δεδομένων χώρου αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου φθάσει στο μέγιστο όριο μεγέθους. Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση, προκειμένου να αποτρέψει το σύστημά σας από την προσπάθεια εισαγωγής περισσότερων δεδομένων στη βάση δεδομένων χώρου αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου από όσα μπορεί να χειριστεί η βάση δεδομένων χώρου αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου του Exchange Server 2003 Standard Edition.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης διακομιστή του Exchange που είναι εγκατεστημένη στο διακομιστή, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
820270 Τρόπος προβολής του τύπου, της έκδοσης και της έκδοσης διακομιστή των διακομιστών του Exchange στην εταιρεία σας

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Μέθοδος 1

Για να επιλύσετε το ζήτημα μόνιμα, εκτελέστε αναβάθμιση στο Exchange Server 2003 SP2.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο όριο μεγέθους της βάσης δεδομένων με το Exchange 2003 Service Pack 2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
912375 Τρόπος αύξησης του ορίου μεγέθους 16 GB της βάσης δεδομένων στο Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης των τελευταίων Service Pack για τον Exchange Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
836993 Τρόπος απόκτησης των τελευταίων Service Pack για τον Exchange Server 2003

Μέθοδος 2

Εάν είστε διαχειριστής, εκτελέστε τις εξής εργασίες:
 • Αυξήστε προσωρινά το όριο μεγέθους της βάσης δεδομένων κατά 1 GB.
 • Καταργήστε επιλεκτικά ένα μέρος του περιεχομένου της βάσης δεδομένων που δεν χρειάζεται.
 • Κάντε ανασυγκρότηση της βάσης δεδομένων για να μειώσετε το μέγεθός της σε ένα επίπεδο εντός των καθορισμένων ορίων μεγέθους της βάσης δεδομένων.
Στον Exchange Server 2003 Standard Edition, η λειτουργικότητα προσωρινής αύξησης του ορίου μεγέθους βάσης δεδομένων κατά 1 GB είναι ενσωματωμένη στο προϊόν. Ωστόσο, για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργικότητα, ο διαχειριστής πρέπει να δημιουργήσει την καταχώρηση μητρώου
Temporary DB Size Limit Extension.

Όταν δημιουργήσετε την καταχώρηση μητρώου
Temporary DB Size Limit Extension, μοντάρετε προσωρινά ένα χώρο αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου που υπερβαίνει το όριο 16 GB. Βέβαια, πρόκειται για προσωρινή λύση. Την επόμενη φορά που θα ξεκινήσει ο Exchange Server 2003, το όριο μεγέθους επαναφέρεται στα 16 GB. Πρέπει να μειώσετε το μέγεθος της βάσης δεδομένων πριν από την επαναφορά του ορίου μεγέθους στα 16 GB. Για να μειώσετε το μέγεθος της βάσης δεδομένων, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.


Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
Σημείωση Η τιμή μητρώου σε αυτήν τη διαδικασία έχει σχεδιαστεί για προσωρινή αύξηση του ορίου μεγέθους της βάσης δεδομένων του χώρου αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου. Η τιμή μητρώου δεν έχει σχεδιαστεί για καθημερινές λειτουργίες.
 1. Προσθέστε την καταχώρηση μητρώου
  Temporary DB Size Limit Extension στον υπολογιστή που εκτελεί τον Exchange 2003 Standard Edition ή τον Exchange 2000 Standard Edition. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε
   regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\<Exchange Server Name>\Private-<long hexadecimal string>
  • Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
  • Πληκτρολογήστε Temporary DB Size Limit Extension και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Temporary DB Size Limit Extension.
  • Πληκτρολογήστε 1 στο πλαίσιο
   Δεδομένα τιμής (Value data), κάντε κλικ στο στοιχείο
   Δεκαδική (Decimal) του πλαισίου Βάση (Base) και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).
 2. Για να αποφύγετε την προσθήκη νέου περιεχομένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο χώρο αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου με αποτέλεσμα την υπέρβαση του προσωρινού ορίου των 17 GB στη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης, συνιστάται να διακόψετε την υπηρεσία SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) και την υπηρεσία Microsoft Exchange MTA Stacks, πριν να ενεργοποιήσετε το χώρο αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου.
 3. Ενεργοποιήστε το χώρο αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου.
 4. Καταργήστε δεδομένα από το χώρο αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Χρησιμοποιήστε το Microsoft Outlook για να διαγράψετε τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν χρειάζεστε από ατομικούς φακέλους εισερχομένων και άλλους φακέλους.
  • Χρησιμοποιήστε το Outlook για να διαγράψετε στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν χρειάζεστε από το φάκελο "Απεσταλμένα" (Sent Items).
  • Χρησιμοποιήστε το Outlook για να αδειάσετε το φάκελο "Διαγραμμένα" (Deleted Items).
  • Εάν έχει οριστεί διατήρηση των διαγραμμένων στοιχείων, μπορείτε να μειώσετε προσωρινά τη διατήρηση σε μηδέν (0) ημέρες:
   • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή
    Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Microsoft Exchange και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή System Manager.
   • Κάντε δεξιό κλικ στο χώρο αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου (Mailbox Store) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή
    Ιδιότητες (Properties).
   • Κάντε κλικ στην καρτέλα Όρια (Limits) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε 0 στο πλαίσιο Διατήρηση διαγραμμένων στοιχείων για ημέρες (Keep deleted items for days).
  • Διαγράψτε τα γραμματοκιβώτια που δεν χρησιμοποιούνται πλέον.
  • Χρησιμοποιήστε το εργαλείο μετακίνησης γραμματοκιβωτίου (Move Mailbox) για να μετακινήσετε γραμματοκιβώτια σε ένα χώρο αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου που βρίσκεται σε άλλο διακομιστή που εκτελεί τον Microsoft Exchange Server.
  • Ζητήστε από τους χρήστες να δημιουργήσουν αρχεία προσωπικών φακέλων (.pst) στις τοπικές μονάδες σκληρού δίσκου. Στη συνέχεια, ζητήστε από τους χρήστες να αρχειοθετήσουν περιεχόμενο από τη βάση δεδομένων του χώρου αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου στις τοπικές μονάδες σκληρού δίσκου.
  • Χρησιμοποιήστε το εργαλείο οδηγού συγχώνευσης γραμματοκιβωτίων (ExMerge) για να αρχειοθετήσετε περιεχόμενο από τη βάση δεδομένων αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου στα αρχεία προσωπικών φακέλων (.pst).


   Σημείωση Το εργαλείο ExMerge μπορεί να αρχειοθετήσει το περιεχόμενο κατά φάκελο γραμματοκιβωτίου ή κατά ημερομηνία.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εργαλείου ExMerge, ανατρέξτε στο έγγραφο Mailbox Merge Wizard (ExMerge).doc που περιλαμβάνεται στο πακέτο λήψης του εργαλείου ExMerge. Για να κάνετε λήψη του εργαλείου Exmerge, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που απαιτούνται για το εργαλείο ExMerge, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   273642 Το ExMerge δεν λειτουργεί εκτός αν διαθέτετε τα δικαιώματα "Λήψη ως" (Receive As) και "Αποστολή ως" (Send As) στο χώρο αποθήκευσης

 5. Αφού καταργήσετε δεδομένα από το χώρο αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου, πρέπει να επιτρέψετε την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συντήρησης, έτσι ώστε τα στοιχεία να σημειωθούν για οριστική διαγραφή πριν να εκτελέσετε μια ανασυγκρότηση χωρίς σύνδεση.

  Από προεπιλογή, η ηλεκτρονική συντήρηση είναι προγραμματισμένη να εκτελείται κάθε νύχτα, από τις 1:00 π.μ. έως τις 5:00 π.μ. Για να επιβάλετε την άμεση εκτέλεση της ηλεκτρονικής συντήρησης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Microsoft Exchange και μετά κάντε κλικ στην επιλογή System Manager για να ανοίξετε το Exchange System Manager.
  • Κάντε διπλό κλικ στο διακομιστή του Microsoft Exchange Server και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ομάδα αποθήκευσης (Storage Group).
  • Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο Χώρος αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου (Mailbox Store) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή
   Ιδιότητες (Properties).
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Βάση δεδομένων (Database) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή
   Προσαρμογή (Customize) για να τροποποιήσετε το χρονοδιάγραμμα ώστε να εκτελείται αμέσως.

   Σημείωση Η ηλεκτρονική συντήρηση ενδέχεται να χρειαστεί 30 λεπτά για να ξεκινήσει και αρκετές ώρες για να ολοκληρωθεί. Μόλις ξεκινήσει η ηλεκτρονική συντήρηση, καταγράφεται το ακόλουθο μήνυμα αναγνωριστικού συμβάντος στο αρχείο καταγραφής συμβάντων εφαρμογών:
 6. Προβάλετε το αρχείο καταγραφής εφαρμογών για να επιβεβαιώσετε ότι η ηλεκτρονική συντήρηση του χώρου αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου έχει ολοκληρωθεί. Το αναγνωριστικό συμβάντος 1221 υποδεικνύει ότι η ηλεκτρονική συντήρηση ολοκληρώθηκε. Αυτό το μήνυμα αναγνωριστικού συμβάντος υποδεικνύει επίσης το μέγεθος του ελεύθερου χώρου που θα υπάρχει στο χώρο αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου μετά την ηλεκτρονική ανασυγκρότηση. Εμφανίζεται ένα αναγνωριστικό συμβάντος 1221 παρόμοιο με το ακόλουθο:
 7. Εκτελέστε ανασυγκρότηση χωρίς σύνδεση του χώρου αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου χρησιμοποιώντας το εργαλείο Eseutil (Eseutil.exe).


  Πρέπει να απενεργοποιήσετε το χώρο αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου, πριν να εκτελέσετε ανασυγκρότηση εκτός σύνδεσης. Επιπλέον, για να εκτελέσετε το eseutil /d, πρέπει να έχετε στο δίσκο σας ελεύθερο χώρο ίσο με τουλάχιστον 110 τοις εκατό (%) του μεγέθους της βάσης δεδομένων. Εάν δεν υποδείξετε μια προσωρινή θέση για το αρχείο της βάσης δεδομένων χρησιμοποιώντας την εντολή
  t, η προσωρινή θέση ορίζεται αυτόματα στο φάκελο Exchsrvr/Bin.


  Στο παράδειγμα αυτού του βήματος, το Xείναι το γράμμα μονάδας δίσκου της προσωρινής θέσης για τη βάση δεδομένων που ανασυγκροτήθηκε στη μονάδα σκληρού δίσκου ή σε μια μονάδα δίσκου δικτύου. Αφού εκτελέσετε την εντολή eseutil /d στο χώρο αποθήκευσης του γραμματοκιβωτίου σας, πρέπει να απενεργοποιήσετε όλους τους χώρους αποθήκευσης στην ομάδα αποθήκευσης και να καταργήσετε όλα τα αρχεία καταγραφής του φακέλου Mdbdata πριν να ενεργοποιήσετε ξανά τη βάση δεδομένων. Ο χρόνος ολοκλήρωσης μιας ανασυγκρότησης χωρίς σύνδεση εξαρτάται από παράγοντες όπως το υλικό ή η ανακατεύθυνση ή όχι της προσωρινής βάσης δεδομένων σε μια μονάδα δικτύου. Η ακόλουθη εντολή είναι ένα παράδειγμα της γραμμής εντολών που χρησιμοποιείτε για την εκτέλεση του εργαλείου Eseutil:
  exchsrvr\bin\eseutil /d "θέση του αρχείου .edb" /tX:\tempdfg.edb
  Σημείωση Όταν κάνετε ανασυγκρότηση ενός αρχείου βάσης δεδομένων .edb, γίνεται επίσης ανασυγκρότηση του συσχετισμένου αρχείου .stm.


  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εργαλείου Eseutil, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  328804 Τρόπος ανασυγκρότησης βάσεων δεδομένων του Exchange

  254132 Το Eseutil /d ανασυγκροτεί τη βάση δεδομένων και το αρχείο ροής

  192185 Τρόπος ανασυγκρότησης με το βοηθητικό πρόγραμμα Eseutil (Eseutil.exe)

 8. Ενεργοποιήστε τις βάσεις δεδομένων σας και δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας.

  Προειδοποίηση Πρέπει να δημιουργήσετε πλήρη αντίγραφα ασφαλείας των βάσεων δεδομένων σας μετά τη χρήση του Eseutil.exe για ανασυγκρότηση της βάσης δεδομένων. Απαιτούνται πλήρη αντίγραφα ασφαλείας, επειδή η ανασυγκρότηση της βάσης δεδομένων δημιουργεί νέα αρχεία βάσης δεδομένων που έχουν νέες υπογραφές βάσης δεδομένων. Η αναπαραγωγή του αρχείου καταγραφής μετά την αποκατάσταση εξαρτάται από την αντιστοίχιση των υπογραφών της βάσης δεδομένων με τις αναμενόμενες τιμές που καταγράφονται στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Τα αντίγραφα ασφαλείας που έχουν δημιουργηθεί πριν από την ανασυγκρότηση περιέχουν αρχεία βάσης δεδομένων με διαφορετικές υπογραφές από τη νέα ανασυγκροτημένη βάση δεδομένων. Εάν αποκατασταθεί μια παλαιότερη βάση δεδομένων, τα νέα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που συνδέονται με τα αρχεία της νέας ανασυγκροτημένης βάσης δεδομένων δεν θα αναπαράγονται.
Εάν δεν μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση του διακομιστή με Exchange Server σε Exchange Server 2003 SP2, μπορείτε να εφαρμόσετε όρια γραμματοκιβωτίου για να αποτρέψετε τη βάση δεδομένων να φθάσει στο μέγιστο όριο μεγέθους. Μπορείτε να εφαρμόσετε όρια γραμματοκιβωτίου στο χώρο αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου. Εάν διαθέτετε γραμματοκιβώτια που απαιτούν υψηλότερα όρια αποθήκευσης, μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε ξεχωριστά όρια για κάθε γραμματοκιβώτιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
319583 Τρόπος ρύθμισης ορίων αποθήκευσης σε γραμματοκιβώτια του Exchange 2000

Μέθοδος 3

Χρησιμοποιώντας τη νέα δυνατότητα Recovery Storage Group στον Exchange Server 2003, μπορείτε να μοντάρετε τη βάση δεδομένων σε μια ομάδα αποθήκευσης επαναφοράς και να χρησιμοποιήσετε την έκδοση του Microsoft Exchange Merge Wizard (Exmerge.exe) για τον Exchange Server 2003, για να εξαγάγετε γραμματοκιβώτια από τη βάση δεδομένων.

Η ίδια λειτουργικότητα του Exmerge.exe που είναι διαθέσιμη για βάσεις δεδομένων που βρίσκονται σε κανονικές ομάδες αποθήκευσης είναι διαθέσιμη για βάσεις δεδομένων που βρίσκονται σε μια ομάδα αποθήκευσης επαναφοράς. Ωστόσο, σημειώστε τις ακόλουθες διαφορές που ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο Exmerge.exe με μια ομάδα αποθήκευσης επαναφοράς:
 • Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τη ρύθμιση "Άρνηση" (Deny) που έχει ενεργοποιηθεί για το δικαίωμα "Λήψη ως" (Receive As) για μέλη της ομάδας διαχείρισης, όταν εξάγετε δεδομένα από την ομάδα αποθήκευσης επαναφοράς. Ωστόσο, όταν συγχωνεύετε τα δεδομένα ξανά στην κανονική ομάδα αποθήκευσης, πρέπει να προσθέσετε τον κατάλληλο λογαριασμό χρήστη στο χώρο αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου. Επιπλέον, πρέπει να εκχωρήσετε στο λογαριασμό το δικαίωμα "Λήψη ως" (Receive As).
 • Το αρχικό γραμματοκιβώτιο πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει στην αρχική βάση δεδομένων και πρέπει να εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένο σε ένα λογαριασμό χρήστη της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ομάδων αποθήκευσης επαναφοράς στον Exchange Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824126 Τρόπος χρήσης των ομάδων αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου στον Exchange Server 2003

Περισσότερες πληροφορίες

Το όριο μεγέθους των 16 GB για την προσωπική βάση δεδομένων χώρου αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου του Exchange και το όριο μεγέθους των 16 GB για τη δημόσια βάση δεδομένων χώρου αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου του Exchange είναι το σύνολο του μεγέθους των δύο αρχείων Priv.edb και Priv.stm. Όταν προβάλετε το χώρο που χρησιμοποιεί ένα γραμματοκιβώτιο στον Exchange System Manager, σε αυτόν περιλαμβάνεται μόνο ο χώρος που χρησιμοποιείται από το αρχείο Priv.edb. Αυτή η ποσότητα δεν περιλαμβάνει το χώρο που χρησιμοποιεί το αρχείο Priv.stm.

Όταν θέτετε όριο για ένα γραμματοκιβώτιο, περιορίζετε μόνο την αποθήκευση στο αρχείο Priv.edb. Δεν περιορίζετε την αποθήκευση στο αρχείο Priv.stm. Για παράδειγμα, ένα γραμματοκιβώτιο ενδέχεται να φαίνεται ότι χρησιμοποιεί μόνο 250 MB χώρου στον Exchange System Manager, αλλά ο συνολικός χώρος που χρησιμοποιεί το γραμματοκιβώτιο ενδέχεται να είναι 450 MB. Αυτή η διαφορά προκύπτει, επειδή τα 200 MB χώρου που χρησιμοποιεί το αρχείο Priv.stm δεν εμφανίζονται στον Exchange System Manager.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα για τον Microsoft Exchange 2000 Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
813051 Τρόπος προσωρινής αύξησης του ορίου μεγέθους 16 GB της βάσης δεδομένων του Exchange 2000


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Exchange Server 2003 Service Pack 2, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία του Microsoft TechNet στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 828070 - Τελευταία αναθεώρηση: 20 Νοε 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια