Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τη δυνατότητα τοπικού αρχείου προέλευσης εγκατάστασης στο Office 2003

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο περιέχει τις απαντήσεις σε ορισμένες συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τη δυνατότητα τοπικού αρχείου προέλευσης εγκατάστασης.

Περισσότερες πληροφορίες

Q1: Στο τέλος της εγκατάστασης του Microsoft Office 2003, το Διαγραφή αρχείων εγκατάστασης πλαίσιο ελέγχου εμφανίζεται στη σελίδα "ολοκληρώθηκε". Επιπλέον, μπορείτε να δείτε ένα μήνυμα που αναφέρει ότι, συνιστάται να διατηρείτε τα αρχεία εγκατάστασης για να σας βοηθήσει με τη συντήρηση του Office και τις ενημερωμένες εκδόσεις. Γιατί θα θέλετε να ακολουθήσετε αυτήν τη σύσταση και να διατηρήσετε τα αρχεία εγκατάστασης;

A1: Η δυνατότητα τοπικού αρχείου προέλευσης εγκατάστασης είναι μια νέα δυνατότητα του προγράμματος εγκατάστασης του Office 2003. Ενώ αυτή η δυνατότητα να καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο στο σκληρό σας δίσκο (μέχρι 290 megabyte (MB) ανάλογα με τα προϊόντα του Microsoft Office που εγκαθιστάτε), αφήνοντας τα αρχεία στον σκληρό σας δίσκο, δεν χρειάζεται να παρέχετε το CD-ROM του Office αργότερα, εάν πρέπει να προσθέσετε ένα στοιχείο του Office, για να εκτελέσετε την επιδιόρθωση της εγκατάστασης του Office , ή για να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση του Office για την εγκατάσταση του Microsoft Office Online (http://office.microsoft.com). Εάν κάνετε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Διαγραφή αρχείων εγκατάστασης , ίσως χρειαστεί να παρέχετε το CD-ROM του Office, όπως ακριβώς κάνατε με προηγούμενες εκδόσεις του Microsoft Office.

Q2: τι εάν είστε ήδη χαμηλό χώρο στο δίσκο και προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα τοπικού αρχείου προέλευσης εγκατάστασης; Που θα εξαντληθεί ο χώρος στον σκληρό σας δίσκο και θα πρέπει να μετακινήσετε αρχεία ή να καταργήσετε προγράμματα;

A2: Η δυνατότητα τοπικού αρχείου προέλευσης εγκατάστασης έχει ενσωματωμένες λογική για τον εντοπισμό ανεπάρκειας χώρου στο δίσκο. Όταν καμία από τις μονάδες δίσκων έχει περισσότερα από 1.5 gigabyte (GB) ελεύθερου χώρου στο δίσκο, απενεργοποιείται αυτόματα η δυνατότητα τοπικής προέλευσης εγκατάστασης.

Όταν μία ή περισσότερες από τις μονάδες δίσκων έχει μεγαλύτερη από 1,5 GB ελεύθερου χώρου, τη μονάδα δίσκου με τον περισσότερο διαθέσιμο χώρο χρησιμοποιείται για τη δυνατότητα τοπικού αρχείου προέλευσης εγκατάστασης. Όταν μία ή περισσότερες από τις μονάδες δίσκων έχει μεγαλύτερη από 1,5 GB ελεύθερου χώρου και όταν μία από τις μονάδες δίσκου που έχει περισσότερα από 1,5 GB ελεύθερο χώρο χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων NTFS, η μεγαλύτερη μονάδα δίσκου NTFS στον υπολογιστή σας χρησιμοποιείται για τη δυνατότητα τοπικού αρχείου προέλευσης εγκατάστασης, ακόμη και αν δεν είναι η μεγαλύτερη μονάδα δίσκου στον υπολογιστή σας.

Όταν χρησιμοποιείται η δυνατότητα τοπικού αρχείου προέλευσης εγκατάστασης, τα αρχεία που αντιγράφονται στη μονάδα δίσκου σας αντιγράφονται σε ένα νέο κρυφό φάκελο στη ρίζα της μονάδας δίσκου και το φάκελο με το όνομα \MSOCACHE. Μόνο τοπικές μονάδες δίσκου που είναι μη-αφαιρούμενο είναι επιλέξιμες για τη φιλοξενία τα αρχεία αντιγράφονται από τη δυνατότητα τοπικού αρχείου προέλευσης εγκατάστασης.

Τ3: τι θα συμβεί εάν εγκαταστήσετε πολλά προϊόντα του Office 2003; Είναι δυνατόν να καταλήξετε με έναν φάκελο \MSOCACHE σε περισσότερες από μία μονάδα δίσκου ή διαμέρισμα δίσκου;

A3: Ενώ κάθε μεταγενέστερα εγκατεστημένο προϊόν του Office θα εκτελέσει τον ίδιο έλεγχο για διαθέσιμο χώρο στο δίσκο, το πρόγραμμα εγκατάστασης του Office 2003 θα επιλέγει πάντα τον υπάρχοντα φάκελο \MSOCACHE να αποθηκεύσετε τα αρχεία που απαιτούνται για τη δυνατότητα τοπικού αρχείου προέλευσης εγκατάστασης. Όταν το πρόγραμμα εγκατάστασης εντοπίσει ότι δεν υπάρχει μια μονάδα δίσκου με περισσότερα από 1.5 GB ελεύθερου χώρου στο δίσκο, θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα τοπικού αρχείου προέλευσης εγκατάστασης για το προϊόν του Office 2003 που προσπαθείτε να εγκαταστήσετε. Το πρόγραμμα εγκατάστασης απενεργοποιεί τη δυνατότητα τοπικού αρχείου προέλευσης εγκατάστασης, όταν δεν υπάρχει μια μονάδα δίσκου που έχει περισσότερα από 1.5 GB ελεύθερου χώρου στο δίσκο για την αποτροπή ζητημάτων που ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν ο υπολογιστής διαθέτει περιορισμένο χώρο στο δίσκο.

Q4:when θέλετε να εξοικονομήσετε χώρο στο δίσκο, μπορείτε να διαγράψετε τα αρχεία που αντιγράφονται στο σκληρό σας δίσκο, όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα τοπικού αρχείου προέλευσης εγκατάστασης;

A4: Αρ. Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα τοπικού αρχείου προέλευσης εγκατάστασης για να διαγράψετε τα αρχεία που αντιγράφονται στο σκληρό σας δίσκο, και στη συνέχεια εκτελείτε κάθε τύπος δραστηριότητας του προγράμματος εγκατάστασης, θα σας ζητηθεί το CD-ROM του Office 2003 και οποιοδήποτε απαιτούμενο αρχείο προέλευσης των αρχείων που θα αντιγραφούν στον τοπικό σκληρό δίσκο ξανά.

Η προτεινόμενη μέθοδος για κατάργηση τη δυνατότητα τοπικού αρχείου προέλευσης εγκατάστασης από τη μονάδα σκληρού δίσκου είναι να χρησιμοποιήσετε εργαλείου τοπικής προέλευσης εγκατάστασης για να καταργήσετε τα αρχεία από την τοπική μονάδα σκληρού δίσκου. Αυτό το εργαλείο είναι διαθέσιμο από το Office Resource Kit που βρίσκεται στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Εάν χρησιμοποιείτε εργαλείου τοπικής προέλευσης εγκατάστασης για να καταργήσετε τα αρχεία που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά τοπικά, τις καταχωρήσεις μητρώου που αφορούν τα αρχεία καταργούνται επίσης ώστε η κατάργηση των αρχείων δεν προκαλεί μελλοντικά προβλήματα.


Ε5: στο παρελθόν, καταφέρατε να δημιουργήσετε είδωλο διαχειριστικής εγκατάστασης στο δίκτυο και να χρησιμοποιήσετε την εικόνα για την ανάπτυξη του Office στους χρήστες του δικτύου σας. Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο για ανάπτυξη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα τοπικού αρχείου προέλευσης εγκατάστασης στο Office 2003;

A5: Αρ. Η δυνατότητα τοπικού αρχείου προέλευσης εγκατάστασης χρησιμοποιεί αρχεία που έχουν συμπιεστεί σε αρχεία αρχειοθήκης. Όταν εγκαταστήσετε το Office χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών του προγράμματος εγκατάστασης /a , εξαγωγή των αρχείων από τις αρχειοθήκες. Ωστόσο, μπορείτε να αναπτύξετε από ένα είδωλο CD που έχει αντιγραφεί στο δίκτυο. Τα εργαλεία ανάπτυξης που παρέχονται στο Office 2003 Resource Kit έχουν τροποποιηθεί για να παρέχει το ίδιο επίπεδο προσαρμογής, κατά την ανάπτυξη του Office 2003, χρησιμοποιώντας αυτήν τη μέθοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βελτιωμένα εργαλεία, δείτε το Microsoft Office 2003 Resource Kit. Για να προβάλετε το Microsoft Office 2003 Resource Kit, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Q6: Στο παρελθόν, θα ενημερωθεί το σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης με μια διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση, για να αναπτύξετε τα service pack και άλλων ενημερώσεων στους χρήστες σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο εάν έχετε αναπτύξει το Office 2003 από ένα είδωλο του CD στο διακομιστή δικτύου;

A6: Αρ. Η αρχική προέλευση της εγκατάστασης στο διακομιστή πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητες. Πρέπει να αναπτύξετε τα service pack και άλλων ενημερώσεων από την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης του service pack ή της ενημερωμένης έκδοσης απευθείας στους υπολογιστές των χρηστών. Αυτό είναι στην πραγματικότητα ένα πραγματικό πλεονέκτημα για το εύρος ζώνης του δικτύου της εταιρείας σας, γιατί τότε θα είναι απαραίτητο να προωθήσει το πρόγραμμα-πελάτης service pack ή ενημέρωση μέσω του δικτύου. Συνήθως, το αποθηκεύσετε πάλι προσωρινά και επανεγκαταστήσετε που προκύπτει χρησιμοποιώντας το παλιά μέθοδος απαιτεί μεγαλύτερο εύρος ζώνης δικτύου από την αντιγραφή του πακέτου εγκατάστασης.

Q7: Πώς μπορείτε να ελέγχετε τη θέση του φακέλου \MSOCACHE;

A7: Για να καθορίσετε τη θέση του φακέλου \MSOCACHE, χρησιμοποιήστε την ιδιότητα εγκατάστασης LOCALCACHEDRIVE . Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ιδιότητα LOCALCACHEDRIVE από μια γραμμή εντολών ή από ένα αρχείο ρυθμίσεων εγκατάστασης (αρχείο Setup.ini). Η ιδιότητα LOCALCACHEDRIVE τεκμηριώνεται στο αρχείο Setup.htm που βρίσκεται στο CD του Microsoft Office 2003.

Σημείωση Δεν μπορείτε να ελέγξετε τη θέση του φακέλου \MSOCACHE στο περιβάλλον χρήστη του προγράμματος εγκατάστασης. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλείου τοπικής προέλευσης εγκατάστασης για να αλλάξετε τη μονάδα σκληρού δίσκου που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία των προσωρινά αποθηκευμένων αρχείων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο το τοπικής προέλευσης εγκατάστασης, επισκεφθείτε το Office Resource Kit το οποίο βρίσκεται στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Ε8: Εάν έχετε διαγράψει το φάκελο \MSOCACHE και θέλετε να την ξαναβάλετε εκεί που βρισκόταν, πώς κάνετε που;

A8: Είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιδιορθώσετε την τοπική προέλευση εγκατάστασης με το τοπικό εργαλείο προέλευσης εγκατάστασης που είναι διαθέσιμες στο Office Resource Kit που βρίσκεται στην ακόλουθη τοποθεσία Web:Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Ενεργοποίηση αυτού του εργαλείου για να ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 830168 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια