Πληροφορίες σχετικά με το Jet 4.0 Service Pack 8

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με το Microsoft Jet 4.0 βάσης δεδομένων Engine Service Pack 8 (SP8).

Σημαντικό Jet 4.0 SP8 δεν είναι η πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση για το μηχανισμό βάσης δεδομένων Jet 4.0, όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Windows 2000, Windows XP ή Windows Server 2003. Ωστόσο, τα στοιχεία λήψης για το Jet 4.0 SP8 είναι ακόμη διαθέσιμη.

Σημαντικό Πρέπει να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση του Jet ως ένα σημαντικό βήμα για τη διατήρηση της βάσης δεδομένων Jet σε άριστη κατάσταση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης της τελευταίας ενημερωμένης έκδοσης του Jet για το μηχανισμό βάσης δεδομένων Jet για άλλα λειτουργικά συστήματα και για άλλες βέλτιστες πρακτικές, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

239114 τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου service pack για το μηχανισμό βάσης δεδομένων Microsoft Jet 4.0

303528 Τρόπος διατήρησης μιας βάσης δεδομένων Jet 4.0 σε βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας

Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λήψης του τελευταίου service pack του Jet 4.0

Υπάρχουν πέντε αυτήν τη στιγμή τις διαφορετικές εκδόσεις του στοιχείου λήψης Jet 4.0 Service Pack 8 που είναι διαθέσιμες:
 • Για υπολογιστές που εκτελούν Microsoft Windows 2000


  Σημαντικό Εάν εκτελείτε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Windows 2000 Service Pack 4, έχετε μια νεότερη έκδοση του Jet 4.0 από την έκδοση που περιλαμβάνεται στο Jet 4.0 SP8. Συνιστούμε να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο service pack για τα Windows 2000. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου service pack για τα Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

  Στο 260910 της Microsoft τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου service pack των Windows 2000

  Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Windows 2000 Service Pack 4, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Windows2000-KB829558-x86-ENU.exe για να εγκαταστήσετε το Jet 4.0 SP8 σε υπολογιστές που εκτελούν τα Windows 2000.
 • Για υπολογιστές που εκτελούν Microsoft Windows XP


  Σημαντικό Εάν εκτελείτε το Windows XP SP2, έχετε μια νεότερη έκδοση του Jet 4.0 από την έκδοση που περιλαμβάνεται στο Jet 4.0 SP8. Συνιστούμε να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο service pack για τα Windows XP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου service pack για τα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

  322389 τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου service pack των Windows XP

  Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το Windows XP SP2, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο WindowsXP-KB829558-x86-ENU.exe για να εγκαταστήσετε το Jet 4.0 SP8 σε υπολογιστές που εκτελούν τα Windows XP.
 • Για υπολογιστές που εκτελούν Microsoft Windows Server 2003


  Σημαντικό Εάν εκτελείτε το Windows Server 2003 SP1, έχετε μια νεότερη έκδοση του Jet 4.0 από την έκδοση που περιλαμβάνεται στο Jet 4.0 SP8. Συνιστούμε να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο service pack για Windows Server 2003. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου service pack για Windows Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

  889100 Τρόπος λήψης του τελευταίου service pack για Windows Server 2003

  Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το Windows Server 2003 SP1, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε WindowsServer2003-KB829558-x86-ENU.exe για να εγκαταστήσετε το Jet 4.0 SP8 σε υπολογιστές που εκτελούν Windows Server 2003.
 • Για υπολογιστές που εκτελούν τα Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ή Microsoft Windows NT έκδοση 4.0

  Χρησιμοποιήστε το Jet40SP8_9xNT.exe για να εγκαταστήσετε το Jet 4.0 Service Pack 8 σε υπολογιστές που εκτελούν τα Windows 95, Windows 98 ή Windows NT έκδοση 4.0.
 • Για υπολογιστές που εκτελούν Microsoft Windows Millennium Edition

  Χρησιμοποιήστε το Jet40SP8_WMe.exe για να εγκαταστήσετε το Jet 4.0 Service Pack 8 σε υπολογιστές που εκτελούν τα Windows Millennium Edition.

Αρχεία σε Jet 4.0 Service Pack 8

Το Jet 4.0 Service Pack 8, περιέχει τα ακόλουθα αρχεία:
   File Name     Version     Size
------------------------------------------
Dao360.dll         3.60.8025.0     557,328
Expsrv.dll         6.0.72.9589 380,957
Msexch40.dll       4.0.6807.0      512,272
Msexcl40.dll       4.0.8015.0      303,376
Msjet40.dll        4.0.8015.0    1,507,600
Msjetoledb40.dll   4.0.8015.0     348,432
Msjint40.dll       4.0.6508.0    151,824
Msjter40.dll       4.0.6508.0    53,520
Msjtes40.dll       4.0.8015.0      241,936
Msltus40.dll       4.0.6508.0      213,264
Mspbde40.dll       4.0.8015.0      356,624
Msrd2x40.dll       4.0.7328.0      422,160
Msrd3x40.dll       4.0.6508.0      315,664
Msrepl40.dll       4.0.8015.0      553,232
Mstext40.dll       4.0.8015.0      258,320
Mswdat10.dll       4.0.6508.0      831,760
Mswstr10.dll       4.0.6508.0      614,672
Msxbde40.dll       4.0.8025.0      360,720
Vbajet32.dll       6.0.1.9431       30,749


Εάν μπορείτε να αποκτήσετε το στοιχείο λήψης Jet 4.0 Service Pack 8 για υπολογιστές που εκτελούν τα Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 και Microsoft Windows NT έκδοση 4.0, θα λάβετε επίσης τα προγράμματα οδήγησης ODBC Desktop Driver Pack. Αυτά τα προγράμματα οδήγησης περιλαμβάνονται στο λειτουργικό σύστημα των Windows 2000, το λειτουργικό σύστημα των Windows XP και του λειτουργικού συστήματος Windows Server 2003. Τα προγράμματα οδήγησης ODBC Desktop Driver Pack περιλαμβάνει τα ακόλουθα αρχεία:
   File Name     Version     Size
------------------------------------------
Odbcji32.dll 4.0.6205.0 60,224
Odbcjt32.dll 4.0.6205.0 285,224
Oddbse32.dll 4.0.6205.0 27,464
Odexl32.dll 4.0.6205.0 27,464
Odfox32.dll 4.0.6205.0 27,464
Odpdx32.dll 4.0.6205.0 27,464
Odtext32.dll 4.0.6205.0 27,464

Σημείωση Η λήψη του Jet 4.0 Service Pack 8 σε υπολογιστές που εκτελούν τα Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 και Microsoft Windows NT έκδοση 4.0 περιλαμβάνει τα προγράμματα οδήγησης ODBC Desktop Driver Pack, αλλά δεν εγκαθιστά πλήρως τα προγράμματα οδήγησης. Για να καταχωρηθούν σωστά τα προγράμματα οδήγησης ODBC στον υπολογιστή σας, πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε το Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.6 ή νεότερη έκδοση. Τα MDAC δεν περιλαμβάνουν αυτά τα αρχεία προγραμμάτων οδήγησης, αλλά περιλαμβάνουν τα βασικά αρχεία ODBC DLL που απαιτούνται για να εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης και να χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα οδήγησης. Θα πρέπει να εγκαταστήσετε τα MDAC μετά το Jet 4.0 Service Pack 8 έτσι, ώστε να καταχωρηθούν σωστά τα αρχεία.
Σημείωση Το μέγεθος του αρχείου μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς. Το μέγεθος αρχείου εξαρτάται από την έκδοση των Windows που εκτελείται στον υπολογιστή σας. Η έκδοση αρχείου δεν αλλάζει.

Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση αναπαραγωγής Jet με το Jet 4.0 Service Pack 8 ή νεότερη έκδοση και δεν διαθέτετε Mstran40.exe έκδοση 4.0.6508.0, πρέπει να επίσης να κάντε λήψη και να εγκαταστήσετε Jet4repl.exe. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του Jet4repl.exe, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

321076 τα αρχεία αναπαραγωγής του Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη στο Κέντρο λήψης

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υπάρχοντα ζητήματα που επιλύονται από το Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

282349 λειτουργία της access τερματίζεται απροσδόκητα όταν συνδεδεμένος πίνακας Oracle παραμένει αδρανής

301915 παρουσιάζεται σφάλμα στην access κατά την εξαγωγή πεδίων με τύπο δεδομένων μονό ή διπλό στην Oracle

Επιπλέον, το Jet 4.0 Service Pack 8 επιδιορθώνει τα ακόλουθα ζητήματα πέρα από:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 829558 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια