Τρόπος εγκατάστασης του Office 2003 ή του Office XP σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows Terminal Server

Περίληψη

Αυτός ο οδηγός βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης του Microsoft Office 2003 ή του Microsoft Office XP σε κάποιον από τους ακόλουθους υπολογιστές:
 • Υπολογιστής που βασίζεται σε Microsoft Windows Server 2003 με ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες Terminal Services
 • Υπολογιστής που βασίζεται σε Microsoft Windows 2000 Server με ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες Terminal Services
Σημείωση Οι εγκαταστάσεις του Terminal Server υποστηρίζονται μόνο στις εκδόσεις Enterprise του Office XP και του Office 2003. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Άδεια χρήσης τελικού χρήστη για εκδόσεις Enterprise του Office.

Προτού εγκαταστήσετε το Office στον υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows 2000 ή Windows Server 2003 Terminal Services, ο υπολογιστής πρέπει να έχει ρυθμιστεί ως εξής:
 • Οι υπηρεσίες Terminal Services πρέπει να είναι εγκατεστημένες και ενεργοποιημένες
 • Οι υπηρεσίες Terminal Services έχουν ρυθμιστεί για λειτουργία διακομιστή εφαρμογών ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση του Office από πολλά προγράμματα-πελάτες Terminal Server
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος εγκατάστασης του Office σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows 2000 ή Windows 2003 με ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες Terminal Services

Για να εγκαταστήσετε το Office σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows 2000 ή Windows Server 2003 Server με ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες Terminal Services, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Στον Windows Server 2003, η ομάδα χρηστών Everyone πρέπει να έχει δικαιώματα ανάγνωσης στο ριζικό κατάλογο για να γίνει επιτυχημένη εκκίνηση των προγραμμάτων του Office. (Συνήθως, ο ριζικός κατάλογος είναι η μονάδα δίσκου C.) Από προεπιλογή, η ομάδα χρηστών Everyone δεν επιτρέπεται να διαβάζει το περιεχόμενο της μονάδας δίσκου C.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στην ενότητα Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs), κάντε κλικ στην επιλογή
  Προσθήκη νέων προγραμμάτων (Add New Programs) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή CD ή δισκέτα (CD or Floppy).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse).
 5. Εντοπίστε το ριζικό φάκελο της θέσης προέλευσης του Office, κάντε κλικ στην επιλογή Setup.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα (Open).

  Το Setup.exe προστίθεται στη γραμμή εντολών που εμφανίζεται στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) του παραθύρου διαλόγου Εκτέλεση προγράμματος εγκατάστασης (Run Installation Program).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish) για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης του Office.
 7. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε το όνομα πελάτη και το κλειδί προϊόντος στα κατάλληλα πλαίσια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  Επόμενο (Next).

  Σημείωση Το κουμπί Επόμενο (Next) δεν είναι διαθέσιμο μέχρι να πληκτρολογήσετε ένα έγκυρο κλειδί προϊόντος.
 8. Αποδεχτείτε την Άδεια χρήσης τελικού χρήστη και, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 9. Καθορίστε τη θέση όπου θέλετε να εγκατασταθεί το Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 10. Στη σελίδα Επιλέξτε τις εφαρμογές που θέλετε να εγκατασταθούν από το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Choose which applications for setup to install), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Λεπτομερείς επιλογές εγκατάστασης για κάθε εφαρμογή (Choose detailed installation options for each application) της σελίδας Επιλέξτε τις εφαρμογές που θέλετε να εγκατασταθούν από το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Choose which applications for setup to install) και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next), εμφανίζεται η δομή με τις δυνατότητες στη σελίδα Επιλογή δυνατοτήτων εγκατάστασης για όλες τις εφαρμογές και τα εργαλεία του προϊόντος Office (Choose installation options for all Office applications and tools). Επειδή το πρόγραμμα εγκατάστασης του Office ανιχνεύει ότι χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Terminal Services, οι μοναδικές καταστάσεις εγκατάστασης που είναι διαθέσιμες είναι οι Δεν υπάρχει (Not Available) και Εκτέλεση από τον υπολογιστή μου (Run from My Computer). Από προεπιλογή, ορισμένες δυνατότητες ορίζονται ως
  Δεν υπάρχει (Not Available). Μην αλλάζετε την κατάσταση εγκατάστασης αυτών των δυνατοτήτων σε Εκτέλεση από τον υπολογιστή μου (Run from My Computer), επειδή ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα με τα προγράμματα του Office που χρησιμοποιούν αυτές τις δυνατότητες.

  Προειδοποίηση Από προεπιλογή, ορισμένες δυνατότητες έχουν οριστεί ως
  Δεν υπάρχει (Not Available) για να εξασφαλιστεί ότι υπάρχουν βέλτιστες επιδόσεις σε περιβάλλον Terminal Server, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης απροσδόκητων σφαλμάτων. Μην αλλάζετε τις καταστάσεις εγκατάστασης αυτών των δυνατοτήτων σε "Εκτέλεση από τον υπολογιστή μου" (Run from My Computer).

  Σημείωση Εάν η θέση προέλευσης του Office είναι μια διαχειριστική εγκατάσταση, η κατάσταση Εκτέλεση από τον υπολογιστή μου (Run from My Computer) εμφανίζεται επίσης ως κατάσταση εγκατάστασης.
 11. Στη σελίδα Έναρξη εγκατάστασης (Begin installation), κάντε κλικ στην εντολή Εγκατάσταση (Install).
 12. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί OK, έπειτα στο κουμπί Επόμενο (Next) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  Τέλος (Finish).

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και ρύθμισης των παραμέτρων των υπηρεσιών Terminal Services, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Microsoft Windows 2000 Server ή του Windows Server 2003 και στην ηλεκτρονική βοήθεια των Microsoft Windows.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και ρύθμισης του Office 2003 στις υπηρεσίες Terminal Services, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και ρύθμισης του Office XP στις υπηρεσίες Terminal Services, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής του Office για υπηρεσίες Terminal Services, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
311241 Τρόπος προσαρμογής του Office για υπηρεσίες Terminal Services

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του Office 2003 σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί υπηρεσίες Terminal Services, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης του Office 2003, ανατρέξτε στο Microsoft Office 2003 Resource Kit. Για να γίνει αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης του Office XP, ανατρέξτε στο Microsoft Office XP Resource Kit. Για να γίνει αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 828955 - Τελευταία αναθεώρηση: 31 Οκτ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια