Τρόπος εφαρμογής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα 905413 στο Περιβάλλον Προεγκατάστασης των Windows (Windows Preinstallation Environment)

Περίληψη

Το Περιβάλλον Προεγκατάστασης των Windows (WinPE) είναι ένα ελαχιστοποιημένο υποσύστημα Win32 με περιορισμένες υπηρεσίες και βασίζεται στον πυρήνα των Windows XP Professional ή του Windows Server 2003, ο οποίος εκτελείται σε προστατευμένη λειτουργία. Το WinPE περιέχει την ελάχιστη λειτουργικότητα που πρέπει να διαθέτετε για να εκτελέσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows και κατόπιν να κάνετε λήψη ενός λειτουργικού συστήματος από ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εφαρμογής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας 905413 στο WinPE.

Σημείωση Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας 905413 αντικαθιστά τις ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας 824146 και 823980. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας 824146, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

824146 MS03-039: Η υπέρβαση buffer στο RPCSS μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κακόβουλων προγραμμάτων από έναν εισβολέα

823980 MS03-026: Η υπέρβαση buffer στο RPC ενδέχεται να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας 905413, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

905413 MS06-012: Θέματα ευπάθειας στο Microsoft Office θα μπορούσαν να προκαλέσουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

Σημαντικό Εκτός από την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας 905413 στο WinPE, συνιστάται στους διαχειριστές και τους OEM να ενσωματώσουν ή να καθορίσουν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας 905413 στα αρχεία προέλευσης εγκατάστασης των Windows.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης ή καθορισμού της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας 905413 στα αρχεία προέλευσης εγκατάστασης των Windows, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

828930 Τρόπος ενσωμάτωσης ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντος στα αρχεία προέλευσης εγκατάστασης των Windows

Περισσότερες πληροφορίες

Η Microsoft συνιστά να εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας 824146 σε είδωλα ISO του WinPE, τα οποία δημιουργείτε χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες εκδόσεις του WinPE:

 • Windows PE for Corporations (1.0) -- Τα Windows XP χρησιμοποιήθηκαν ως πηγή για αυτό το CD-ROM. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία δημιουργίας (για παράδειγμα, Mkimg.cmd) σε αυτό το CD-ROM, για να δημιουργήσετε μια έκδοση του WinPE που βασίζεται στα Windows XP.
 • Windows PE 1.1 -- Το Windows XP Service Pack 1 (SP1) χρησιμοποιήθηκε ως πηγή για αυτό το CD-ROM. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία δημιουργίας (για παράδειγμα, Mkimg.cmd) σε αυτό το CD-ROM, για να δημιουργήσετε μια έκδοση του WinPE που βασίζεται στο Windows XP SP1.
 • Windows PE 1.2 -- Το Windows XP SP1 χρησιμοποιήθηκε ως πηγή για αυτό το CD-ROM. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία δημιουργίας (για παράδειγμα, Mkimg.cmd) σε αυτό το CD-ROM, για να δημιουργήσετε μια έκδοση του WinPE που βασίζεται στο Windows XP SP1 ή στον Windows Server 2003.
Σημείωση Μπορείτε να προσαρμόσετε το WinPE, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία δημιουργίας που περιλαμβάνονται στο CD-ROM του WinPE. Μπορείτε να τροποποιήσετε τον υπάρχοντα απλό φάκελο του WinPE στο CD-ROM ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια εντελώς νέα έκδοση του WinPE, χρησιμοποιώντας το Mkimg.cmd.

Τρόπος ενημέρωσης των ειδώλων του WinPE κατά την εκκίνηση των Windows από CD-ROM

Για να εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας 824146 στο είδωλο ISO του WinPE, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε λήψη της κατάλληλης ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας 824146 για το είδωλο του WinPE που δημιουργείτε.
 2. Εξαγάγετε το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας 824146 σε ένα φάκελο (για παράδειγμα, C:\824146), χρησιμοποιώντας το διακόπτη της γραμμής εντολών /x. Για παράδειγμα, για να εξαγάγετε την έκδοση για τα Windows XP της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας 824146 στο C:\824146, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:

  WindowsXP-KB824146-x86-ENU.exe –x:c:\824146
 3. Αναδημιουργήστε το είδωλό σας, ακολουθώντας τα βήματα που αναγράφονται στην τεκμηρίωση του WinPE. Ωστόσο, όταν εκτελείτε την εντολή Mkimg.cmd, μην συμπεριλάβετε την επιλογή δημιουργίας ενός ειδώλου *.iso (για παράδειγμα, mkimg.cmd %sourcedir% %destination_dir%).
 4. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του Mkimg.cmd, εντοπίστε το φάκελο όπου το Mkimg.cmd τοποθέτησε τον απλό φάκελο του ειδώλου WinPE που δημιουργήθηκε πρόσφατα (για παράδειγμα, C:\Winpe_temp).
 5. Αντιγράψτε τα κατάλληλα αρχεία Ole32.dll, Rpcrt4.dll και Rpcss.dll από το φάκελο που δημιουργήσατε στο βήμα 2 (για παράδειγμα, C:\824146) στον απλό φάκελο Winpe που δημιουργήθηκε πρόσφατα (C:\Winpe_temp).
  • Εάν δημιουργείτε ένα είδωλο WinPE χρησιμοποιώντας τα Windows XP χωρίς το SP1, αντιγράψτε τα αρχεία Ole32.dll, Rpcrt4.dll και Rpcss.dll από το φάκελο SP1 στο C:\824146.
  • Εάν δημιουργείτε ένα είδωλο WinPE χρησιμοποιώντας το Windows XP SP1, αντιγράψτε τα αρχεία Ole32.dll, Rpcrt4.dll και Rpcss.dll από το φάκελο SP2 στο C:\824146.
  • Εάν δημιουργείτε ένα είδωλο WinPE χρησιμοποιώντας τον Windows Server 2003, αντιγράψτε τα αρχεία Ole32.dll, Rpcrt4.dll και Rpcss.dll από το φάκελο RTMQFE στο C:\824146.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, μπορείτε να δημιουργήσετε το είδωλο ISO, εκτελώντας το βοηθητικό πρόγραμμα OSCDimg.exe. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του OSCDimg.exe, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση WinPE.

Τρόπος ενημέρωσης των ειδώλων του WinPE κατά την εκκίνηση των Windows από ένα διακομιστή RIS

Για να εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας 824146 στο είδωλο του WinPE σε ένα διακομιστή RIS , ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε λήψη της κατάλληλης ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας 824146 για το είδωλο του WinPE που δημιουργείτε.
 2. Εξαγάγετε το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας 824146 σε ένα φάκελο (για παράδειγμα, C:\824146), χρησιμοποιώντας το διακόπτη της γραμμής εντολών /x. Για παράδειγμα, για να εξαγάγετε την έκδοση για τα Windows XP της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας 824146 στο C:\824146, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:

  WindowsXP-KB824146-x86-ENU.exe –x:c:\824146
 3. Αντιγράψτε τα κατάλληλα αρχεία Ole32.dll, Rpcrt4.dll και Rpcss.dll από το φάκελο που δημιουργήσατε στο βήμα 2 (για παράδειγμα, C:\824146) στον απλό φάκελο WinPE στο διακομιστή RIS (για παράδειγμα, D:\remoteinstall\setup\%lang%\images\%dir_name%\i386).
  • Εάν δημιουργείτε ένα είδωλο WinPE χρησιμοποιώντας τα Windows XP χωρίς το SP1, αντιγράψτε τα αρχεία Ole32.dll, Rpcrt4.dll και Rpcss.dll από το φάκελο SP1 στο C:\824146.
  • Εάν δημιουργείτε ένα είδωλο WinPE χρησιμοποιώντας το Windows XP SP1, αντιγράψτε τα αρχεία Ole32.dll, Rpcrt4.dll και Rpcss.dll από το φάκελο SP2 στο C:\824146.
  • Εάν δημιουργείτε ένα είδωλο WinPE χρησιμοποιώντας τον Windows Server 2003, αντιγράψτε τα αρχεία Ole32.dll, Rpcrt4.dll και Rpcss.dll από το φάκελο RTMQFE στο C:\824146.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 828217 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιουλ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια