Περιγραφή του Microsoft Office XP Service Pack 3

Σύνοψη

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Office XP. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση παρέχει βελτιώσεις ασφαλείας, εκτός από τις βελτιώσεις σταθερότητας και επιδόσεων. Ορισμένες από τις ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στο Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) κυκλοφόρησαν νωρίτερα ως ξεχωριστές ενημερωμένες εκδόσεις. Αυτό το service pack τις συνδυάζει σε μία ενημερωμένη έκδοση. Το Office XP SP3 μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε επίπεδο του Microsoft Office XP και δεν απαιτεί τα προηγούμενα service pack, θα εγκατασταθούν.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης του Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3). Επιπλέον, αυτό το άρθρο περιγράφει τα ζητήματα που επιλύονται από το Office XP SP3.

Επιστροφή στην κορυφή

Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Σημαντικό Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, βεβαιωθείτε ότι πληρούται η ακόλουθη απαίτηση:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να εγκαταστήσετε το Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την απαίτηση, ανατρέξτε στην ενότητα "Απαιτήσεις ενημερωμένης έκδοσης των Windows Installer" αυτού του άρθρου.

Ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη

Εάν εγκαταστήσατε το Office XP από CD-ROM, έχετε τις εξής δύο επιλογές:
 • Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων της Microsoft Office Web για αυτόματη εγκατάσταση όλων των τελευταίων ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα service pack και τις δημόσιες ενημερωμένες εκδόσεις.
 • Εγκαταστήστε μόνο το Office XP SP3, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω σε αυτό το άρθρο.
Σημείωση Η Microsoft συνιστά να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη χρησιμοποιώντας την τοποθεσία του Office στο Web ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων. Η τοποθεσία ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office Web εντοπίζει τη συγκεκριμένη εγκατάσταση του Microsoft Office και σας ζητά να εγκαταστήσετε ακριβώς ό, τι χρειάζεται, για να βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση του Office είναι πλήρως ενημερωμένη.

Τοποθεσία Web των ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων του Office


Για να ρυθμίσετε την τοποθεσία ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office Web εντοπίζει τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις που πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Μετά την ολοκλήρωση του εντοπισμού, λαμβάνετε μια λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων που προτείνονται για την έγκρισή σας. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη εγκατάστασης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Εγκαταστήστε μόνο το Office XP SP3


Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη:
 1. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Επιλέξτε τη γλώσσα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί
  Go.
 3. Κάντε λήψη ενός από τα δύο αρχεία .exe, χρησιμοποιώντας τις συνδέσεις στο κάτω μέρος της σελίδας και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρχείο στο σκληρό σας δίσκο.
  • Αρχείου OfficeXpSp3-kb832671-client-enu.exe: πρέπει να κάνετε λήψη αυτού του αρχείου, αν έχετε πρόσβαση στην προέλευση εγκατάστασης. Αυτό μπορεί να είναι το αρχικό προϊόν CD-ROM, τοπική προέλευση εγκατάστασης ή προέλευση εγκατάστασης του δικτύου. Θα χρειαστείτε πρόσβαση στην προέλευση εγκατάστασης κατά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα αν έχετε προηγουμένως ενημερώσει το προϊόν σας.
  • Αρχείου OfficeXpSp3-kb832671-fullfile-enu.exe: λήψη αυτού του αρχείου, αν δεν έχετε πρόσβαση στην προέλευση εγκατάστασης ή αν αντιμετωπίσατε προβλήματα κατά την εγκατάσταση του αρχείου του αρχείου OfficeXpSp3-kb832671-client-enu.exe.
 4. Στην Εξερεύνηση των Windows, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο .exe που αποθηκεύσατε στη μονάδα σκληρού δίσκου.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα για να ξεκινήσει η λήψη και η εγκατάσταση του Office XP SP3.
 6. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στο κουμπί
  Ναι.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να αποδεχτείτε την άδεια χρήσης.
 8. Τοποθετήστε το CD-ROM του Microsoft Office XP, εάν σας ζητηθεί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 9. Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα που δηλώνει η εγκατάσταση ήταν επιτυχής, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Σημείωση Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, δεν μπορείτε να το καταργήσετε. Για να επιστρέψετε σε μια εγκατάσταση πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να καταργήσετε το Office XP και, στη συνέχεια, να το εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό CD-ROM.

Διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση

Εάν εγκαταστήσατε το προϊόν Office XP από μια θέση διακομιστή, ο διαχειριστής του διακομιστή πρέπει να ενημερώσει τη θέση διακομιστή με τη διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση και να αναπτύξει την ενημερωμένη εκείνη έκδοση στον υπολογιστή σας.

Εάν είστε ο διαχειριστής του διακομιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να κάνετε λήψη της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης:
 1. Στην Εξερεύνηση των Windows, δημιουργήστε έναν νέο φάκελο στη μονάδα δίσκου C και στη συνέχεια ονομάστε το φάκελο kb832671.
 2. Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

  Download Άμεση λήψη του πακέτου Office XP Service Pack 3.

  Ημερομηνία έκδοσης:, 9 Μαρτίου 2004

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
  Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.


  Σημείωση Για να αποκτήσετε μια μεταφρασμένη έκδοση του Office XP SP3, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί " Αποθήκευση " για να αποθηκεύσετε το αρχείο του αρχείου OfficeXpSp3-kb832671-fullfile-enu.exe στον φάκελο kb832671.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξηκαι στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί
  Εκτέλεση.
 5. Στο πλαίσιο Άνοιγμα , πληκτρολογήστε
  cmd, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK
 6. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε γραμμή:

  cd\kb832671

  OfficeXpSp3-kb832671-fullfile-enu.exe /c /t:c:\kb832671
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να αποδεχτείτε την άδεια χρήσης.
 8. Εάν είστε εξοικειωμένοι με τη διαδικασία ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  Εκτέλεση. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα
  msiexec /a AdminPath\Αρχείο MSI /p C:\kb832671\Αρχείο MSP SHORTFILENAMES = TRUE
  όπου Διαδρομή διαχειριστή είναι η διαδρομή του σημείου διαχειριστικής εγκατάστασης για το Office XP (για παράδειγμα, C:\OfficeXP),
  Το αρχείο MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων .msi για το Office XP (για παράδειγμα, ProPlus.msi) και Αρχείο MSP είναι το όνομα της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης.

  Σημείωση Μπορείτε να προσαρτήσετε/qb + στη γραμμή εντολών, έτσι ώστε το παράθυρο διαλόγου Διαχειριστική εγκατάσταση του Office XP και το παράθυρο διαλόγου Άδεια χρήσης τελικού χρήστη δεν εμφανίζονται.
 9. Στο σταθμό εργασίας προγράμματος-πελάτη που θέλετε να ενημερώσετε το Office XP SP3, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα
  msiexec /i AdminPath\Αρχείο MSIREINSTALL =Λίστα δυνατοτήτων REINSTALLMODE = vomu
  όπου Διαδρομή διαχειριστή είναι η διαδρομή του σημείου διαχειριστικής εγκατάστασης για το Office XP (για παράδειγμα, C:\OfficeXP),
  Το αρχείο MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων MSI για το Office XP (για παράδειγμα, ProPlus.msi) και FeatureList είναι η λίστα με τα ονόματα των δυνατοτήτων (με διάκριση πεζών-κεφαλαίων) που πρέπει να επανεγκατασταθούν για την ενημερωμένη έκδοση. Για να εγκαταστήσετε όλες τις δυνατότητες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε REINSTALL = ALL.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης και ανάπτυξής της σε σταθμούς εργασίας-πελάτες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

301348 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εγκατάσταση δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης σε διαχειριστικές εγκαταστάσεις του Office XP

Αυτό το άρθρο περιέχει βασικές οδηγίες για την εγκατάσταση μιας διαχειριστικής δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης. Μπορείτε επίσης να δείτε το ακόλουθο άρθρο του Microsoft Office Resource Kit:

Επιστροφή στην κορυφή

Γνωστά θέματα κατά την εγκατάσταση του Office XP SP3

Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε το Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) από την τοποθεσία του Office Update στο Web

Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Microsoft Office XP SP3 από την τοποθεσία του Office Update στο Web, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Ανεπιτυχής εγκατάσταση
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

839191 μήνυμα λάθους "Ανεπιτυχής εγκατάσταση" κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε το Office XP Service Pack 3 από την τοποθεσία του Office Update στο Web

Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους κατά την εγκατάσταση του Office XP SP3 σε έναν υπολογιστή που διαθέτει το Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP1) ή το Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP2), εγκατασταθεί και ενημερωθεί από σημείο διαχείρισης εγκατάστασης (AIP)

Εάν η ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη του Office XP SP3 είναι εγκατεστημένη σε έναν υπολογιστή που έχει το Office XP SP1 ή το Office XP SP2 ήδη εγκατασταθεί και ενημερωθεί από μια AIP, λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

837826 σφάλμα "η αναμενόμενη έκδοση του προϊόντος δεν βρέθηκε στο σύστημά σας" μήνυμα κατά την εγκατάσταση του Office XP Service Pack 3

Η Microsoft Access 2002 ευρετήρια αλλαγή όταν αναβαθμίζετε σε SQL μετά την εγκατάσταση του Office XP SP3

Μετά την αναβάθμιση σε Office XP SP3, φθίνουσα ευρετήρια στην Access 2002 που έχουν αναβαθμιστεί σε SQL Server εξακολουθούν να αναβαθμίζονται ως ευρετήρια με αύξουσα σειρά εάν τα αρχεία Access οδηγός να μην γίνει αναβάθμιση σωστά.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

328019 ευρετήρια με φθίνουσα σειρά στην Access 2002 μετατρέπονται σε ευρετήρια με αύξουσα σειρά κατά την αναβάθμιση σε SQL ακόμα και μετά την εγκατάσταση του Office XP SP-2 ή του Office XP SP-3

Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους κατά την εγκατάσταση του Office XP SP3 στον Windows Server 2003 με τα FrontPage 2002 Server Extensions

Κατά την εγκατάσταση του προγράμματος-πελάτη ή της ενημερωμένης έκδοσης του Office XP SP3 όλα τα αρχεία, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους, εάν οι υπηρεσίες IIS και οι επεκτάσεις διακομιστή FrontPage (FPSE) εγκαθίστανται στον Windows 2003 Server.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

837827 εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν είναι δυνατό να ενημερώσει το αρχείο" κατά την εγκατάσταση του Office XP Service Pack 3Υπηρεσία πληροφοριών ευρείας περιοχής (WAIS) καταργείται από το διακομιστή Web

Όταν εγκαθιστάτε το Office XP SP3 WAIS καταργείται από το διακομιστή Web. Όλες οι δυνατότητες αναζήτησης πρέπει να χρησιμοποιούν τον Index Server.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή διακομιστή ευρετηρίου αναζήτησης σε τοποθεσίες του FrontPage και SharePoint στο Web, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web.Επιστροφή στην κορυφή

Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) για το πακέτο πολύγλωσσου περιβάλλοντος εργασίας

Για πλήρη λειτουργικότητα του Microsoft Office XP, εγκαταστήστε το Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) για το Multilingual User Interface Pack αν χρησιμοποιήσετε το πολύγλωσσο πακέτο περιβάλλοντος χρήστη (MUI). Για να εγκαταστήσετε το Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) για το Multilingual User Interface Pack, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Επιστροφή στην κορυφή

Πώς να προσδιορίσετε εάν είναι εγκατεστημένη η ενημερωμένη έκδοση

Η ενημερωμένη έκδοση περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις των ακόλουθων αρχείων:
  File name   Version
--------------------------
Excel.exe 10.0.6501.0
Frontpg.exe 10.0.6308.0
Msaccess.exe 10.0.6501.0
Mspub.exe 10.0.6308.0
Outlook.exe 10.0.6626.0
Powerpnt.exe 10.0.6501.0
Winword.exe 10.0.6612.0

Για να προσδιορίσετε την έκδοση του προγράμματος του Microsoft Office που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξηκαι στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί
  Αναζήτηση.
 2. Στο παράθυρο αποτελεσμάτων αναζήτησης, κάντε κλικ στο κουμπί
  Όλα τα αρχεία και τους φακέλους στην περιοχή Σύντροφος αναζήτησης.
 3. Στο πλαίσιο ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου , πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου του εκτελέσιμου προγράμματος που παρατίθεται πιο πάνω (για παράδειγμα, πληκτρολογήστε Excel.exe) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπίΑναζήτηση.
 4. Στη λίστα αρχείων, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο του εκτελέσιμου προγράμματος που βρέθηκε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
 5. Στην καρτέλα έκδοση , προσδιορίστε την έκδοση του προγράμματος του Office που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης του Office XP στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

291331 Τρόπος ελέγχου της έκδοσης του Office XP

Επιπλέον, τα ακόλουθα αρχεία εγκαθίστανται επίσης όταν εγκαθιστάτε το Office XP SP3:
  Accwiz.dll    Msaexp30.dll
Acwizrc.dll Msain.dll
Acwzlib.mde Mscal.ocx
Acwzmain.mde Mscdm.dll
Acwztool.mde Mscomctl.ocx
Admin.dll Msconv97.dll
Analys32.xll Msdmeng.dll
Animate.js Msdmine.dll
Author.dll Msdmine.rll
Bidi32.dll Msimport.exe
Bjablr32.dll Msmapi32.dll
Blnmgr.dll Msmdcb80.dll
Blnmgrps.dll Msmdgd80.dll
Cdo.dll Msmdun80.dll
Cdo.dll Mso.dll
Cdrimp32.flt Msoeuro.dll
Cfgwiz.exe Msohelp.exe
Cgmimp32.flt Msointl.dll
Contab32.dll Msolap80.dll
Default.htm Msolap80.rll
Delete.htx Msolui80.dll
Dlgsetp.dll Msonsext.dll
Dumpster.dll Msorun.dll
Emablt32.dll Msppt.olb
Emsabp32.dll Mspst32.dll
Emsmdb32.dll Mspub.exe
Emsui32.dll Msqry32.exe
Envelope.dll Mstordb.exe
Epsimp32.flt Mstore.exe
Eurotool.xla Mstores.dll
Exchcsp.dll Mswrd832.cnv
Exsec32.dll Ocp.dll
Fdate.dll Ocpintl.dll
Fm20.dll Olappt.fae
Fm20enu.dll Olapuir.rll
Fname.dll Olkfstub.dll
Fp5amsft.dll Outex.dll
Fp5areg.dll Outlcm.dll
Fp5autl.dll Outlcmr.dll
Fp5avnb.dll Outlctl.dll
Fp5awec.dll Outllib.dll
Fp5awel.dll Outllibr.dll
Fpcutl.dll Outlmime.dll
Fpdb.dll Outlph.dll
Fpdbrgn1.inc Outlrpc.dll
Fpeditax.dll Outlvbs.dll
Fpedsat.dll Owc10.dll
Fperson.dll Owci10.dll
Fpexpsat.dll Owsadm.exe
Fpext.msg Owsclt.dll
Fpimpsat.dll Owssupp.dll
Fplace.dll Pcdimp32.flt
Fpmmc.dll Pictim32.flt
Fputlsat.dll Png32.flt
Fstock.dll Ppintl.dll
Gifimp32.flt Pres0.htm
Graph.exe Proflwiz.exe
Grintl32.dll Prtf9.dll
Html32.cnv Pstprx32.dll
Impmail.dll Ptxt9.dll
Intldate.dll Pub6intl.dll
Jpegim32.flt Pubconv.dll
Lfbmp12n.dll Recall.dll
Lfcmp12n.dll Recovr32.cnv
Lfeps12n.dll Riched20.dll
Lffax12n.dll Rm.dll
Lfgif12n.dll Rtfhtml.dll
Lfmsp12n.dll Secrec.cfg
Lfpcd12n.dll Setlang.exe
Lfpcx12n.dll Setup.exe
Lfpng12n.dll Shtml.dll
Lfras12n.dll Snapview.exe
Lftga12n.dll Snapview.ocx
Lftif12n.dll Soa.dll
Lfwmf12n.dll Ucs20.dll
Ltdis12n.dll Unbind.exe
Ltfil12n.dll Update.htx
Ltimg12n.dll Vbe6.dll
Ltkrn12n.dll Vtidb.exe
Lttwn12n.dll Wavtoasf.exe
Mcdlc.exe Wpft532.cnv
Mcps.dll Wpft632.cnv
Mofl.dll Wpgimp32.flt
Morph9.dll Wwintl.dll
Msacc.olb Xlintl32.dll

Σημείωση Εάν το Office XP SP3 είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, θα λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Office XP SP3:
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει ήδη εφαρμοστεί ή συμπεριλαμβάνεται σε μια ενημερωμένη έκδοση που έχει ήδη εφαρμοστεί.


Επιστροφή στην κορυφή

Απαιτήσεις ενημερωμένης έκδοσης του Windows Installer

Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο απαιτεί τον Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση. Microsoft Windows XP και Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) περιλαμβάνει το Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση. Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Windows Installer, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web.

Πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows για τα Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 και Microsoft Windows Millennium Edition (Me):Πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows για τα Microsoft Windows NT 4.0 και τα Windows 2000 (πριν από το SP3):

Επιστροφή στην κορυφή

Λίστα ζητημάτων που επιδιορθώνονται από την ενημερωμένη έκδοση

Το Office XP Service Pack 3 (SP3) περιλαμβάνει τις παλαιότερες ενημερωμένες εκδόσεις για το office XP:
Η ενημερωμένη έκδοση 329750 Επισκόπηση του Excel 2002 SP-2: 16 Οκτωβρίου 2002

814169 οι γραμμές με βέλη εκτυπώνονται χωρίς τα βέλη σε ορισμένα προγράμματα του Office XP

813682 περιγραφή του γλωσσικού ελέγχου την Office XP Ιταλική εργαλεία ενημέρωσης: 5 Μαρτίου 2003

307843 περιγραφή του Office XP Service Pack 1 (SP-1)

325671 περιγραφή του Office XP Service Pack 2 (SP2)

331866 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Outlook 2002: 4 Δεκεμβρίου 2002

812262 Επισκόπηση της ενημερωμένης έκδοσης του Outlook 2002: 22 Ιανουαρίου 2003

329748 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2002 Service Pack 2: 16 Οκτωβρίου 2002

828040 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας του Outlook 2002: 9 Μαρτίου 2004Το Office XP SP3 μπορεί να εγκατασταθεί με επιτυχία, ακόμα και εάν μία ή περισσότερες από τις δημόσια διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, που αναφέρθηκαν πιο πάνω σε αυτό το άρθρο είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.

Το Office XP SP3 περιλαμβάνει επίσης βελτιώσεις σε θέματα σταθερότητας που αναπτύχθηκαν ως αποτέλεσμα των αναφορών σφάλματος της Microsoft που υποβλήθηκαν από χρήστες του Office XP. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Το Office XP SP3 διορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

Η Microsoft Access

836030 ζητήματα που επιδιορθώνονται από το Office XP Service Pack 3 στην Access 2002

Το Microsoft Excel

836031 ζητήματα που επιδιορθώνονται από το Office XP Service Pack 3 στο Excel 2002

Το Microsoft FrontPage

836032 ζητήματα που επιδιορθώνονται από το Office XP Service Pack 3 στο FrontPage 2002

Το Microsoft Outlook

836033 ζητήματα που διορθώνονται στο Outlook 2002 από το Office XP Service Pack 3

Microsoft Office

814169 οι γραμμές με βέλη εκτυπώνονται χωρίς τα βέλη σε ορισμένα προγράμματα του Office XP

821469 OL2002: δεν είναι δυνατό το άνοιγμα διεύθυνσης URL σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λάβατε

822768 OFFXP: MouseIcon προσαρμοσμένη ιδιότητα του στοιχείου ελέγχου FM20 μπορεί να διαρρεύσει προγράμματα χειρισμού GDI

823423 OFFXP: έγγραφα που περιέχουν αντικείμενα Shockwave Flash τερματιστεί απροσδόκητα, όταν ανοίγουν και κλείνουν μέσω προγραμματισμού

Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του 823975 office XP μετά το Service Pack 2: 10 Αυγούστου 2003

Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του 827144 office XP μετά το Service Pack 2: 29 Αυγούστου 2003

827672 Τρόπος ανακατεύθυνσης διαδρομές αρχείων Οργάνωσης Clip στο 2002 η Οργάνωση Clip

Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του 829341 clip Organizer 2002 μετά το Service Pack 2: 24 Οκτωβρίου 2003

Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του 827973 office XP μετά το Service Pack 2: 12 Σεπτεμβρίου 2003

Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του 827985 office XP μετά το Service Pack 2: 3 Οκτωβρίου 2003

830006 Ισπανικά του office XP μετά το Service Pack 2 επείγουσα επιδιόρθωση πακέτο: 3 Νοεμβρίου 2003

Το Microsoft PowerPoint

822848 PPT2002: δεν είναι δυνατή η αλλαγή σειράς των διαφανειών σε μια προσαρμοσμένη προβολή

Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του 823971 PowerPoint μετά το Service Pack 2: 10 Αυγούστου 2003

Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του 827974 PowerPoint 2002 μετά το Service Pack 2: 12 Σεπτεμβρίου 2003

300252 PPT2002: είναι δυνατή η εκτύπωση παρουσιάσεων που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης μπορείτε να ανοίξετε μόνο για ανάγνωση

328112 στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες ODMA δεν εμφανίζεται στο PowerPoint 2002

Διαφάνειες 329915 περιέχουν στοιχεία ελέγχου ActiveX προκαλούν την παραμονή του PowerPoint στη μνήμη

330201 ο δείκτης χρόνου για τις διαφάνειες του PowerPoint 2002 δεν εμφανίζεται όταν προβάλετε μια ηλεκτρονική μετάδοση μιας παρουσίασης του PowerPoint 2002

331113 PPT2002: χρώμα ενός γραφήματος αλλάζει απροσδόκητα μετά την εφαρμογή ενός προτύπου σχεδίασης

332046 γραμματοσειρές σε γραφήματα με κίνηση εμφανίζονται αμυδρά, μετά την επανάληψη της ομαδοποίησης των γραμματοσειρών

813207 PPT2002: σας ζητείται να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας, όταν επανεκκινείτε τον υπολογιστή σας

813539 PPT2002: πρόσθετα του PowerPoint αποφορτώνονται κατά το κλείσιμο μιας παρουσίασης

817002 PPT2002: εναλλαγή διαφανειών σε ενσωματωμένη παρουσίαση είναι αργή

818663 PPT2002: στοίχιση και οι εσοχές στο κείμενο, αλλαγή κατά την επικόλληση πλαισίου κειμένου

821163 PPT2002: οι πίνακες εμφανίζονται παραμορφωμένοι ή πίνακες εμφανίζονται κάθετη παραμόρφωση, όταν εκτυπώνετε ενσωματωμένα αντικείμενα του Word

821272 OFFXP: Αποτροπή του Office XP από τη δημιουργία νέων οργανογραμμάτων σε μορφή Office XP

Ο Microsoft Publisher

325499 PUB2002: ο Publisher σταματά να ανταποκρίνεται όταν χρησιμοποιείτε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή Novell

Το Microsoft Word

836036 ζητήματα που επιδιορθώνονται από το Office XP Service Pack 3 στο Word 2002Το Office XP SP3 διορθώνει τα ακόλουθα ζητήματα που δεν τεκμηριώνονταν παλιότερα στη Γνωσιακή βάση της Microsoft.

Το Microsoft PowerPoint

Δεν μπορείτε να ανοίξετε μια παρουσίαση του PowerPoint, μετά τη μετατροπή σε αγγλικό κείμενο σε διαφορετική γλώσσα


Εάν δημιουργήσετε και αποθηκεύσετε μια παρουσίαση του PowerPoint στην αγγλική γλώσσα, μεταφράσετε το κείμενο σε άλλη γλώσσα, όπως κινέζικα (απλοποιημένα), και στη συνέχεια αποθηκεύσετε και κλείσετε την παρουσίαση του PowerPoint, λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους ότι δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του αρχείου από το PowerPoint και το αρχείο δεν ανοίγει.
Σφάλμα #: 346603 (Office 10)

Μπορείτε να αλλάξετε κείμενο που είναι μορφοποιημένο με ενσωματωμένες γραμματοσειρές εκτύπωσης ή μόνο προεπισκόπησης


Όταν ανοίγετε μια παρουσίαση του PowerPoint που περιέχει ενσωματωμένες γραμματοσειρές εκτύπωσης ή μόνο προεπισκόπησης, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο κείμενο που χρησιμοποιεί αυτές τις γραμματοσειρές.
Σφάλμα #: 349932 (Office 10)

Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους κατά την αποθήκευση μιας παρουσίασης σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης εγγράφων (ODMA)


Όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε μέσω προγράμματος μια παρουσίαση του PowerPoint σε ένα πρόγραμμα ODMA, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
-2147467259: παρουσίαση (άγνωστο μέλος): Η διαδρομή ή το όνομα αρχείου για:: ODMA\ODMASAMP\όνομα αρχείου.ppt δεν είναι έγκυρη. Παρακαλώ ελέγξτε ότι η διαδρομή και το όνομα αρχείου είναι σωστά.
Σφάλμα #: 348413 (Office 10)

Σας ζητείται δύο φορές να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας, όταν χρησιμοποιείτε το συμβάν PresentationClose για να αποθηκεύσετε μέσω προγράμματος μια παρουσίαση


Όταν χρησιμοποιείτε το συμβάν PresentationClose για να αποθηκεύσετε μέσω προγράμματος μια παρουσίαση, ενδέχεται να εμφανιστεί δύο φορές να αποθηκεύσετε την παρουσίαση, εάν κάνετε κλικ στο κουμπί του
Κλείσιμο κουμπί (το X στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου του προγράμματος) για να κλείσετε το PowerPoint, ενώ μια παρουσίαση εξακολουθεί να είναι ανοιχτή.
Σφάλμα #: 348941 (Office 10)

Επεκτάσεις ονόματος αρχείου λείπουν όταν αποστέλλετε μια παρουσίαση του PowerPoint ως συνημμένο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου


Όταν στέλνετε μια παρουσίαση του PowerPoint ως συνημμένο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η επέκταση .ppt μπορεί να λείπει από την επέκταση του ονόματος αρχείου της συνημμένης παρουσίασής σας.

Σημείωση Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν ανοίγετε την παρουσίαση από ένα πρόγραμμα το άνοιγμα εγγράφου διαχείρισης API (ODMA). Σε αυτό το σενάριο, το PowerPoint δεν προσθέτει την επέκταση .ppt στο όνομα αρχείου του συνημμένου όταν ανακτά το όνομα του αρχείου από τη διασύνδεση ODMA.
Σφάλμα #: 6768 (OfficeQFE)

Το F12 δεν ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, όταν ανοίγεται μια παρουσίαση του PowerPoint σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web


Εάν ανοίξετε μια παρουσίαση του PowerPoint στο πρόγραμμα περιήγησης Web, στο παράθυρο διαλόγου " Αποθήκευση ως " δεν ανοίγει, όταν πιέζετε το πλήκτρο F12.

Σημείωση Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει, εάν ανοίξετε μια παρουσίαση του PowerPoint στο πρόγραμμα περιήγησης Web είτε κάνοντας κλικ σε μια υπερ-σύνδεση ή ανοίγοντας κατευθείαν την παρουσίαση. Το PowerPoint δεν είναι δυνατό να καταχωρήσετε την εντολή συντόμευσης F12 όταν ανοίγετε μια παρουσίαση του PowerPoint στο Microsoft Internet Explorer.
Σφάλμα #: 6610 (OfficeQFE)


Ο Microsoft Publisher

Η ημερολογιακή εβδομάδα ξεκινά την Κυριακή στη Γαλλική (Καναδά) έκδοση του Microsoft Publisher 2002


Όταν δημιουργείτε ένα ημερολόγιο στη Γαλλική (Καναδά) έκδοση του Publisher 2002, η ημερολογιακή εβδομάδα ξεκινά την Κυριακή.
Σφάλμα #: 349731 (Office 10)

Ο Publisher σταματά να ανταποκρίνεται κατά την εκκίνηση ή την εργασία Μετάβαση σε άλλο πρόγραμμα


Στα Microsoft Windows XP, εάν ξεκινήσετε ή μεταβείτε σε άλλο πρόγραμμα κατά την εργασία μια γραμμή προόδου εμφανίζεται στον Publisher 2002 (για παράδειγμα, μια γραμμή προόδου εμφανίζεται όταν ανοίγετε ένα αρχείο), ο Publisher 2002 μπορεί να φαίνεται ότι σταματά να ανταποκρίνεται (κολλάει).
Σφάλμα #: 350122 (Office 10)

Η μορφοποίηση του κειμένου κινέζικα (απλοποιημένα) χάνεται όταν ανοίγετε ένα έγγραφο του Microsoft Word


Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο του Word που περιέχει κείμενο, κινέζικα (απλοποιημένα), η γραμματοσειρά και η μορφοποίηση της γραμματοσειράς ενδέχεται να χαθούν από το κείμενο κινέζικα (απλοποιημένα).
Σφάλμα #: 334415 (Office 10)

Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) σελίδα δεν διατηρεί την προέλευση χαρτιού


Όταν επιλέγετε την προέλευση του χαρτιού (στην καρτέλα εκτυπωτής και χαρτί ) για τον εκτυπωτή σας στη Διαμόρφωση σελίδας (για το
Μενού " αρχείο ") του Publisher 2002, ενδέχεται να επιστρέψει την προέλευση του χαρτιού σε προηγούμενη επιλογή.
Σφάλμα #: 350501 (Office 10)

Επιστροφή στην κορυφή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 832671 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια