Πόροι για να ενεργοποιήσετε μια άδεια χρήσης στα προγράμματα του Microsoft Office

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όταν εγκαθιστάτε μια οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office ή ένα μεμονωμένο πρόγραμμα, σας ζητείται να ενεργοποιήσετε συγκεκριμένη οικογένεια προγραμμάτων ή το πρόγραμμα. Αυτό το άρθρο παραθέτει τους πόρους για να ενεργοποιήσετε το 2007 Microsoft Office και το Microsoft Office 2003. Επισκεφθείτε την τοποθεσία Web της Microsoft για την έκδοση του Microsoft Office για πληροφορίες ενεργοποίησης:Για την αντιμετώπιση προβλημάτων και πρόσθετους πόρους σχετικά με την ενεργοποίηση του Microsoft Office, ανατρέξτε στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".

Το άρθρο αυτό προορίζεται για αρχάριους έως μέσους χρήστες υπολογιστών.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα ακόλουθα άρθρα και πόροι παρέχουν πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων εάν έχετε προβλήματα κατά την ενεργοποίηση του συστήματος Microsoft Office, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση προϊόντος.

Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων για την ενεργοποίηση του Microsoft Office

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης ενός προϊόντος του Office 2007, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
919895 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την προσπάθειά σας να ενεργοποιήσετε ένα προϊόν του Office 2007
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης ενός προϊόντος Office 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
903275 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την προσπάθειά σας να ενεργοποιήσετε ένα προϊόν του Office

Πρόσθετοι πόροι σχετικά με την ενεργοποίηση του Microsoft Office

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση προϊόντος σε προϊόντα του Microsoft Office System, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Οδηγό ενεργοποίησης του Office, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
293151 περιγραφή του Οδηγού ενεργοποίησης του Office
Σελίδα υποστήριξης της Microsoft Genuine Advantage απευθύνεται σε πελάτες οι οποίοι έχουν ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα Microsoft Genuine Advantage, θέλουν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία επικύρωσης ή χρειάζονται βοήθεια για την επίλυση ενός προβλήματος σχετικού με την επικύρωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Το πλαστό λογισμικό μπορεί να προκαλέσει αποτυχία ενεργοποίησης. Εάν πιστεύετε ότι το αντίγραφό σας μπορεί να είναι πλαστό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web για περισσότερες πληροφορίες:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 828958 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια