Πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση πολλών εκδόσεων του Office με το Office 2003

Σφάλμα #: 9840 (Συντήρηση περιεχομένου)
Για την έκδοση Microsoft Office 2013 αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα 2784668.

Για μια έκδοση του Microsoft Office 2010 αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα 2121447.

Για μια έκδοση του Microsoft Office 2007 αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα 928091.

Για μια έκδοση του Microsoft Office XP αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα 290576.

Για μια έκδοση του Microsoft Office 2000 αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα 218861.

Σύνοψη

Αν και δεν το συνιστούμε, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία εκδόσεις του Microsoft Office σε έναν μόνο υπολογιστή. Για παράδειγμα, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε τόσο το Microsoft Office 2003 και το Microsoft Office 97 στον ίδιο υπολογιστή. Αυτό το άρθρο περιγράφει τα ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε εάν το κάνετε αυτό και παρέχει συμβουλές για την αποτροπή διενέξεων μεταξύ των διαφορετικών εκδόσεων του Office.

Σημείωση Η Microsoft υποστηρίζει τη χρήση πολλών εκδόσεων του Microsoft Office σε ένα διακομιστή τερματικού. Συνύπαρξη δεν υποστηρίζεται σε εκδόσεις των Windows που εκτελούν τις υπηρεσίες Terminal Services. Εάν έχετε για την εκτέλεση πολλών εκδόσεων του Office, απενεργοποιήστε τις υπηρεσίες Terminal Services.

Περισσότερες πληροφορίες

Σειρά εγκατάστασης

Σημείωση Αυτή η σειρά εγκατάστασης ισχύει επίσης για τα αυτόνομα προϊόντα του Microsoft Office--για παράδειγμα, το Microsoft FrontPage.

Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία εκδόσεις του Office στον ίδιο υπολογιστή, πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα την παλαιότερη έκδοση. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τόσο το Office 97 και το Microsoft Office XP στον ίδιο υπολογιστή, εγκαταστήστε πρώτα το Office 97. Εξαιτίας του τρόπου ότι κλειδιά μητρώου, κοινόχρηστων προγραμμάτων, επεκτάσεις και άλλες ρυθμίσεις διαχείρισης για κάθε έκδοση του Office, και για τα προγράμματα που περιλαμβάνονται σε κάθε έκδοση του Office, πρέπει να ακολουθήσετε αυτό το βήμα.

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τη σειρά που χρησιμοποιείτε πρέπει να εγκαταστήσετε κάθε έκδοση του Office.
Έκδοση του OfficeΣειρά εγκατάστασης
Office 97Πρώτη
Office 2000Δεύτερη
Office XPΤρίτη
Office 2003Τέταρτο
Σημαντικό Εάν αργότερα καταργήσετε μία από τις εγκατεστημένες εκδόσεις του Office, ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε ξανά τις υπόλοιπες εκδόσεις του Office με αυτήν τη σειρά για να λειτουργεί σωστά κάθε έκδοση.

Το υπόλοιπο αυτού του άρθρου προϋποθέτει ότι έχετε εγκαταστήσει τις εκδόσεις του Office με αυτήν τη σειρά.

Η θέση του φακέλου Κάδος Office αλλάζει στο φάκελο \Office11

Κατά την εγκατάσταση του Office 2003, ο προεπιλεγμένος φάκελος για το πρόγραμμα εγκατάστασης εξακολουθεί να είναι \Program Files\Microsoft Office. Ωστόσο, ο φάκελος (ο φάκελος όπου είναι εγκατεστημένα τα αρχεία .exe του Office) έχει αλλάξει σε \Program Files\Microsoft Office\Office11. Αυτό έγινε για πρώτη φορά στο Office XP για να παρέχουν καλύτερη εμπειρία χρήστη για χρήστες που απαιτούν πολλές εκδόσεις του Office εγκατεστημένες στον ίδιο υπολογιστή. Δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξετε το όνομα του φακέλου Κάδος Office.

Πολλαπλές εκδόσεις του Outlook

Microsoft Office Outlook 2003 δεν είναι δυνατό να συνυπάρχουν με προηγούμενες εκδόσεις του Microsoft Outlook. Εάν επιλέξετε να εγκαταστήσετε το Office Outlook 2003, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) δεν θα σας επιτρέψει να διατηρήσετε καμία παλαιότερη έκδοση. Microsoft Outlook 2002, το Microsoft Outlook 2000 ή το Microsoft Outlook 98 θα καταργηθούν ακόμα και αν κάνετε κλικ στο κουμπί για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση αυτών των προγραμμάτων στο το
Παράθυρο διαλόγου Κατάργηση προηγούμενων εκδόσεων .

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

826319 κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε το Office 2003, παλαιότερες εκδόσεις του Office καταργούνται κατά τη διαδικασία εγκατάστασης

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή συντομεύσεων του Office

Office 2003 δεν περιλαμβάνουν τη γραμμή συντομεύσεων του Office; Ωστόσο, όταν είναι εγκατεστημένες παλαιότερες εκδόσεις του Office στον ίδιο υπολογιστή, η γραμμή συντομεύσεων του Office θα διατηρηθεί σε παλαιότερες εκδόσεις του Office.

Όταν είναι εγκατεστημένες παλαιότερες εκδόσεις του Office με το Office 2003, μπορείτε να ξεκινήσετε τις γραμμές συντομεύσεων ξεχωριστά Παρόλο που δεν ταυτόχρονα και η καθεμία μπορεί να έχει το δικό της σύνολο προσαρμοσμένων γραμμών εργαλείων και κουμπιών. Αυτές οι γραμμές εργαλείων και τα κουμπιά δεν μπορούν να είναι κοινόχρηστα μεταξύ δύο γραμμές συντομεύσεων του Office.

Συντομεύσεις στο μενού "Έναρξη"

Office 97, Office 2000 και Office XP χρησιμοποιούν τα ίδια ονόματα συντόμευσης στο μενού Έναρξη για να ξεκινήσετε προγράμματα. Office 2003 εγκαθιστά τώρα αυτόματα τις συντομεύσεις του στον υποφάκελο του Office από το
Μενού " Έναρξη ". Οι νέες συντομεύσεις του Office 2003 έχουν έκδοση. Ωστόσο, για να αποφύγετε τη σύγχυση, η Microsoft προτείνει να προσθέσετε τον αριθμό έκδοσης σε κάθε συντόμευση των παλαιότερων εκδόσεων. Για παράδειγμα, μετονομάστε τη συντόμευση που παραπέμπει στη Microsoft Access σε μορφή Microsoft Access 97, πριν από την εγκατάσταση του Office 2003. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε τις συντομεύσεις του Office 97 σε έναν άλλο υποφάκελο το
Μενού " Έναρξη ".

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

292584 το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του office XP αντικαθιστά τα στοιχεία του μενού Έναρξη από παλαιότερες εκδόσεις του Office


Εάν μετακινήσετε με μη αυτόματο τρόπο τις συντομεύσεις για το Office XP ή το Office 2000 και εγκαταστήσετε ξανά το προϊόν ή επιδιορθώσετε τις συντομεύσεις, τις συντομεύσεις θα δημιουργηθούν ξανά στο μενού προγράμματα , έξω από το
Μενού " Έναρξη ".

Σημείωση Μπορείτε να προσαρμόσετε το Office 2003, Office XP ή το πρόγραμμα εγκατάστασης του Office 2000 για να εγκαταστήσετε τις συντομεύσεις σε άλλη θέση στο μενού Έναρξη χρησιμοποιώντας τον οδηγό Custom Installation Wizard που περιέχεται στο Microsoft Office 2003 Resource Kit.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Microsoft Office 2003 Resource Kit, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Το Microsoft Office Binder

Όταν είναι εγκατεστημένο το Office 97 στον ίδιο υπολογιστή με Office 2000, το παράθυρο διαλόγου " Προσθήκη ενότητας " στο Office Binder εμφανίζει τύπους εγγράφων για την πιο πρόσφατα εγκατεστημένη έκδοση του Office 2000. Ως αποτέλεσμα, όταν εισαγάγετε μια ενότητα σε ένα αρχείο ντοσιέ, χρησιμοποιείται ένας τύπος εγγράφου του Office 2000. Αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα όταν προσπαθείτε να κάνετε κοινή χρήση ενός αρχείου ντοσιέ με άλλους χρήστες που έχουν παλαιότερες εκδόσεις του Office.

Σημείωση Ξεκινώντας με το Office XP, το Microsoft Office δεν είναι συνοδεύει το Microsoft Office Binder. Ωστόσο, περιλαμβάνεται ένα βοηθητικό πρόγραμμα για να εξαγάγετε όλα τα έγγραφα του office από ένα αρχείο του ντοσιέ.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

281931 εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "αυτό το αρχείο δεν έχει ένα πρόγραμμα που σχετίζεται με αυτό για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια" όταν ανοίγετε ένα αρχείο του ντοσιέ

Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο στην Εξερεύνηση των Windows

Όταν κάνετε διπλό κλικ σε ένα έγγραφο του Office, στην Εξερεύνηση των Windows ή από το φάκελο πρόσφατα έγγραφα των Windows, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:
 • Εάν εκτελείται μια έκδοση του προγράμματος όπου δημιουργήθηκε το έγγραφο, το έγγραφο ανοίγει σε αυτήν την έκδοση.
 • Με το Office 97, Office 2000 ή Office XP, εάν εκτελείται καμία έκδοση του προγράμματος όπου δημιουργήθηκε το έγγραφο, το έγγραφο ανοίγει στην έκδοση του προγράμματος που εγκαταστήσατε πιο πρόσφατα.
 • Με τη Microsoft Access και Microsoft Word (Word για Windows 95, Word 97, Word 2000, Word 2002 ή Word 2003), εάν εκτελείται καμία έκδοση του προγράμματος όπου δημιουργήθηκε το έγγραφο, το έγγραφο ανοίγει στην έκδοση του προγράμματος που ήταν ανοιχτό πιο πρόσφατα.
 • Για να συσχετίσετε ξανά τα έγγραφα με τα προγράμματα που περιλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη έκδοση του Office, εκτελέστε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή " Επανεγκατάσταση " (για την έκδοση 97) ή κάντε κλικ στο κουμπί Επιδιόρθωση του Office (για το Office 2000 ή Office XP). Αυτή η ενέργεια καταχωρεί τις συσχετίσεις αρχείων για εκείνη την έκδοση του Office.
Σημείωση Αυτό δεν διορθώσει τη συμπεριφορά, εάν χρησιμοποιείτε την Access ή το Word.

Εισαγωγή αντικείμενα OLE του Office σε άλλα προγράμματα

Εάν εγκαταστήσετε πολλές εκδόσεις του Office στον ίδιο υπολογιστή και εισαγάγετε ένα αντικείμενο του Office, όπως ένα αντικείμενο φύλλου εργασίας του Microsoft Excel, σε άλλο πρόγραμμα, όπως ένα έγγραφο του Word, χρησιμοποιείται η νεότερη έκδοση του προγράμματος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα εάν κάνετε κοινή χρήση του αρχείου κοντέινερ με χρήστες που δεν χρησιμοποιούν το Office 2003, για παράδειγμα, ένα έγγραφο του Word που περιέχει ένα αντικείμενο φύλλου εργασίας του Excel.

Κοινόχρηστα προγράμματα

Εάν εγκαταστήσατε τις εκδόσεις του Office με τη σειρά που περιγράφεται στην ενότητα "Σειρά εγκατάστασης", γενικά δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση κοινόχρηστων προγραμμάτων, όπως το Equation Editor και η συλλογή Clip. Σημειώστε ότι το παράθυρο διαλόγου αντικείμενο ενδέχεται να εμφανίζει περισσότερες από μία καταχωρήσεις για κάθε κοινόχρηστο πρόγραμμα. Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται επειδή πολλές εκδόσεις του κοινόχρηστου προγράμματος ενδέχεται να έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή.

Μήνυμα "Προετοιμασία για εγκατάσταση", όταν κάνετε εκκίνηση του Word

Εάν έχετε πολλές εκδόσεις του Word που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, όταν ξεκινάτε το Office Word 2003, ο Windows Installer μπορεί να εκτελείται και να εμφανίσει ένα μήνυμα που αναφέρει ότι γίνεται προετοιμασία για εγκατάσταση πριν από την εκκίνηση του Word στην πραγματικότητα.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης πολλών εκδόσεων ως διπλή εκκίνηση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για την επιδιόρθωση σφαλμάτων ή ζητημάτων με εγκαταστάσεις side-by-side

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnInstall\ < GUID για το προϊόν του Office 2003 >
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο όνομα του κλειδιού αντίγραφο.
 4. Κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου χωρίς να κάνετε τροποποιήσεις.
 5. Επικολλήστε το όνομα κλειδιού που αντιγράψατε στο Σημειωματάριο (Notepad).
 6. Κάντε κλικ μόνο < GUID για προϊόν του Office 2003 > από το Σημειωματάριο (Notepad) και, στη συνέχεια, να το αντιγράψετε.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε Msiexec.exe /fm < GUID για προϊόν του Office 2003 >και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Σημείωση Αυτή η γραμμή εντολών επιδιορθώνει την καταχώρηση των στοιχείων του Microsoft Office 2003 και των εικονιδίων. Μια επακόλουθη επιδιόρθωση του προϊόντος πριν από το Office 2003 δοκιμάστηκε και επιβεβαιώθηκε ότι διατηρεί τη σταθερότητα του Office 2003.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 828956 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια